"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช
วิกฤตหรือโอกาส
          ชายหนุ่มสองคนขโมยแกะและถูกจับได้ เป็นธรรมเนียมของเมืองนั้นที่จะประทับตราความผิดที่หน้าผากของขโมย เจ้าหน้าที่ประทับอักษร ST ซึ่งเป็นคำย่อของ “sheep thief” (โจรขโมยแกะ) ที่หน้าผากของชายหนุ่มทั้งสอง
          ชายหนุ่มคนแรกรู้สึกอับอายต่อตราประทับที่ได้รับ เขาไม่กล้าออกไปไหน ไม่กล้าพบปะกับผู้คน ได้แต่ครุ่นคิดถึงความอับอายที่เขาได้รับ ในที่สุดเขาก็ตรอมใจตายและชื่อของเขาก็ค่อยๆ ถูกผู้คนลืมเลือนไปในที่สุด

          ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งกลับคิดว่า “ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตที่เลวร้ายของฉันได้ แต่ฉันสามารถทำชีวิตปัจจุบันของฉันให้ดีได้ และชีวิตปัจจุบันนี้แหละจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของฉัน” เขาจึงพยายามทำความดีกับทุกคน มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และช่วยเหลือทุกคนเท่าที่เขาทำได้ หลายสิบปีผ่านไป เขากลายเป็นชายชราที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านในหมู่บ้านของเขา ชื่อเสียงแห่งความดีงามของเขาถูกเลื่องลือไปยังหมู่บ้านข้างเคียง วันหนึ่งชาวบ้านที่หมู่บ้านใกล้เคียงมาขอพบเขาด้วยความชื่นชม แต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าตัวอักษร ST ที่หน้าผากของชายชรามีความหมายว่าอะไร เขาไม่กล้าถามชายชรา จึงไปถามเด็กหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้าน เด็กหนุ่มตอบว่า “คุณลุงมีตราประทับนี้ตั้งแต่เป็นหนุ่ม คุณพ่อของผมเคยบอกผมเหมือนกัน แต่ผมลืมความหมายของมันไปแล้ว ผมคิดว่าคำว่า ST ที่หน้าผากของคุณลุง คงเป็นคำย่อของคำว่า “Saint” (นักบุญ) เพราะคุณลุงแกเป็นคนดีจริงๆ”

 
ข้อคิด 
        พระเจ้าตรัสว่า “หญิงคนหนึ่งจะลืมบุตรที่ยังกินนม และจะไม่สงสารบุตรที่เกิดจากครรภ์ของนางได้หรือ แม้หญิงเหล่านี้จะลืมได้ เราจะไม่มีวันลืมเจ้าเลย” (อสย 49:15)
        จงให้ความรักของพระเจ้า เป็นพลังในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาชีวิตของคุณ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก