"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


การแบ่งปันกิจกรรมด้านพระคัมภีร์ของสมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Catholic Biblical Fedetation -CBF) - Southeast Asia Sub - region
ในโอกาสนี้ บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
และ รองประธานคณะกรรมการฯ แผนกพระคัมภีร์ จะเป็นผู้แบ่งปันกิจกรรมด้านพระคัมภีร์ในประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2021
(The Encounter will take place on August 20th, 2021 8:00 PM Manila Time (14:00 Rome) เวลาไทย 19.00น.
It will be hosted by the General Secretariat of the Catholic Biblical Federation in cooperation with the Friends of the CBF)


Download :::: Presentation of the CBF-SEA Sub region ::::: 
Presented by: Dr. Natividad B. Pagadut  (CBF-SEA Coordinator)
Download
:::: REPORT FROM THAILAND 16 August 2021 ::::
by Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก