Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ที่นาตรัง (2)ประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ที่นาตรัง (2)
        เย็นวันจันทร์ เวลา 18.00 น. มีมิสซา พระสังฆราชโจเซฟ โว ดุก มินห์ เป็นประธาน หลังมิสซามีซิสเตอร์รำต้อนรับ 6 ชุด และรับประทานอาหาร
        เวลา 20.00 น. คุณพ่อแจน สเตฟานอฟ เลขาธิการ CBF พูดถึงประวัติและวัตถุประสงค์ของ CBF มีสมาชิก 102 ประเทศ สมาชิกสมทบ 242 ประกอบด้วย 7 เขต คือ ลาตินอเมริกา เอเชีย ยุโรป อาฟริกา โอเชเนีย อเมริกาเหนือ และเอเชียไมเนอร์

        วันที่ 23-26 เมษายน ค.ศ. 2019 จะมี Biblical Pastoral Congress วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2019 – 30 กันยายน ค.ศ. 2020 จะเป็นปีแห่งพระวาจา โอกาสครบ 50 ปี ของ Dei Verbum

 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม

หลังจากมีการอัญเชิญพระคัมภีร์แล้ว พระคาร์ดินัลอันโตนีโอ หลุยส์ ตาเกล พูดถึง การเปลี่ยนแปลงครอบครัวอาศัยพลังพระวาจาสู่สันติภาพของโลก

     FABC จัดประชุมสามัญที่ศรีลังกา (พฤศจิกายน ค.ศ. 2016) ก็หัวข้อครอบครัว ครั้งนี้ขอพูด 2 ประเด็น

1. จริงหรือที่พระวาจามีผลต่อครอบครัว ช่วยให้โลกมีสันติสุข ในโลกมีความจน ความขัดแย้ง การค้ามนุษย์ ภาวะโลกร้อน ฯลฯ มีผลกระทบต่อครอบครัว ทำให้ครอบครัวแยกกัน มีความกลัว ไม่ไว้ใจกัน
- ชาวฟิลิปปินส์ออกจากประเทศ หางานทำ ใครเลี้ยงลูกๆ ของเธอ
- แม่พระที่เชิงกางเขน “แม่นี่ลูกของท่าน” เราต้องช่วยกันดูแลกัน
- โทมัสสงสัยเรื่องพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ แตะแผลของพระเยซู ทุกวันนี้ยังมีแผลอยู่ในสังคม เราต้องสัมผัสไหม เพื่อประกาศความเชื่อในพระเยซู
ในรอยแผลของพระเยซูเจ้า ก็มีครอบครัวได้

2. อะไรเป็นสื่อสารมวลชน ช่วยให้เกิดครอบครัว บางคนบอกว่า สื่อสารมวลชนทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง แต่มันก็ทำให้สนิทกันมากขึ้นได้

เราจะใช้สื่อสารสังคมให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างไร โดยอาศัยพระวาจา และศีลมหาสนิท

พระคาร์ดินัลตาเกลเล่าว่าท่านออกรายการ พระวาจา 1 นาที เช้าตรู่วันอังคาร ตำรวจได้ฟังพอดี จึงเขียนจดหมายหาท่าน และหัวข้อสนทนาที่พระคาร์ดินัลให้ มี 2 ข้อ คือ

1.อะไรเป็นสภาพปัญหาในวัฒนธรรมครอบครัว ที่มีผลต่อครอบครัวของเรา

2. เราจะค้นพบพลังของพระวาจาในเหตุการณ์นั้นๆ อย่างไร

................................................
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์
18 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย