Get Adobe Flash player

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

  • ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน
    23 เมษายน 2019 วันอังคารในอัฐมวารปัสกา เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน เราคงอยากพบพระเยซูเจ้าในแบบที่เราคาดหวังให้เป็น แต่พระเยซูเจ้าที่กลับเป็นขึ้นมาแม้แต่มารีย์มักดาเลนาก็ยังจำพระองค์ไม่ได้ พระองค์ไม่ได้ปรากฎมาในแบบที่นางคาดคิด สำหรับผู้ที่แสวงหาพระองค์ทุกคนคงมีประสบการณ์เดียวกัน...

บทรำพึงพระวาจาประจำวัน

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากหนังสือสุภาษิต (สภษ 21:1-6,10-13)
             พระทัยของกษัตริย์เป็นเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจะทรงผันไปทางไหนก็ได้ตามพระประสงค์ มนุษย์เห็นว่ากิจการทั้งหมดของตนถูกต้อง แต่ผู้ชั่งจิตใจคือองค์พระผู้เป็นเจ้า การปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรม เป็นที่โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชา นัยน์ตายโส ใจเย่อหยิ่ง เป็นเหมือนตะเกียงของคนชั่วร้าย

และเป็นบาป แผนงานของคนขยันนำความอุดมสมบูรณ์มาให้อย่างแน่นอน แต่ความรีบเร่งเกินไปนำความขัดสนมาให้ ทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากการพูดมุสา เป็นเหมือนความเพ้อฝันของผู้แสวงหาความตาย ความรุนแรงของคนชั่วร้ายจะทำลายเขาจนสิ้นเชิง เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมทำสิ่งที่ถูกต้อง หนทางของผู้ร้ายย่อมคดเคี้ยว แต่ความประพฤติของผู้บริสุทธิ์ย่อมถูกต้อง อยู่ที่จั่วบนหลังคาบ้าน ยังดีกว่าอยู่ในบ้านกับภรรยาที่ชอบทะเลาะวิวาท
จิตใจของคนชั่วร้ายปรารถนาความชั่ว นัยน์ตาของเขาไม่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนบ้าน เมื่อคนชอบเยาะเย้ยถูกลงโทษ คนขาดสติก็ฉลาดขึ้น เมื่อผู้มีปรีชาได้รับการสั่งสอน เขาก็ได้ความรู้มากขึ้น พระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมทรงสังเกตบ้านของคนชั่วร้าย และทรงเหวี่ยงคนชั่วร้ายให้พินาศ ผู้ใดอุดหูไม่ฟังเสียงร้องของคนยากจน เมื่อผู้นั้นร้องก็จะไม่มีผู้ใดฟัง

สดด 119:1,27,30,34,35,41

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ( ลก 8:19-21 )
เวลานั้น พระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์ แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้ เพราะมีประชาชนจำนวนมาก มีผู้ทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอก ต้องการพบท่าน” พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “มารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ”