ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
The One Lost Sheep, แกะหายตัวนั้น

ชื่อภาพ The One Lost Sheep, แกะหายตัวนั้น
oil on canvas ขนาด 60x40ซม.
ภาพนี้เป็นภาพวาดที่เรียกว่า allegorical painting
คือเป็นภาพวาดที่เล่าถึงเรื่องราว
แกะดำตัวที่พระเยซูเจ้าทรงอุ้มอยู่นั้นคือ แกะ 1 ตัวที่หายไป
ส่วนฝูงแกะที่อยู่บนเมฆนั้นคือแกะ 99 ตัวที่รอดไปแล้ว
ดินแดนทางซ้ายมือคืนถิ่นทุรกันดาร แต่พอใกล้องค์พระเยซูเจ้าแล้ว
จะเป็นแผ่นดินที่มีความสว่างและเลยจากพระองค์ไปจะเป็นแผ่นดิน
อุดมสมบูรณ์ มีดอกไม้ต้นไม้เขียวชะอุ่ม
ส่วนเจ้าแกะตัวใหญ่คือ แกะอิจฉาหรือเปรียบเป็นพี่ชายในเรื่องลูกล้างผลาญ
เป็นสัญลักษณ์ของมนุษยปุถุชนทั่วไปที่อิจฉาตาร้อน