Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2016

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

1คร 5: 1-8 /ลก 6: 6-11
บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญลูกา

 วันสับบาโตอีกวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่น มีชายคนหนึ่งมือขวาลีบ บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบ ในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์


 แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่า  “ลุกขึ้น มายืนตรงกลางนี่ซิ” เขาก็ลุกขึ้นยืน พระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่า “เราถามท่านว่า ในวันสับบาโตนั้น ควรทำความดีหรือทำความชั่ว ควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคน และตรัสกับชายมือลีบว่า “จงเหยียดมือออกซิ” เขาก็ทำตาม และมือของเขาก็หายเป็นปกติ                    
บรรดาธรรมาจารย์ และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมาก จึงปรึกษา กันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

 (พระวาจาของพระเจ้า)

————

 การรักษาเยียวยาของพระ ที่มีต่อเรา ในเวลาที่เรา “มือลีบ” เพราะ ไม่ได้ “เหยียดมือออก”
 พระเจ้าทำงานในพลังงานของมือเรา ไม่ใช่ กุมมือและดึงไป ไม่ได้ชักใยให้เป็นมือหุ่น
 พลังงานของการออกแรง ทำให้ มือไม่ลีบ และไม่ได้ “งอมือ รอคอย”
 พลังงานที่เราทำงาน ที่เราลงแรง ที่เราออกไปปฎิบัติ ทำให้ “งานช่วยเหลือ งานเยียวยาแก้ไข
งานเมตตาปฎิบัติเกื้อกูล” เป็นไปในคนไม่ได้งอมือ หรือ ยอมมือลีบ

 นักบุญเปาโลบอกว่า “การโอ้อวดนั้นไม่ดีเลย ท่านไม่รู้หรือว่า เชื้อแป้งเพียงเล็กน้อย ก็ทำให้แป้งดิบทั้งก้อนฟูขึ้นได้ จงชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่”
 เชื้อแป้งเก่า ที่ทำให้เรา “แช่แป้ง”
นอนจมรอ นอนรอคนยื่นมือ ที่ทำให้เราเป็นคนนอนรอ เหมือนคนพิการมือลีบ

 ในชีวิตฝ่ายจิตของเรา เป็นอย่างนี้ เมื่อเรา นอนรอพัก รักแต่รอหยิบยื่น ที่เป็น “ด้านลบ” “ด้านไม่พัฒนา” ของชีวิตฝ่ายจิตของตัวเรา

 

(Credit จาก Facebook คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์)

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย