"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์

 " Our Lady of Lourdes " ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
ชื่อภาพ
" Our Lady of Lourdes "

ภาพนี้ได้นำถวายแด่พระสันตะปาปาฟรังซิส ในการเสด็จเยือนประเทศไทย
เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2019

เป็นภาพเดิมแต่ได้นำแผ่นทองคำเปลวปิดเพิ่มบนรัศมีของแม่พระ และบนเปลวเทียนทุกเล่ม
พระองค์ท่านทรงชอบมากและมีจดหมายตรัสขอบใจด้วย

 ศรินทร เมธีวัชรานนท์ ถวายภาพแด่พระสันตะปาปาฟรังซิส ในการเสด็จเยือนประเทศไทย พฤศจิกายน 2019

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก