"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช
จงทำความดี... แต่...
          ครั้งหนึ่งมีอาจารย์ผู้ทรงความรู้และเปี่ยมด้วยคุณธรรม ท่านมีศิษย์มากมายที่มาศึกษาปรีชาญาณ และแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์จากท่าน
          
 วันหนึ่งมีศิษย์คนหนึ่งเข้ามาหาท่านและกล่าวกันท่านว่า “อาจารย์ครับ เช้านี้ขณะที่พี่ชายทั้งหกของผมกำลังนอนหลับอย่างเกียจคร้าน ผมเป็นเพียงคนเดียวที่พยายามดำเนินชีวิตบนหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ โดยการตื่นขึ้นมาภาวนาเช้าต่อพระเจ้าเป็นเวลานาน ในขณะที่พี่ๆ ค่อยๆ ตื่นขึ้นมา อาบน้ำ ทานอาหารเช้า และไปทำงาน โดยไม่ใส่ใจเลยว่าเขาจะต้องสวดภาวนาสรรเสริญพระเจ้า”

          อาจารย์มองศิษย์คนนั้นด้วยความเมตตา พร้อมทั้งกล่าวสอนเขาว่า “อาจารย์อยากให้เธอยังคงนอนต่อไปเหมือนกับพี่ชายของเธอ ดีกว่าที่เธอจะตื่นขึ้นมาสวดภาวนาสรรเสริญพระเจ้า แต่กลับกล่าวถ้อยคำตัดสินและว่าร้ายต่อพี่ ๆ ของเธอ”

 จงทำความดี แต่อย่าหยิ่งจองหอง จนคิดว่าเราอยู่เหนือผู้อื่นจากการทำความดีนั้น


เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก