ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
"คำสรรเสริญพระเจ้าจะติดอยู่กับริมฝีปากของข้าพเจ้าเสมอ" สดุดี 34:1

ชื่อภาพ "คำสรรเสริญพระเจ้าจะติดอยู่กับริมฝีปากของข้าพเจ้าเสมอ"
สดุดี 34:1
oil on canvas ขนาด 30x40 ซม.