"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ยอล 4:12-21 / ลก 11:27-28
          “คนทั้งหลาย ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตาม ย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก” (ลก11:28) แม้พระเยซูเจ้าได้ทรงทำอัศจรรย์มากมาย แต่ก็ยังมีคนจำนวนมาก ที่ไม่เชื่อในพระองค์ บางคนได้กล่าวหาว่า พระองค์ได้ทรงทำอัศจรรย์ โดยอาศัยอำนาจของปิศาจ (ลก 11:15) บางคนได้เรียกร้องให้พระองค์ แสดงเครื่องหมายจากสวรรค์ (ข้อ16) เพื่อพิสูจน์ว่ามีอำนาจของพระเป็นเจ้า อยู่ในตัวของพระองค์

สตรีคนหนึ่งในฝูงชน ได้ยอมรับว่า พระองค์คือเครื่องหมายสำคัญ ที่พวกเขากำลังแสวงหา และนางได้ชมเชยมารดา ที่ให้กำเนิดพระองค์ว่า เป็นผู้มีบุญ อย่างไรก็ตาม พระเยซูเจ้าทรงทราบว่า พระมารดาของพระองค์นั้น เป็นผู้มีบุญ ไม่ใช่เพราะความเป็นแม่ฝ่ายร่างกาย แต่พระว่า พระแม่ได้ฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้า และนบนอบต่อพระวาจานั้น พระแม่มารีอา คือ สานุศิษย์องค์แรกของพระเยซูเจ้า เพราะพระแม่ได้อุทิศทั้งชีวิต นบนอบต่อพระวาจาของพระเป็นเจ้า การยินดีตอบรับ การรับเป็นมารดาของพระบุตรของพระเป็นเจ้า และยินดีมอบตัวเอง ทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า แม้การกระทำเช่นนั้น จะนำพระแม่ไปยังความทุกข์ ณ เขากัลป์วาลิโอ...ท่านพบว่า ท่านเป็นสุข เพราะนบนอบต่อพระวาจาของพระเป็นเจ้าหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกมีพระหรรษทาน ที่จะรับฟังและนบนอบต่อพระวาจาของพระองค์เถิด
 
          นักบุญกาลิสตุสที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี ได้กำเนิดในครอบครัวของทาส ที่เป็นครอบครัวคริสตชน ท่านได้ถูกกล่าวหาว่าทำผิด ที่ให้ประชาชนขอยืมเงินจากธนาคารของนาย และไม่ได้เงินคืน จึงถูกส่งไปทำงานในเหมืองดีบุก ต่อมาได้รับอิสรภาพ ตามกฎหมายของโรมัน ภายในเวลาอันรวดเร็ว ท่านได้รับการแต่งตั้ง จากพระสันตะปาปาซีฟีลีนุส ให้เป็นผู้ดูและที่ฝังศพ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ คือ สุสานนักบุญกาลิสตุส ท่านได้ปกป้องความเชื่อในเรื่องพระตรีเอกภาพ และพระเยซูเจ้า ที่พวกเฮเรติ๊กได้สอนอย่างผิดๆ ในวันที่ 14 ตุลาคม 222 ท่านได้ถูกประหารชีวิตเป็นมรณสักขี ที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินพิธีกรรม ในฐานะเป็นมรณสักขีองค์แรก.

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023 วันสมโภชพระจิตเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 2:1-11) เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้น มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า ทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยิน เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมและเริ่มพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด ขณะนั้้น ที่กรุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้ามาจากทุกชาติทั่วโลก เมื่อประชาชนได้ยินเสียงนี้ จึงมาชุมนุมกันจำนวนมาก รู้สึกฉงนสนเท่ห์เพราะแต่ละคนได้ยินคนเหล่านี้พูดภาษาของตน และประหลาดใจอย่างยิ่ง กล่าวว่า “ทุกคนที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีมิใช่หรือ แล้วทำไมเราแต่ละคนจึงได้ยินเขาพูดภาษาท้องถิ่นของเราเล่า เราชาวปาร์เธีย ชาวมีเดีย...
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 นักบุญออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี พระสังฆราชบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 28:16-20, 30-31) เมื่อมาถึงกรุงโรม...
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึง นักบุญฟิลิป เนรี พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 25:13ข-21) เวลานั้น...
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2023 นักบุญมารีย์ มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 22:30,...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (2)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (2) - พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้ เป็นสำนวนที่เราพบบ่อย ๆ ในพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาใหม่ (เทียบ...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...
บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์