"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
The One Lost Sheep, แกะหายตัวนั้น

ชื่อภาพ The One Lost Sheep, แกะหายตัวนั้น
oil on canvas ขนาด 60x40ซม.
ภาพนี้เป็นภาพวาดที่เรียกว่า allegorical painting
คือเป็นภาพวาดที่เล่าถึงเรื่องราว
แกะดำตัวที่พระเยซูเจ้าทรงอุ้มอยู่นั้นคือ แกะ 1 ตัวที่หายไป
ส่วนฝูงแกะที่อยู่บนเมฆนั้นคือแกะ 99 ตัวที่รอดไปแล้ว
ดินแดนทางซ้ายมือคืนถิ่นทุรกันดาร แต่พอใกล้องค์พระเยซูเจ้าแล้ว
จะเป็นแผ่นดินที่มีความสว่างและเลยจากพระองค์ไปจะเป็นแผ่นดิน
อุดมสมบูรณ์ มีดอกไม้ต้นไม้เขียวชะอุ่ม
ส่วนเจ้าแกะตัวใหญ่คือ แกะอิจฉาหรือเปรียบเป็นพี่ชายในเรื่องลูกล้างผลาญ
เป็นสัญลักษณ์ของมนุษยปุถุชนทั่วไปที่อิจฉาตาร้อน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก