Black Ribbon
Get Adobe Flash player

ความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์

หมวดหมู่รอง

dei-verbumสังฆธรรมนูญเรื่อง “การเผยความจริงของพระเจ้า”
Dei Verbum
เปาโล สังฆราช  ผู้รับใช้แห่งผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้า
ร่วมกับบรรดาปิตาจารย์แห่งสภาสังคายนาเพื่อจดจำไว้ตลอดไป
ประกาศที่กรุงโรม ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน   ค.ศ. 1965.
Feed Entries