Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2016

ระลึกถึง น.บรูโน พระสงฆ์
กท 3:1-5 / ลก 11:5-13

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                    

             เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า “สมมติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ให้ฉันขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิด เพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้เขากิน’ สมมติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่า “อย่ารบกวนฉันเลย ประตูปิดแล้ว ลูกๆ กับฉันก็เข้านอนแล้ว ฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอก” เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกัน เขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้า

     เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน เพราะคนที่ขอย่อมได้รับ คนที่แสวงหาย่อมพบ คนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ ท่านที่เป็นพ่อ ถ้าลูกขอปลา จะให้งูแทนปลาหรือ ถ้าลูกขอไข่ จะให้แมงป่องหรือ แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

----------

 ข่าวดี เล่าด้วยการกระทำ ทำด้วยความเชื่อมั่น เชื่อมั่นด้วยอยู่กับพี่น้อง พี่น้องที่เรานำความต่างมาแตก มาสิ่งแยกมาแบ่ง เราจะรู้ รู้จัก ได้ทันทีว่า นั่นคือ "ข่าวดี"
 ข่าวดี ไม่ใช่ ปากพูด จำแม่น หรือเล่าได้เป็นฉาก แต่ ข่าวดี ก็คือ ตัวคนคนนั้น ที่อยู่ดีตรงนั้น เป็นการกระทำดีต่อกันกับคนที่นั่น เขาก็เล่า บอก ประกาศ ข่าวดีแล้ว
 ดังนั้น ภาพลักษณ์ พระพักตร์ ฉายาลักษณ์ หรือ พระจิตเจ้า แล้วแต่เราจะเรียกตามประสบการณ์ที่เราสัมผัส พบเจอ ในพี่น้อง แล้วก็แปรภาพ ชี้ทาง ว่า เป็น ภาพลักษณ์​ ฉายา หรือ พระจิต ที่เป็นพระเจ้าที่ปรากฎชัดในพี่น้องที่เราประกาศข่าวดี ด้วยการช่วยเหลือผู้ยากไร้ จูงใจผู้ตกทุกข์ เป็นเพื่อนลำเค็ญเข็ญใจ ที่เราบอกกล่าว ความเมตตา เราไม่ได้ทำเพราะบัญญัติสั่ง ทำตามกฎเกณฑ์ เพราะข่าวดี หรือ องค์พระจิตเจ้า เป็นความรัก จึงมากกว่ากฎเกณฑ์ มากกว่าบัญญัติกะเกณฑ์ จดหมายถึงชาวกาลาเทียจึงพูดเรื่องนี้ว่า

 "ท่านได้รับพระจิตเจ้าเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ หรือเพราะท่านเชื่อการประกาศข่าวดี"
 ความเมตตา เป็น ข่าวดี
 เพราะไม่ได้ให้แค่ขนมปัง แต่เพราะใจเมตตา ทนไม่ได้เพราะถูกรบเร้า

 ความเมตตา ไม่ให้ สิ่งที่เป็นอันตราย เป็นพิษ แต่ให้ของดี
 และนี่เป็น พระพักตร์ของพระเจ้า เป็นพระจิตที่เห็นได้ ไม่ใช่ แค่ควันและไฟ เป็นพระพักตร์แห่งความเมตตาที่ปรากฎชัดเจนทุกครั้ง เมื่อเรามีเมตตาต่อพี่น้อง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย