โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิก ดาวน์โหลด ฟรี!!!
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์ the Word

สำหรับ Thai Catholic Bible  (ThCB)วิธีติดตั้งบนเครื่อง PC
1.Download ตัวติดตั้งโปรแกรมของ theWord
ที่นี่
http://www.theword.net/files/packages/en/theword-setup-en.exe

2.Download ตัวติดตั้งโมดูล Thai Catholic Bible  (ThCB)
ที่นี่ http://www.theword.net/bin/get.php/ThCB.ontx.exe


3.ติดตั้งโปรแกรม theWord ในข้อ 1. หากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว

4.ให้ปิดเสียก่อน

5.ติดตั้งโมดูล Thai Catholic Bible  (ThCB) ในข้อ 2.

6.เปิดโปรแกรม theWord ที่อยู่บนหน้าจอขึ้นมา

7.สอบถามหรือแนะนำโดยตรงที่นี่
http://forum.theword.net/viewforum.php?f=25

::::::::::::


วิธีติดตั้งบนเครื่อง MAC
1.Download ตัวติดตั้งโปรแกรมของ theWord
ที่นี่ http://www.theword.net/files/mac/4.0.0.1342/theWord.dmg

2.Download ตัวติดตั้งโมดูล Thai Catholic Bible  (ThCB)
ที่นี่ http://www.theword.net/files/downloads/ThCB.ontx.exe

3.ติดตั้งโปรแกรม theWord ในข้อ 1.

4.เปิดโปรแกรม theWord เลือกเมนู File และเลือก เมนู Install Modules

5. Browse หาไฟล์ ThCB.ontx.exe  ที่ Download มาในข้อ 2.

6.กดเลือก Install selected modules..

7.สามารถเลือกใช้พระคัมภีร์ฉบับคาทอลิกโดยกดเลือก ThCB

8.หากมีปัญหา สอบถามหรือแนะนำโดยตรงที่นี่ http://forum.theword.net/viewtopic.php?f=11&t=4520