Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2016

อาทิตย์สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

กท 1:6-12  / ลก 10:25-37

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                             

ขณะนั้น นักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” พระองค์ตรัสถามเขาว่า “ในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไร ท่านอ่านว่าอย่างไร” เขาทูลตอบว่า


“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดกำลัง และสุดสติปัญญาของท่าน ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านตอบถูกแล้ว จงทำเช่นนี้ แล้วจะได้ชีวิต”
ชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้อง จึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “แล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่า “ชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโค เขาถูกโจรปล้น พวกโจรปล้นทุกสิ่ง ทุบตีเขา แล้วก็จากไป ทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิต

สมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญ เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่ง

ชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้น เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกัน

แต่ชาวสะมาเรียผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ๆ เห็นเขาก็รู้สึกสงสาร จึงเดินเข้าไปหา เทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้ นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขา

วันรุ่งขึ้นชาวสะมาเรียผู้นั้นนำเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้ กล่าวว่า ‘ช่วยดูแลเขาด้วย เงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้น ฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา’ ท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้น” เขาทูลตอบว่า “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

----------

 ข่าวดี ต้อง เป็นข่าวดี ภาษาอังกฤษใช้ชื่อเรียกพระคัมภีร์ว่า Good News Bible
 ข่าวดี จึงเป็น การให้ความหวัง และความหวังที่ไม่ใช่ความหวัง ลมๆ แล้งๆ ที่ทำให้เป็นจริงขึ้นมาได้ พัฒนาปรับกระบวนการให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้ ราดรดหัวใจที่แห้งแล้งให้ชุ่มใจ วางตรงไหน ตรงใจ ชี้ทางสว่างไม่ใช่อับจน ดังนั้น จดหมายถึงชาวกาลาเทีย จึงบอกลักษณะของข่าวดีที่ว่า
 "ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า ข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศไปแล้วนั้น มิใช่ข่าวที่มาจากมนุษย์ เพราะข้าพเจ้าไม่ได้รับมาจากมนุษย์ มิได้เรียนรู้จากมนุษย์ แต่ได้รับจากการเปิดเผยของพระเยซูคริสตเจ้า"

 ข่าวดี ที่อวดอ้างสรรพคุณ แต่มาทดลองใช้ มาทดลองทำ แล้วไม่เกิดผล เป็นข่าวโฆษณา

 ข่าวดี ที่บอกไม่หมด อ้างแต่ส่วนดี พอพบส่วนเสีย ก็บอกว่าในดีมีเสีย ในเสียมีดี ก็เป็นข่าวลวง

 ข่าวดี ที่ลวงให้ตื่นเต้น เค้นให้ค้นหา แต่หาไม่พบความจริง ก็เป็นข่าวโคมลอย

 ข่าวดี ทำให้คนเบิกบาน ทำให้คนพ้นทุกข์ ทำให้คนพบความหมาย ทำให้คนเชื่อมั่นและอยู่ได้ด้วยความเมตตา
น้ำจิตน้ำใจ เหมือน "การรักเพื่อนมนุษย์" ที่พระเยซูเจ้าเล่าอุปมา ด้วยการเร่ิมต้นด้วยคำว่า "
“แล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่า “ชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโค เขาถูกโจรปล้น......

 ....ท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้น” เขาทูลตอบว่า “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด”

 ข่าวดี ไปทำให้ตนเองเป็นข่าวดี ทำให้เราเป็นเพื่อนมนุษย์ ทำให้เราไม่เป็น โฆษณา ลวงหลอก และโคมลอย