"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย  ยุ่นประยงค์
3.เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง
 คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ 
(รม 8:28)
                สิ่งสำคัญในชีวิตมิใช่ว่าพระเป็นเจ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อเรา ตรงกันข้ามเราต่างหากที่ไม่ซื่อสัตย์ด่อพระองค์ พระคัมภีร์ชึ้ให้เห็นถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ต่อชนอิสราเอลและต่อพันธะสัญญาของพระองค์ เรามั่นใจได้เลยอว่าพระองค์จะทำตามพระสัญญา แม้ว่าสถานะการณ์ชีวิตของเราดูไม่เป็นเช่นนั้น ทั้งหมดขึ้นอยู่ที่ว่าเรายังเลือกที่จะรักพระองค์อย่างจริงจรัง  และดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยอย่างหนาแน่น แม้ว่าชีวิตแสนจะรันทดและความเชื่อเริ่มถดถอย พระวาจานี้เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากจะยอมแพ้ ไ ม่อยากจะเชื่อต่อไป เพราะดูเหมือนว่าทุกอย่างมืดมนหมดหนทาง อันที่จริงแล้วความเชื่อของเรามีรากฐานที่มั่นคงในองค์พระผู้กอบกู้ที่ได้ชนะความตาย ปีศาจและบาป

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก