"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช
ข้อความเตือนใจ
          วันหนึ่งพระราชาได้สั่งให้นักปราชญ์ของพระองค์ให้ไปหาข้อความสำหรับติดในท้องพระโรง เพื่อเตือนใจพระองค์  ในเวลาที่พระองค์มีความสุข ไม่ให้พระองค์หลงระเริงในความสุขจนเกินไป หรือเวลาที่พระองค์มีความทุกข์ ก็ไม่ให้พระองค์มีความโศกเศร้าจนเกินไป
          นักปราชญ์คนนั้นกลับไปที่บ้าน คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่า ควรจะใช้ข้อความใดดี ภรรยาของนักปราชญ์เห็นสามีมีท่าทีเคร่งเครียด ก็เข้าไปสอบถาม และเมื่อทราบเรื่องราวจากเขา ภรรยาก็เสนอข้อความหนึ่งให้เขา ซึ่งเขาก็เห็นดีด้วย จึงนำไปเสนอพระราชา ซึ่งพระองค์ก็ทรงพอพระทัยอย่างมาก
          ข้อความนั้นก็คือ “แล้วมันจะผ่านไป”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก