"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย  ยุ่นประยงค์
7.“ถึงแม้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตร ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมาน” (ฮบ 5.8)
พระเยซูเจ้าได้ทรงลิ้มรสความทุกข์ยากและสัมผัสด้วยพระองค์เอง นี่คือขบวนการของการเรียนรู้เยี่ยงมนุษย์คนอื่น (ลก 2.52 “พระเยซูเจ้าทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์”) ไม่ใช่พระองค์ไม่ทรงทราบว่าความนบนอบคืออะไร หรือว่าพระองค์ไม่พร้อมที่จะนบนอบจนกว่าได้ทนทุกข์ แต่เพราะพระองค์พร้อมที่จะทดสอบพลังของการนบนอบในการทนทุกข์ เพื่อจะได้เรียนรู้สัมผัสธรรมชาติของความนบนอบท่ามกลางความทุกข์ร้อนเสียใจที่ยืดเยื้อ  เชิญเปรียบเทียบกับ ฟป 2.8 “ถึงแม้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตร ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมาน” เช่นนี้แล้วพระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างดีเลิศของการนบนอบแก่เราทุกคนเหมาะสมที่จะเป็นสมณสงฑ์ ผู้ได้สัมผัสความรู้สึกและความทุกข์ยากของมนุษย์ ความนบนอบที่สมบูรณ์แบบคือความทุกข์ทรมานของร่างกายและจิตใจขั้นสูงสุด การเป็นบุตรพระเจ้ามิได้ทำให้พระองค์ปลอดพ้นจากความทรมาน ดังนั้นเป้าหมายหนึ่งของความทุกข์ยากคือการชักนำเราให้นบนอบพระเป็นเจ้า ยามสบายเรามักเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตน ลืมพระเจ้าที่ทรงนำทาง พระองค์เลยตีสอนโดยการทำลายแผนการของเรา ให้สุขภาพถดถอย ทำลายความหวังเพื่อว่าท้ายสุดเราจะนบนอบต่อน้ำพระทัยพระองค์


อ้างอิง
http://bible.cc/hebrews/5-8.htm

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก