Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
มก 4:21-25…
21พระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่า “เขาจุดตะเกียงวางไว้ใต้ถังหรือใต้เตียงหรือ มิใช่วางไว้บนที่ตั้งตะเกียงหรือ 22เช่นเดียวกัน ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ จะไม่ปรากฏออกมา 23ใครมีหูสำหรับฟัง ก็จงฟังเถิด” 
24พระองค์ตรัสอีกว่า “จงตั้งใจฟังให้ดี ท่านตวงให้เขาอย่างไร เขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้น และจะเพิ่มให้อีกด้วย 25ผู้ที่มีมาก จะได้รับมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามี จะถูกริบไปด้วย”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พระวาจาเพียงสั้นๆ วันนี้จากพระวรสารนักบุญมาระโก ทำให้พ่อคิดถึงข้อความที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ในบันทึกของนักบุญมัทธิว บทที่ 5 ในลักษณะคล้ายๆ กัน “ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาใครเล่าจะปิดบังได้...” ทำให้พ่อคิดถึง “คุณภาพของการเป็นคริสตชน” พ่อคิดถึงคุณภาพของการเป็นคริสตชนคาทอลิกของพ่อเอง และของพี่น้องทุกท่านจริงๆ พ่อคิดว่า วันนี้เรามาพิจารณาไตร่ตรองถึง “คุณภาพชีวิต” คริสตชนคาทอลิกันนะครับ

• พ่อเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตของคนไทยของเรา ชาวไทย... พ่อเคยไปใช้ชีวิตเพื่อเรียนพระคัมภีร์ในต่างประเทศนิดหน่อยครับ (ถ้าพ่อไม่ได้เป็นพระสงฆ์พ่อคงไม่มีโอกาสแบบนี้แน่ๆ ลำพังครอบครัวทางบ้านของพ่อ ตัวพ่อเอง ถ้าไม่ได้เข้าบ้านเณร พ่อคงไม่ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดีและมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศแน่นอน ถ้ามีก็คงไปเป็นแรงงานต่างประเทศเพื่อหาเลี้ยงชีพ คงได้แค่นั้นจริงๆ) กลับมาเรื่องที่พ่อไปอยู่ที่อิตาลีเพื่อเรียนพระคัมภีร์ เคยไปอยู่ปารีสหลายครั้งและหลายๆเดือนเพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะจำเป็น ต้องใช้ในวิชาพระคัมภีร์ เคยไปอยู่ที่บอนน์เพื่อเรียนภาษาเยอรมัน และเคยเดินทางในยุโรประหว่างปิดเทอมบ่อยๆ เมื่อเรียนที่อิตาลีนั้น.. พ่อเคยคิด ไตร่ตรอง... พ่อเห็นสิ่งที่คนยุโรปเขามี คือ “คุณภาพชีวิต” การให้ความเอาใจใส่มากๆ กับชีวิตและความปลอดภัยของชีวิต พ่อประทับใจจริงๆ เช่นเรื่องการเดินทาง ถนน รถไฟ รถยนต์ หรือการเดินทางในเมือง พ่อได้เห็นความใส่ใจมากๆเรื่องคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย ยอดเยี่ยมครับ... เห็นการเคารพกฎหมายของชาวเยอรมัน เห็นระเบียบ ความสะอาด และคุณภาพ... พ่อยอมรับครับ

• ของใช้ของพวกเขา คนยุโรป เยอรมัน.. เครื่องมือเครื่องใช้ รถยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดสาธารณะสุข อาหารการกิน ฯลฯ ล้วนเห็นได้ว่า “ใส่ใจในคุณภาพ” พ่อเคยคิดจริงๆว่า “ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น...”

• ขณะที่เมื่อคิดถึงบ้านเมืองของเรา... พ่อรักเมืองไทย พ่อรู้ว่าบ้านเราดีที่สุดสำหรับเรา พ่อรักบ้านเมืองรักพี่น้องเมืองไทย... แต่ถ้าเราพิจารณาจริง ถึง “คุณภาพชีวิต” พ่อยอมรับว่าพ่อโอดครวญ วิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องในการเทศน์ในการบรรยายของพ่อทุกโอกาส พ่อเห็นว่า “คุณภาพชีวิต” สำหรับคนไทย บ้านเมืองไทยเราเป็นสิ่งที่น่าเสียดายและน่าเป็นห่วง ห่วงจนแทบจะเบื่อที่จะห่วง แต่ก็อดห่วงไม่ได้ เพราะเป็นบ้านเมืองของเรา... พ่อยกตัวอย่างครับ
o ปีใหม่ที่ผ่านมา อีกแล้วเหมือนทุกปี... การเดินทางบนท้องถนน.. ปีใหม่ที่ผ่านมานี้ที่เขาเรียกว่า “เจ็ดวันอันตราย” อุบัติเหตุบนถนนคร่าชีวิตพี่น้องชาวไทยไปอีกกี่คน พ่อจำได้ว่า ทุกเทศกาลใหญ่ปีละสองวาระ ปกติรอบหนึ่งๆ ไม่ต่ำกว่าสามร้อยชีวิต... ทุกทีเลย อีกไม่ถึงสามเดือนก็สงกรานต์อีกแล้ว สองเทศกาลนี้รวมกันประมาณสิบวันกว่าๆ ของการเดินทาง พี่น้องชาวไทยเสียชีวิตประมาณเจ็ดร้อยคน... บาดเจ็บหลายพัน พิการเป็นพันกระมัง... ทุกปีจริงๆ แล้วก็เป็นเช่นนี้ร่ำไป.. “คุณภาพชีวิตจากความปลอดภัยในการเดินทาง” สิ่งที่แก้ไม่ได้จริงๆ คือ “สุราที่ดื่มกันจนเมาและก็ขับ” พ่อเฝ้าดูมายี่สิบปี... ยิ่งที่ยิ่งมากขึ้น รถมาก ดื่มมาก เมามาก และก็เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมาก... ปัญหาเบื้องลึกหรือรากเหง้าของปัญหา คือ คุณภาพชีวิต วุฒิภาวะทางการศึกษา ศีลธรรม และความอ่อนด้อยทางการถือศาสนาจนกลายเป็นคุณภาพชีวิตนั่นเอง
o คุณภาพชีวิตทางสังคม... สุดยอดเช่นกัน ยาเสพติด เรื่องเศรษฐกิจ การค้า แรงงาน ครอบครัว ปัญหาสังคมในวงกว้าง หนา และลึก... ความไม่ปลอดภัยเลยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นกัน วางใจไม่ได้เลย ขโมย ปล้น ฆ่า ชิงทรัพย์ ค้ามนุษย์ ฯลฯ ปัญหาสังคมบ้านเราเมืองเราช่างอาการหนักเหลือจะบรรยาย.. ความหละหลวมและการเอาเปรียบ การฉ้อโกงในระดับชาติแบบน่ารังเกียจที่สุด... พ่อติดตามข่าวเสมอๆ ข้าวสารจำนำแล้วสวมสิทธิ์ การตั้งกระสอบข้าวหลอกตาบนนั่งร้านในโกดัง.. มันสำปะหลังหายไปเป็นพันๆตัน ข้าวหายไปเป็นหมื่นๆตัน การฉ้อโกงระดับชาติ นักการเมืองโกงจนรวยยกตระกูลเป็นครอบครัวคอรัปชั่นตระกูลทรราช... หนักหน่วงจริงๆ คุณภาพชีวิตคนส่วนใหญ่ก็เลยแย่ จนลง หมดโอกาสดีๆ... ข้าราชการก็จำนวนหนึ่งก็มีโอกาสก็โกงซ้ำกันอีก เก็บเงินสดในบ้านเป็นพันล้าน... ทรัพย์สินอีกมากๆที่ไม่อาจอธิบายได้ว่าจะโกงกินไปทำไมเยอะแยะแม้แต่พระ เครื่อง เศียรพระโบราณ ก็เต็มบ้านเต็มโกดัง... ยัง ยัง ยังอีกเยอะ สุดจะบรรยาย.. แต่คนไทยเราก็ได้เพียงเสพข่าว ช่องข่าวก็ทำให้เสพโดยเสพซ้ำซ้อนเพื่อได้เงินและเรตติ้งและความร่ำรวย ไม่ได้เงินได้ได้รวยก็ไม่ทำต่อและปล่อยไปกลับไป “เล่น” เขาใช้คำนี้จริงๆ “เล่นเรื่องอื่นๆ”
o สรุป ปัญหาสังคม การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ แม้แต่ศาสนาและศาสนิก รวมๆกัน ปนๆ กัน จนประเทศของเราที่พร้อมเหลือเกินเชิงทรัพยากร ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนเพื่อความดีส่วนรวมได้จริงๆ ยังมีปัญหาอีกเยอะ แต่พ่อไม่ใช่นักสังคมศาสตร์ พ่อเป็นพระสงฆ์คาทอลิก พ่อเห็นจากประสบการณ์และสายตาที่พ่อจะแลเห็นได้ และเทียบเคียงกับประสบการณ์ที่เคยไปสัมผัสประเทศในยุโรปอยู่บ้าง... พ่อสรุปว่า “คุณภาพชีวิต” สำหรับพี่น้องชาวไทยของเรา ยังต้องการการพัฒนา ประเทศของเรา สังคมของเรายังมีมุมมืดมากๆ ที่ต้องการ “แสงสว่าง” ครับ

• พี่น้องที่รัก ถ้าไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใคร???
o พระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสารวันนี้ “พระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่า “เขาจุดตะเกียงวางไว้ใต้ถังหรือใต้เตียงหรือ มิใช่วางไว้บนที่ตั้งตะเกียงหรือ เช่นเดียวกัน ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ จะไม่ปรากฏออกมา ใครมีหูสำหรับฟัง ก็จงฟังเถิด”
o พ่อไตร่ตรองพระวาจาแล้ว ไม่ต้องตีความมากครับ... ดูสังคมแล้วเห็นคุณภาพที่ขาดอยู่ของสังคมไทยของเราแล้ว.. พ่อกลับมาไตร่ตรองชีวิตของพวกเรา ลูกๆของพระเจ้าครับ ไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครที่จะเป็นแสงสว่างในท่ามกลางความมืดมนนี้.. ไม่ใช่พ่อเอง ไม่ใช่บรรดาพระสงฆ์นักบวช โดยเฉพาะถ้าไม่ใช่พวกเราคริสตชนเพียงน้อยนิดไม่ถึงร้อยละหนึ่งของประเทศแล้ว จะเป็นใคร.. ที่เราจะต้องมีคุณภาพชีวิตจนเป็นแสงสว่างได้จริงๆ คุณภาพชีวิตที่ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ไหลตามกระแสความบอบช้ำและปัญหาของสังคม แต่เป็น “หลักยึดเหนี่ยว” ของสังคมในเรื่องคุณธรรมความดีและความเชื่อที่ลึกซึ้ง ด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานถึงความยุติธรรม ความจริง และความดี...
o มีบางคนบอกว่าเป็นคริสตชนลำบาก เหนื่อย บางคนบอกไม่อยากเป็นกลัวทำไม่ได้ ทำตนเป็นคริสตชนไม่ได้ เพราะลำบาก.. แล้วอะไรที่ทำให้เราต้องเป็นคนดี เป็นลูกที่ดีของพระ... เราอยากเป็นเอง เราพยายามเป็นเองหรือ??? ไม่ใช่ครับ แต่เป็น “พระพร ความรักของพระเจ้าที่ผลักดันเราจากภายใน” ต่างหากครับ ไม่ใช่สภาพบังคับหรือกฎบังคับ แต่เป็น “กฎแห่งความรัก” ที่เรียกร้องเราครับ.. เราจะปล่อยให้ประเทศของเราเดินไปกับความเห็นแก่ตัว ด้วยคำโบราณที่หยั่งราก เช่น “มือใครยาวสาวได้สาวเอา....น้ำขึ้นให้รีบตัก... ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน... ของข้าใครอย่าแตะ... ขายผ้าเอาหน้ารอด...ผักชีโรยหน้า...ช่วยไม่ได้โง่เอง...และที่ติดกันมาก คือ.. สมน้ำหน้า.. หรือ กรรมใดใครก่อ เกิดแต่กรรม และที่พูดกันจนเป็นเล่นแต่ทำจริง เช่น ทำได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้มีถมไป.. ฯลฯ ยังมีอีกเยอะ” คำโบราณเหล่านี้ล้วนหยั่งรากจนถาวรแล้ว และทำให้คนเราเห็นแก่ตนจนลืมความจริงที่เวลานี้สังคมกำลังพยายามมากจะส่ง เสริมคุณธรรมประการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เพื่อความดีส่วนรวม” (Common Good) เรื่องนี้คงต้องใช้เวลาและสอนยากจริงๆ....
o พี่น้องคริสตชนครับ ถ้าไม่ใช่พวกเราแล้วจะเป็นใครเล่าที่จะส่งแสงแห่งความรักของพระเจ้าออกไป... ฉายส่องความมืดมนแห่งจิตใจ

o พ่อขอโอดครวญร้องขอให้พวกเราคริสตชนด้วยกำลังของพ่อจริงๆ ที่จะทำได้ครับ เพราะความเชื่อในพระเยซูเจ้า เรียกร้องให้พวกเราต้องเป็นและต้องมี “คุณภาพชีวิตคริสตชน” คือเป็นชีวิตคริสตชนที่เหมาะกับการประกาศข่าวดีในสังคมไทยครับ..

o เราต้องเป็นผู้ถือบัญญัติแห่งความรัก พี่น้องครับ พวกเราคริสตชนต้องไม่เห็นแต่ตัวนะครับ อย่าไหลไปตามกระแสเอากับเขาด้วย ไม่เอานะครับ 

o พี่น้องครับ พิจารณาดูพระเยซูพระอาจารย์ของเราทรงพระองค์ยอมสิ้นพระชนม์เพราะทรงรักเรา ไม่เหลือความรักในตัวพระองค์เลย ทั้งๆที่ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าองค์ความรัก แต่ทรงยอมตายเพื่อความดีและความรอดของมนุษย์ทั้งมวล

• พระวรสารวันนี้ยังมีข้อความของพระเยซูต่อว่า “จงตั้งใจฟังให้ดี ท่านตวงให้เขาอย่างไร เขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้น และจะเพิ่มให้อีกด้วย ผู้ที่มีมาก จะได้รับมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามี จะถูกริบไปด้วย”

o พ่อขอให้เราผู้ได้รับความรักจากพระเจ้ามามากในศีลล้างบาป 

o ให้เราช่วยกันเติมเต็มสังคมของเราด้วยคุณภาพชีวิตของเราด้วยกันนะครับ

o ให้เราตวงและมอบพระพรให้กับสังคมนะครับ เพื่อความดีส่วนรวมเป็นสำคัญครับ เราได้รับมามากให้เถอะครับ มอบความรักให้มาก มอบความดีให้มากๆ

o ถ้าเราไม่ให้ ไม่แบ่งปันความดีและพระพร เราจะไม่มีคุณค่าในการเป็นคริสตชนนะครับ

o พวกเราคริสตชนครับ คุณภาพชีวิตคริสตชนที่ดีและแบ่งปันครับ เป็นเกลือดองแผ่นดิน เป็นแสงสว่างส่องโลกครับ.. คำถามสุดท้ายครับ ถ้าไม่ใช่พ่อ ไม่ใช่พี่น้อง ไม่ใช่เราคริสตชนและจะเป็นใครครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย