"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ความจำเป็นของ "งานธรรมทูตแก่นานาชาติ"

95.      เมื่อเชิญชวนให้ผู้มีความเชื่อทุกคนประกาศพระวาจาของพระเจ้า บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชายังย้ำถึงความจำเป็น ที่จะต้องปฏิบัติงานธรรมทูตแก่นานาชาติในสมัยของเราด้วย พระศาสนจักรไม่อาจจำกัดงานอภิบาลอยู่แต่เพียงเพื่อ "รักษา" ผู้ที่รู้จักพระวรสารของพระคริสตเจ้าแล้วเท่านั้น งานธรรมทูตเป็นเครื่องหมายชัดเจนว่าชุมชนของพระศาสนจักรมีวุฒิภาวะแล้ว บรรดาพระสังฆราช(แห่งสมัชชา)ยังย้ำว่าพระวาจาของพระเจ้าคือความจริงที่ช่วยให้รอดพ้น ที่มนุษย์แต่ละคนในทุกสมัยต้องการ ดังนั้นจึงต้องประกาศพระวาจาอย่างเปิดเผย พระศาสนจักรต้องออกไปพบทุกคนด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า (เทียบ 1 คร 2:5) และต้องยืนหยัดเป็นดังประกาศกที่ปกป้องสิทธิและอิสรภาพของทุกคนให้ฟังพระวาจาของพระเจ้าได้ โดยหาวิธีการช่วยให้ประกาศพระวาจานี้ได้ แม้จะต้องเสี่ยงอันตรายที่จะถูกเบียดเบียน[1] พระศาสนจักรรู้สึกว่าตนต้องประกาศพระวาจาที่นำความรอดพ้นแก่มนุษย์ทุกคน (เทียบ รม 1:14)[1] Cfr Propositio 49.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก