"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณประสบการณ์ผู้เข้าอบรม Bibliodrama
ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ  

เลขาธิการคณะพระหฤทัยฯ
"การอ่านและการฟังพระวาจาทำให้ซิสเตอร์ได้พบกับพระเจ้าทุกวัน"      

               ซิสเตอร์เคยเข้ารับการอบรมคอร์ส Bibliodrama ในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเป็นการอบรมครั้งแรกที่ สถาบัน EAPI ประเทศฟิลิปปินส์ ขณะนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการอะไรนัก และเนื่องจากผู้เข้าสัมมนามาจากหลายประเทศ บางคนก็เอาจริงเอาจัง บางคนก็เล่นๆบ้าง สำหรับตนเองก็ทำตามที่ผู้นำให้ปฏิบัติ ก็ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ บางช่วงเวลาสัมผัสได้กับพระวาจาที่ได้อ่านบ้าง จำได้ว่า พระวาจาที่ผู้นำได้นำมาใช้ มาจากหนังสืออพยพ เป็นเรื่องราวของชาวอิสราเอลกำลังจะออกจากประเทศอียิปต์ ผู้นำให้ผู้เข้าสัมมนาเลือกว่า จะเป็นใครในเรื่องนี้ และผู้นำได้ใช้กระบวนการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้พวกเราได้มีการไตร่ตรองถึงชีวิตตนเองซิสเตอร์พบว่าเรื่องราวในพระคัมภีร์กลับกลายมาเป็นชีวิตของพวกเราแต่ละคนโดยไม่รู้ตัว นอกจากนั้นยังมีบทเพลงพร้อมท่าทางประกอบสำหรับการภาวนาอีกมากมาย ทำให้รู้สึกว่าคอร์สนี้สนุกสนาน ไม่เครียดและดูเหมือนว่าจบเร็วจัง

    Bibliodrama เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้พระวาจาของพระเจ้ามีชีวิตชีวาอีกครั้ง "พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เรา" (ยน 1:14) พระวาจาของพระเจ้าลงมาบังเกิดในจิตใจของมนุษย์ หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอีกครั้งในประเทศไทย ทำให้ซิสเตอร์รู้สึกว่าวิธีการนี้น่าสนใจและนำมาประยุกต์ใช้ได้ ในกระบวนการอบรมBibliodrama ผู้นำจะไม่อธิบายว่า Bibliodrama คืออะไรและเป็นอย่างไรผู้นำจะหลีกเลี่ยงการมา lecture หรือการมานั่งบรรยายมากที่สุดเพราะกระบวนการที่สำคัญที่สุดคือ ผู้เข้าร่วมจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวตนเองกับพระวาจาและที่สุดความหมายของBibliodrama จะค่อยๆถูกเปิดเผยจากผู้เข้าสัมมนาเอง
  bibliodrama047
bibliodrama048
bibliodrama049
bibliodrama050

    เมื่อซิสเตอร์มีโอกาสมาเป็นผู้นำในการอบรมคอร์ส Bibliodramaบ้างประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละคนช่วยทำให้การอ่านพระวาจาในชีวิตประจำวันของซิสเตอร์มีชีวิตชีวาขึ้น ซิสเตอร์สัมผัสกับพระเจ้าได้ง่ายขึ้น พระเจ้ามีตัวตนสำหรับซิสเตอร์และซิสเตอร์ก็มีตัวตนกับพระเจ้ามากขึ้น ตัวตนที่มีทั้งอารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด จิตวิญญาณและตัวตนที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเข้าไปมีส่วนในเรื่องราวในพระวาจาแต่ละตอนทำให้ซิสเตอร์ได้ค้นพบตัวตนเองทีละเล็กทีละน้อย ทำให้มีเวลาฟังและรับรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อตนเองBibliodrama ค่อยๆทำให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นชีวิตสำหรับซิสเตอร์และชีวิตของซิสเตอร์ก็ปรารถนาที่จะเป็นพระวาจาสำหรับคนอื่น นี่อาจจะเป็นเพียงประสบการณ์หรือช่วงเวลาสั้นๆเมื่อซิสเตอร์ได้อ่านและอยู่กับพระวาจาด้วยวิธีการนี้อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการเข้าถึงพระวาจาได้อีกหลากหลาย แต่ชีวิตของซิสเตอร์ยังคงดำเนินต่อไปและพระวาจายังทรงนำทางชีวิตของซิสเตอร์เสมอและสิ่งที่ไม่ลืมคือการอ่านพระวาจาของพระเจ้าทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอ

    bibliodrama051
bibliodrama052
bibliodrama053

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก