ทับกา
         อัลทาบีกาในภาษาอาหรับ ไอเชอวา ภาษาฮีบรู เฮ็บทาเพก็อน ภาษากรีก ซึ่งแปลว่าน้ำพุเจ็ดแหล่ง นักบุญเยโรมเรียกที่นี้ว่า ที่สงบเงียบ (เอเรโมส) ในปี 1596 อัล ทาบีกาเป็นหมู่บ้านหนึ่งของจักรวรรดิอ็อตโตมัน มีผู้อาศัย 44 คน จ่ายภาษีทางข้าวสาลี ข้าวบาร์เล แพะ น้ำผึ้งและผลไม้ การสำรวจประชากรในปี คศ. 1931

อัลทาบีกามีประชากรมุสลิม 223 คน คริสเตียน 21 และยิวหนึ่งคน จากจำนวนบ้านทั้งหมด 53 หลัง ในปี 1948 กองทัพ พัลมา สนับสนุนโดยอเล็กซานโดรนี บริเกดและชนท้องถิ่น ฮากานา ได้โจมตีอัล ทาบีกา ภายใต้คำสั่งของยิกัลอัลโลน ชาวอาหรับถูกขับไล่ออกไป บ้านถูกเผา