อบรมพระคัมภีร์
“หนังสืออพยพและเลวีนิติ”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2015/2558
เรื่อง การเตรียมการอพยพของชาวอิสราแอลออกจากประเทศอียิปต์ 
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“หนังสืออพยพและเลวีนิติ”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2015/2558
เรื่อง การเตรียมการอพยพของชาวอิสราแอลออกจากประเทศอียิปต์ 
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสืออพยพและเลวีนิติ”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2015/2558
การอพยพของชาวอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสืออพยพและเลวีนิติ”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2015/2558
การอพยพของชาวอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสืออพยพและเลวีนิติ”
ครั้งที่ 3 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2015/2558
พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลบนภูเขาซีนาย
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสืออพยพและเลวีนิติ”
ครั้งที่ 3 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2015/2558
พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลบนภูเขาซีนาย
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสืออพยพและเลวีนิติ”
ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2015/2558
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทางศาสนาและหนังสือเลวีนิติ
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสืออพยพและเลวีนิติ”
ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2015/2558
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทางศาสนาและหนังสือเลวีนิติ
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสืออพยพและเลวีนิติ”
ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 3 พิธีรับวุฒิบัตร

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2015/2558