อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ 2”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 /2560 
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ 2”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 /2560 
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ 2”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 /2560 
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ 2”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 4

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 /2560 
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ 2”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017/2560 
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ 2”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017/2560
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ 2”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017/2560
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ 2”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 4 พิธีรับวุฒิบัตร

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017/2560