Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 21 มกราคม 2015
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา(นักบุญอักแนส)
มก 3:1-6…

1พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมอีกครั้งหนึ่ง ที่นั่นมีชายมือลีบคนหนึ่ง 2ประชาชนบางคนคอยจ้องมองดูว่า พระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่ เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์ 3พระองค์ตรัสสั่งชายมือลีบว่า “ลุกขึ้น มายืนตรงกลางนี่ซิ” 4แล้วตรัสถามคนทั้งหลายว่า “ในวันสับบาโตนั้น ควรทำความดีหรือความชั่ว ควรจะช่วยชีวิตหรือปล่อยให้ตายไป” คนเหล่านั้นก็นิ่งอยู่ 5พระองค์จึงทอดพระเนตรเขาเหล่านั้นด้วยความกริ้ว เศร้าพระทัยเพราะจิตใจหยาบกระด้างของเขา แล้วตรัสสั่งชายมือลีบว่า “จงเหยียดมือซิ” เขาก็เหยียดมือ มือนั้นก็หายลีบเป็นปกติ 6ชาวฟาริสีจึงออกไป และประชุมกับพรรคพวกของกษัตริย์เฮโรดทันที เพื่อปรึกษาว่าจะกำจัดพระองค์ได้อย่างไร

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• เราอ่านพระวาจาจากพระวรสารนักบุญมาระโกมาตลอดเลยในช่วงนี้ เป็นความพยายามของมาระโกที่เสนอพระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์ของเราบรรดาศิษย์ และพระองค์สอนและทรงรักษาประชาชนมากมาย มีประเด็นกับบรรดาฟาริสีและธรรมาจารย์มาโดยตลอดเพราะพวกเขาขัดแย้งกับพระ เยซูเจ้าบ่อยมากๆในเรื่องวันสับบาโต... เรื่องกฎหมายหรือกฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติ เราอ่านเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องมา แต่ประเด็นสำคัญคือเรื่อง “สับบาโต” ที่เน้นกันนักจนบ่อยครั้งพวกผลตามมาคือ

o พวกฟาริสีและธรรมจารย์กลายเป็นพวกคลั่งกฎหมาย จนลืมกฎแห่งความรัก จนขาดความรัก ไม่ได้ปฏิบัติความดีแห่งความรักเอาเสียเลย

o บ่อยครั้งเรื่องเล็กน้อยก็มีประเด็น ถกเถียง ตำหนิ ติเตียน กันมากมายเหลือเกิน เรียกว่าคอยจับผิดตำหนิติเตียนพระเยซูกับบรรดาศิษย์ คอยจ้องจับผิดเพื่อบอกว่าผิดบัญญัติของโมเสส และคอยแต่ตำหนิและลงโทษตามบัญญัติของโมเสส

o พ่อจะบอกอย่างไรดี พี่น้องก็เห็นๆในพระคัมภีร์ นิสัยของบรรดาธรรมจารย์และฟาริสี ชอบนัก ตำหนิ ติเตียน กล่าวหา และเป็นที่ถกเถียงกันมากเหลือเกินจริงๆ

o พ่อสรุปเลยก็แล้วกันว่า “บ่อยครั้งการเคร่งครัดกับกฎเกณฑ์มากมายจนกระทั่งชีวิตจิตใจและการปฏิบัติใน ชีวิตหรือกิจการนั้น “ลีบ” ไปหมด” พ่อขอเรียกว่านี่เป็นอาการ “ลีบ” คือ ใจลีบ ใจแคบ มือลีบ กิจการต่างๆ ก็ลีบไปหมดนั่นเอง

• พี่น้องที่รัก... วันนี้เรื่องราวในศาลาธรรม “ชายมือลีบ” เขาได้พบพระเยซูเจ้า และเป็นวันสับบาโตอีกแล้ว บรรยากาศในศาลาธรรมวันนั้น “พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมอีกครั้งหนึ่ง ที่นั่นมีชายมือลีบคนหนึ่ง ประชาชนบางคนคอยจ้องมองดูว่า พระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่ เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์”

o ชายคนนั้นมือลีบ เขาไม่สามารถใช้มือ “ยืนออกไปได้” คือมือไม่สามารถยื่นออกจากตนเองไปหาผู้อื่นเพื่อประกอบกิจการดีใดได้เพราะ “มือลีบ”นั่นเอง...

o แต่บรรดาฟาริสี หรือประชาชนบางคนคอยจ้องมองดูว่า พระองค์จะรักษา (กระทำความดีช่วยเหลือ) หรือไม่ เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์ ก็เพราะเป็นวันสับบาโตอีกนั่นเอง
o พ่อจะขอเรียกคนเหล่านี้ที่เคร่งครัดเอาแต่กฎเกณฑ์แบบนี้ว่า พวก “ลีบ” ใจลีบ ใจปิด จนกิจการลีบไปหมด ไม่ยื่นมือออกไปให้ความช่วยเหลือ พ่อคิดว่า คนเหล่านี้ในศาลาธรรมมีอาการมากกว่ามือลีบ คือ ใจแคบ และใจลีบด้วยมากกว่าครับ...

• พ่อกำลังถามตนเอง แบบไหนจะแย่กว่ากัน ระหว่าง
1. คนมือลีบคนนั้นที่เดินเข้ามาในศาลาธรรมต่อหน้าพระเยซู
2. คนในศาลาธรรมที่จ้องจับผิดแบบและมือลีบใจลีบไม่คิดจะช่วยเหลือหรือ จ้องจับไม่ให้พระเยซูเจ้ารักษา

• พระวรสารเล่าเรื่องราวต่อไปอย่างน่าสนใจ... พระเยซูเจ้าไม่พอพระทัยจริงๆกับลักษณะของพวกเขา... 

• “พระองค์ตรัสสั่งชายมือลีบว่า “ลุกขึ้น มายืนตรงกลางนี่ซิ” แล้วตรัสถามคนทั้งหลายว่า “ในวันสับบาโตนั้น ควรทำความดีหรือความชั่ว ควรจะช่วยชีวิตหรือปล่อยให้ตายไป” คนเหล่านั้นก็นิ่งอยู่ พระองค์จึงทอดพระเนตรเขาเหล่านั้นด้วยความกริ้ว เศร้าพระทัยเพราะจิตใจหยาบกระด้างของเขา”

o เราเห็นความใจหยาบกระด้างของพวกเขา ไม่ตอบ เพราะรู้ทั้งรู้ว่า ในวันสับบาโตควรทำดี ไม่ใช่ทำชั่ว ควรช่วยชีวิตไม่ใช่ปล่อยให้ตาย

o พ่อคิดว่าคำพูดของพระเยซูเจ้าตรงดี ชัดเจนที่สุด พิสูจน์ความถูกต้องของวันสับบาโตที่แท้จริงเราทุกคนก็ตอบได้แน่ๆ “ในวันสับบาโตนั้น ควรทำความดีหรือความชั่ว ควรจะช่วยชีวิตหรือปล่อยให้ตายไป” เราก็ตอบกันได้ชัดเจนใช่ไหมครับ...

• “พระองค์จึงทอดพระเนตรเขาเหล่านั้นด้วยความกริ้ว เศร้าพระทัยเพราะจิตใจหยาบกระด้างของเขา”

o ก็น่าเศร้าจริงๆ น่าโกรธจริงๆ กับความลีบด้านจิตใจ และความกระด้างของจิตใจของพวกเขา

o พ่อคิดว่าพระวรสารวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่า ควรเหลือเกินแก่กันที่พระองค์จะตำหนิ กริ้วและเศร้าพระทัย การที่สามารถทำความดี สามารถช่วยชีวิต มีจิตใจเมตตาและกระทำกิจการเมตตาได้ แต่กลับปฏิเสธที่จะกระทำ ทำดีได้แต่กลับไม่ยอมทำ 
o พ่อขอเรียกว่า “การละเลย” ซึ่งไม่ดีเลย และสำหรับศาสนาของเรา “บาปละเลย” การละเลยเป็นบาป ไม่ใช่เพียงการทำความชั่วเท่านั้นที่เป็นบาปนะครับ แต่การละเลยทำความดีที่ควรทำสำหรับศาสนาของเราก็ถือว่าเป็นบาปเช่นกัน และพ่อคิดว่านี่เป็นอาการลีบฝ่ายจิตจริงๆ และน่าเสียใจ น่าเศร้า และน่าตำหนิ ลีบจนกระทั่งไม่ยื่นมือออกไปกระทำความดีที่ทำได้เพื่อชีวิตและเพื่อความดี

• ถึงเวลาที่เราต้อง ไม่มือลีบ ไม่ใจลีบ ถึงเวลาที่เราต้องปฏิบัติตามพระวาจาของพระเยซูเจ้าจริงๆครับ พระวาจาที่ว่า “จงเหยียดมือซิ” 

o พี่น้องที่รัก ขอให้เราพร้อมจะเหยียดมือออก ยื่นมือออก และปฏิบัติตามกฎหรือวัฒนธรรมแห่งความรักเมตตาจริงๆ 

o ถึงเวลาเปิดใจให้กว้าง ไม่ใจลีบ ใจแคบ หรือใจปิดเลยนะครับ 

o คริสตชนต้องใจกว้างมากๆ ช่วยเหลือไม่ละเลยนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย