ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
จงแบกกางเขน และตามเรามา
ชื่อภาพ " จงแบกกางเขน และตามเรามา "