Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015
สัปดาห์ที่สี่ เทศกาลมหาพรต

ยน 7:40-53…
40เมื่อประชาชนบางคนได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสพระวาจานี้ จึงพูดว่า “คนนี้เป็นประกาศกจริง ๆ” 41บางคนพูดว่า “คนนี้เป็นพระคริสตเจ้า” บางคนพูดว่า “พระคริสตเจ้าจะมาจากแคว้นกาลิลีได้หรือ 42พระคัมภีร์มิได้กล่าวหรือว่า พระคริสตเจ้าจะต้องมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดและจากเมืองเบธเลเฮม เมืองที่กษัตริย์ดาวิดเคยอยู่” 43ประชาชนจึงมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับพระองค์ 44บางคนต้องการจับกุมพระองค์ แต่ไม่มีใครลงมือจับกุม
45ทหารยามรักษาพระวิหารกลับมาหาบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสี ซึ่งถามเขาว่า “ทำไมท่านทั้งหลายไม่นำเขามาด้วยเล่า” 46ทหารยามตอบว่า “ไม่มีคนใดพูดจาเหมือนกับชายผู้นี้เลย”

47ชาวฟาริสีถามว่า “ท่านทั้งหลายถูกเขาหลอกลวงไปแล้วหรือ 48มีหัวหน้าหรือชาวฟาริสีคนใดบ้างที่เชื่อเขา 49แต่ประชาชนเหล่านี้ที่ไม่รู้เรื่องธรรมบัญญัติ ก็ถูกสาปแช่งอยู่แล้ว” 50ชาวฟาริสีคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัส ที่เคยไปหาพระเยซูเจ้าก่อนหน้านั้นกล่าวกับเขาว่า 51”ธรรมบัญญัติของพวกเราไม่ตัดสินลงโทษผู้ใดโดยที่มิได้ฟังคำให้การของผู้ นั้นและไม่รู้ก่อนว่าเขาทำอะไรเสียก่อน” 52เขาเหล่านั้นจึงตอบว่า “ท่านก็มาจากแคว้นกาลิลีด้วยหรือ จงค้นดูจากพระคัมภีร์เถิด แล้วจะเห็นว่าไม่มีประกาศกคนใดมาจากแคว้นกาลิลีเลย” 53แล้วทุกคนก็กลับบ้าน

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พระวาจาวันนี้มีประเด็นที่น่าไตร่ตรองและพ่ออยากเชิญชวนให้ได้ศึกษาไตร่ตรอง กันครับ... พระวรสารวันนี้มีหลายประเด็นเกล็ดเล็กที่พ่อจะชวนให้ไตร่ตรอง อรรถาธิบายและไตร่ตรองด้วยกันครับ...


• พระวรสารนักบุญยอห์น เป็นพระวรสารฉบับที่ 4 มีความล้ำลึกและซ่อนความจริงไว้เพื่อไตร่ตรองอย่างแน่นแฟ้นมากๆ ยอห์นต้องการประกาศพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และวิธีการที่ยอห์นนิยมที่จะบันทึกคือใช้ปากของคนอื่นประกาศถึงพระเยซู เจ้า... มีหลายต่อหลายตอนมากมาย เพียงในตอนที่เราอ่านวันนี้เราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครในงานเขียนที่ได้ รับการดลใจของนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร พ่อยกตัวอย่างพระวาจาวันนี้ครับ

o “เมื่อประชาชนบางคนได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสพระวาจานี้ จึงพูดว่า “คนนี้เป็นประกาศกจริง ๆ” 

o “บางคนพูดว่า “คนนี้เป็นพระคริสตเจ้า” บางคนพูดว่า “พระคริสตเจ้าจะมาจากแคว้นกาลิลีได้หรือ”

o “พระคัมภีร์มิได้กล่าวหรือว่า พระคริสตเจ้าจะต้องมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดและจากเมืองเบธเลเฮม เมืองที่กษัตริย์ดาวิดเคยอยู่”

• สามประเด็นข้างบนนี้ที่ประชาชนสับสน งง และถกเถียงกัน... ข้อ 40-42 ที่พ่อยกมาเป็นจุดๆข้างบนนี้ บอกเราถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับพระเยซูครับ เป็นการแถลงไขความจริงอย่างแยบยลมาก... คำพูดของประชาชนกำลังสับสน งง และถกกัน แต่ผลลัพธ์ของพระวรสารตอนนี้ประกาศความจริงสามประการครับ...ยอดเยี่ยมที่สุด เลยจริงๆ คือ
1. “พระเยซูเจ้าเป็นประกาศกจริงๆ” Prophetes (โปรเฟแตส) เพราะคำสอน หรือพระวาจาของพระองค์ทำให้พวกเขาต้องกล่าวด้วยความประหลาดใจและเชื่อมั่น เช่นนั้น....
2. พระเยซูเป็น “พระคริสตเจ้า” Christos (คริสตอส) แต่ก็มีถกกันว่า “พระคริสตเจ้าจะมาจากแคว้นกาลิลีได้หรือ??? พวกเขาเข้าใจผิดครับ...พระองค์เสด็จมาจากแคว้นกาลิลีก็จริง แต่พระองค์ลงทะเบียนเกิดที่เบธเลเฮมในเมืองของกษัตริย์ดาวิดต่างหาก (เทียบ ลก 2 เรื่องการบังเกิด เราทราบดี เราฉลองทุกปี)
3. “พระคัมภีร์ยืนยัน พระคริสตเจ้าจะต้องมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดและจากเมืองเบธเลเฮม เมืองที่กษัตริย์ดาวิดเคยอยู่” ยอห์นเก่งนักในการเขียนพระวรสารโดยใช้ภาษาแบบ Irony “ประชดประชัน” คือคนพูดๆแบบเสียดสีและไม่ยอมรับ แต่ผลที่พูดมานั้นคือการประกาศความจริง... ประชาชนอ้างพระคัมภีร์เพราะไม่เห็นด้วยที่พระองค์จะเป็นพระคริสต์ได้อย่างไร เพราะพระคริสต์นั้นพระคัมภีร์บอกว่าต้องมาจากราชวงศ์ดาวิด จากเมืองเบธเลเฮม เมืองของดาวิด...

• พี่น้องที่รักครับ แม้ว่าพระวรสารนักบุญยอห์นไม่มีเรื่องเล่าการบังเกิดเหมือนอย่างมัทธิวและ ลูกา แต่ยอห์นบทนี้ สรุปทุกอย่างเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าได้อย่างโดดเด่นชัดเจนมากครับ... จากคำพูดของประชาชนเหล่านี้เมื่อได้เห็นพระเยซูเจ้าเทศนาสั่งสอน....

• พ่อต้องบอกว่า “ยอห์น นายแน่มาก นายเก่งมาก ท่านเขียนพระวรสารในการดลใจด้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยมจริงๆ” เพราะท่านนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร ตอนที่เราได้อ่านในวันนี้ เพียงสามข้อแรก... ยอห์นทำให้เราทราบได้ชัดเจนว่า

o พระเยซูคือประกาศก พระองค์คือพระคริสตเจ้าจริงๆ เพราะเกิดมาตามคำทำนายของพระคัมภีร์ว่าจะต้องเกิดที่เมืองเบธเลเฮม (เทียบ ลก 2 ท่านนักบุญโยเซฟพาพระมารดาที่ทรงพระครรภ์ไปลงทะเบียนประชาการที่เบธเลเฮม เพราะท่านเป็นคนที่นั่น...) 

o และพระเยซูคริสตเจ้าต้องบังเกิดมาจากราชวงศ์ดาวิด (เทียบ มธ 1:1-17 มัทธิวเริ่มพระวรสารถึงลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าผู้เป็นบุตรกษัตริย์ดาวิด ผู้เป็นบุตรอับราฮัม)

o สรุปว่า ยอห์นยอดเยี่ยมที่สุดจริงๆ “ท่านแน่มากครับ” พระวรสารที่ท่านนิพนธ์โดยการนำของพระจิตเจ้านั้น ช่างสมกับเป็นพระวรสารที่ล้ำลึกที่สุดในเรื่องไตร่ตรองและความเฉียบคมในการ รู้จักพระคริสตเจ้าจริง

• ความโดดเด่นในการนำเสนอพระเยซูเจ้าประการต่อไปครับ คือ ประชาชนที่ได้ฟังพระเยซูเจ้า โดยเฉพาะทหารยามที่ไม่ได้เคยรู้จักพระองค์ แต่ฟาริสีและหัวหน้าสมณะให้ไปคอยฟังและให้จับพระองค์มาลงโทษ... พวกเขากลับมามือเปล่า ไม่กล้าจับ ไม่มีเหตุผลที่จะจับกุมพระองค์ พระวรสารเขียนว่า “ทหารยามรักษาพระวิหารกลับมาหาบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสี ซึ่งถามเขาว่า “ทำไมท่านทั้งหลายไม่นำเขามาด้วยเล่า” ทหารยามตอบว่า “ไม่มีคนใดพูดจาเหมือนกับชายผู้นี้เลย” 

o ความหมายคือ พวกทหารยามกำลังประกาศพระเยซูเจ้าเป็นประกาศกเช่นกัน และประกาศพระองค์เป็นเหนือกว่าธรรมาจารย์คนใดๆที่เคยได้เห็นได้ฟังมาเลย... เพราะพวกเขาทึ่งในพระวาจาของพระองค์ ในคำสอนของพระองค์ (เรียกว่า ส่งให้ไปฟังเพื่อจับผิดและจับตัวมาลงโทษ... นั่นแน่ะเจ้าพวกนี้กลับไปยืนฟังการเทศน์ของพระองค์จนเคลิ้มกลับใจ ไม่กล้าลงมือ และอาจจะแอบไปติดตามพระองค์ด้วยแน่ๆ....นี่คือพระวรสารนักบุญยอห์นครับ เขียนแบบซ่อนความจริงไว้ลึกมากเสมอ เหนือชั้นเสมอ) 

o “ไม่มีคนพูดจาเหมือนกับชายผู้นี้เลย” ประโยคนี้ล้ำค่าแทงลึกประวัติศาสตร์อิสราเอลเลยครับ... ประกาศความจริงว่า “พระเยซูคือยอดประกาศก ประกาศกสูงสุด บรรดาประกาศกทั้งหลายเป็นเพียงการเตรียมทางมาสู่พระองค์ ประกาศกทั้งหลายประกาศพระวาจาของพระเจ้า นำพระวาจามาประกาศ....แต่ แต่ แต่ พระเยซู คือ “พระวาจา หรือ พระวจนาตถ์” พระองค์เองที่มาประกาศด้วย “พระวาจาของพระองค์เอง” ไม่ได้พูดแบบประกาศก แต่เหนือกว่าประกาศกทั้งมวล

o ยอห์น พระวรสารของท่าน ล้ำลึกและยอดเยี่ยมในการเปิดเผยพระเยซูเจ้าจริงๆ

• สุดท้าย เรียนรู้จากนิโคเดมัส
o นิโคเดมัสเคยมาหาพระเยซูเจ้าในเวลากลางคืน.... สำหรับยอห์นสุดยอดมากๆครับ... กลางคืนสำหรับยอห์นคือความมืดมิดแห่งความรู้จักพระเจ้า และต้องการ “แสงสว่าง” แท้ที่ยอห์นประกาศโดยตลอดว่า “พระเยซูเจ้าคือแสงสว่าง” (เทียบ ยน 1 และ ยน 3)

o นิโคเดมัส เป็นอาจารย์ของชาวยิว เป็นคนหนึ่งในระดับสูงของศาสนายิวคือสภาสูงที่เรียกว่า “ซันเฮดริน” พระวรสารยอห์นเล่าได้เนียนสนิทมาก “เขามาหาพระเยซูเจ้าในเวลากลางคืน... ความหมายคือความมืดแสวงหาแสงสว่าง เขาแสวงหาพระเจ้าเที่ยงแท้ และเขายังเรียกพระเยซูเจ้าว่า “ท่านเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้า” 

o โอ้แม่เจ้า..สุดยอดแห่การเปิดเผยของยอห์นจริงๆ... คือ อาจารย์ของชาวยิว...แม้รับดับอาจารย์แต่ยังมีชีวิตความรู้และความคิดความ เชื่ออยู่ในความมืด... เขามาพบแสงสว่าง คือ พระเยซูเจ้า มาในเวลากลางคืน และมาเรียกพระเยซูเจ้าว่า “ท่านคืออาจารย์ผู้มาจากพระเจ้า”... จบเลย ชัดเลย ต้องอธิบายอีกไหมลูกๆที่รัก.... เจ๋งสุดแล้วครับ... 

o พระวรสารนักบุญยอห์นประกาศด้วยเรื่องนิโคเดมัส ยน 3 ไปอ่านยอห์นบทที่ 3 นะครับ เขามาสนทนากับพระเยซู ยอดอาจารย์ของชาวยิวมานั่งสนทนากับพระอาจารย์เจ้าในยามค่ำคืน ประดุจความมืดมิดทางจิตวิญญาณที่ได้เข้ามาอาบรับแสงอรุโณทัยฉายส่องความมืด ของตน จนเรียกว่าปัญญาหายมืดทึบไปเลย... ปัญญามืดมาพบแสงสว่างวาบของพระเยซูเข้าเล่นเอาแทบวูบ... จนกระทั่งนิโคเดมัสฉลาดเลย ศรัทธาเลย สนทนากันลึกซึ้งมากๆ ไปอ่านนะครับ ยน 3 ลึกไปถึงขนาดที่พ่อเองหลงรัก ยน 3:16 พ่อเองถือประโยคทองของชีวิตที่พ่อรักที่สุด “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงมอบพระบุตรสุดที่รักแต่องค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” (พ่อ Jn 3:16 ไว้ที่แขนเสื้อตัวเก่งของพ่อเลยครับ)

• พ่อเขียนไปไกลแล้ว เดี๋ยวไม่จบ พ่อสรุปละครับ... 


• พี่น้องที่รัก อ่านพระวรสารวันนี้แล้ว เราจะได้แสงวาบแห่งปัญญาและความเชื่อจากยอห์นครับ... พระเยซูเจ้าคือพระคริสตเจ้า คือประกาศกสูงสุด คือ แสงสว่าง คือ การประกาศช่าวดีแท้จริง

• วันนี้พ่ออยากให้เราได้รับผมจากพระวรสารวันนี้ดังนี้ครับ

o อ่านยอห์นแบบที่ยอห์นเขียนและตั้งใจให้อ่าน คือ อ่านอย่างตริตรองและเติมปัญญาของเรา ความรัก ความเข้าใจของเรา ให้แสงสว่างแท้ คือ พระคริสตเจ้า บุตรของดาวิด ผู้เกิดที่เบธเลเฮม ยอดประกาศก และพระเจ้า 

o ขอให้แสงของพระคริสตเจ้า แสงแห่งพระวาจาทรงชีวิต คือ พระเยซูได้ฉายแสงวาบเข้ามาในชีวิตของเรา เข้าในมโนธรรมของเรา เข้ามาในจิตวิญญาณขอเรา จนเราได้เชื่อมั่นในพระองค์ และออกจากความมืดมนของจิตวิญญาณ ออกจากความมืดและการติดบ่วงแร้วของอคติความโกรธเกลียดหรือชั่งใดๆ 

o ขอให้เราเปิดหัวใจ ยอมเหมือนบรรดาทหารของพระวิหาร ยืนฟังพระองค์ แล้วเราจะเพลินแล้วรู้ว่า... พระวาจาจากพระคัมภีร์ สะกดเราให้เห็นว่า... ไม่มีใคร หรืออะไร เสมอเหมือนพระองค์จริงๆ

o สุดท้าย พ่อขอให้เราเหมือนนิโคเดมัส... ออกจากความมืด มาหาแสงสว่างแท้คือพระคริสตเจ้า... เลิกหน้ามืดตามัวมั่วสุมจุ้มปุ๊กอยู่กับความเห็นแก่ตัว ที่กระแสโลกหยิบยืนให้อยาก ให้โลภ ให้หลง ให้โกง ผีร้ายแห่งความมืดของกระแสโลกีย์นิยม Secularism ที่บั่นทอนเพราะสอนแต่ความอยาก อยาก และก็อยาก... ขอให้เรากล้านะครับ กล้าเดินออกจากความมืดที่น่าหลับฝันดีแต่ชีวีของเราและเพื่อนพี่น้องต้อง เผชิญกับฝันร้าย... ให้เรากล้าเดินออกจากความมืดไปฟังพระองค์ในพระวาจา ไปหาพระองค์ในแสงสว่างแท้... และเราจะรู้และเชื่อมั่นว่า พระองค์คือพระคริสตเจ้า “พระองค์คือประกาศก และสมณะนิรันดร เพื่อเราได้พบพระเจ้าครับ”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย