::::: ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์ โครงการ “ผู้หว่าน” รุ่นที่ 4 :::::
::::: อบรมพระคัมภีร์ วันเสาร์ ปีที่ 28 :::::
::::: ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่2  :::::
::::: ค่ายพระคัมภีร์ ปีที่ 4 พระวรสารนักบุญมัทธิว :::::
::::: อบรมพระคัมภีร์ หนังสือซามูแอล และมอบวุฒิบัตร :::::
::::: อบรมพระคัมภีร์เขต4และรับวุฒิบัตร :::::
::::: อบรมพระคัมภีร์ หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1และ2 :::::
::::: อบรมพระคัมภีร์พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว เขต4 :::::
::::: ประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ ระดับเขต ครั้งที่ 2 :::::
::::: อบรมผู้อ่านพระคัมภีร์รุ่นเยาว์ วัดนักบุญเปโตร :::::


::::: อบรมพระคัมภีร์หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธและรับวุฒิบัตร  :::::
::::: อบรมพระคัมภีร์หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ :::::
::::: Family Bible Quiz เขต 4 :::::
::::: ค่ายพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 :::::
::::: ค่ายพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 :::::
::::: “Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 2 :::::
::::: ค่ายพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 3 :::::
::::: อบรมพระคัมภีร์หัวข้อ “หนังสืออพยพและเลวีนิติ” :::::
::::: ประมวลภาพค่ายพระคัมภีร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก” ครั้งที่ 3 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน :::::
::::: Bibliodrama Workshop :::: ประมวลภาพ Bibliodra2014 ::::
::::: Bibliodrama Exchange 2014 :::::
::::: โครงการ Family Bible Quiz ตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว ครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2012 :::::
::::: ประชุมคนทำงานเกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 6-11 สิงหาคม 2012 :::::
::::: คอร์สการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama วันที่ 20 -22 กรกฎาคม 2012 ::::: 
::::: โครงการอบรมการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์ (JOD) วันที่ 21-24 มิถุนายน 2012 :::::