ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ยอล 4:12-21 / ลก 11:27-28
          “คนทั้งหลาย ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตาม ย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก” (ลก11:28) แม้พระเยซูเจ้าได้ทรงทำอัศจรรย์มากมาย แต่ก็ยังมีคนจำนวนมาก ที่ไม่เชื่อในพระองค์ บางคนได้กล่าวหาว่า พระองค์ได้ทรงทำอัศจรรย์ โดยอาศัยอำนาจของปิศาจ (ลก 11:15) บางคนได้เรียกร้องให้พระองค์ แสดงเครื่องหมายจากสวรรค์ (ข้อ16) เพื่อพิสูจน์ว่ามีอำนาจของพระเป็นเจ้า อยู่ในตัวของพระองค์

สตรีคนหนึ่งในฝูงชน ได้ยอมรับว่า พระองค์คือเครื่องหมายสำคัญ ที่พวกเขากำลังแสวงหา และนางได้ชมเชยมารดา ที่ให้กำเนิดพระองค์ว่า เป็นผู้มีบุญ อย่างไรก็ตาม พระเยซูเจ้าทรงทราบว่า พระมารดาของพระองค์นั้น เป็นผู้มีบุญ ไม่ใช่เพราะความเป็นแม่ฝ่ายร่างกาย แต่พระว่า พระแม่ได้ฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้า และนบนอบต่อพระวาจานั้น พระแม่มารีอา คือ สานุศิษย์องค์แรกของพระเยซูเจ้า เพราะพระแม่ได้อุทิศทั้งชีวิต นบนอบต่อพระวาจาของพระเป็นเจ้า การยินดีตอบรับ การรับเป็นมารดาของพระบุตรของพระเป็นเจ้า และยินดีมอบตัวเอง ทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า แม้การกระทำเช่นนั้น จะนำพระแม่ไปยังความทุกข์ ณ เขากัลป์วาลิโอ...ท่านพบว่า ท่านเป็นสุข เพราะนบนอบต่อพระวาจาของพระเป็นเจ้าหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกมีพระหรรษทาน ที่จะรับฟังและนบนอบต่อพระวาจาของพระองค์เถิด
 
          นักบุญกาลิสตุสที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี ได้กำเนิดในครอบครัวของทาส ที่เป็นครอบครัวคริสตชน ท่านได้ถูกกล่าวหาว่าทำผิด ที่ให้ประชาชนขอยืมเงินจากธนาคารของนาย และไม่ได้เงินคืน จึงถูกส่งไปทำงานในเหมืองดีบุก ต่อมาได้รับอิสรภาพ ตามกฎหมายของโรมัน ภายในเวลาอันรวดเร็ว ท่านได้รับการแต่งตั้ง จากพระสันตะปาปาซีฟีลีนุส ให้เป็นผู้ดูและที่ฝังศพ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ คือ สุสานนักบุญกาลิสตุส ท่านได้ปกป้องความเชื่อในเรื่องพระตรีเอกภาพ และพระเยซูเจ้า ที่พวกเฮเรติ๊กได้สอนอย่างผิดๆ ในวันที่ 14 ตุลาคม 222 ท่านได้ถูกประหารชีวิตเป็นมรณสักขี ที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินพิธีกรรม ในฐานะเป็นมรณสักขีองค์แรก.