"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
ลก 20:27-40…
        27ชาวสะดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้า คนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพ เขาทูลถามพระองค์ว่า 28“พระอาจารย์ โมเสสเขียนสั่งไว้ว่า ถ้าพี่ชายตาย มีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายของเขารับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชาย 29มีพี่น้องเจ็ดคน คนแรกมีภรรยา แล้วก็ตายโดยไม่มีบุตร 30คนที่สอง 31คนที่สามรับนางเป็นภรรยาและตายโดยไม่มีบุตร เป็นเช่นนี้ทั้งเจ็ดคน 32ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วย 33ดังนี้ เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพ หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยา”


      34พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “คนของโลกนี้ แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน 35แต่คนที่จะบรรลุถึงโลกหน้าและจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนั้น จะไม่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีก 36เพราะเขาจะไม่ตายอีกต่อไป เขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์และจะเป็นบุตรของพระเจ้า เพราะเขาจะกลับคืนชีพ 37โมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องพุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ 38พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์” 39ธรรมาจารย์บางคนพูดว่า “พระอาจารย์ ท่านพูดดีแล้ว” 40เขาไม่กล้าทูลถามพระองค์อีกต่อไป

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• ชาวสะดูสีไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพ.. ใช่ครับ ชาวสะดูสีไม่เชื่อเรื่องนี้ วันนี้พ่ออยากพูดถึงสะดูสีหน่อยครับ....ในยุคที่มีความแตกแยกภายในหลังสมัยยูดาห์มัคคาบี... ในอิสราเอลมีการแตกแยกอยู่ภายใน
o พวกที่เป็นฟาริสี พวกเขาเคร่งครัดธรรมบัญญัติ
o กับพวกที่เรียกว่า “ไม่เคร่งครัด” คือพวก “สะดูสี”
o พวกนี้ไม่เคร่งครัดและใช้ชีวิตตามกระแสโลกอย่างมากๆทีเดียวครับ... พวกนี้อันที่จริงได้รับอิทธิพลจากกระแสของกรีก สมัยที่อาเล็กซานเดอร์มหาราชครอบครองและใช้ภาษาและวัฒนธรรมกรีกเข้ามาเป็นสื่อในการปกครอง ความคิดแบบกระแสโลก หรือโลกีย์จึงเข้ามากอย่างแรงเช่นกัน
o พวกที่ไม่เห็นด้วยก็พยายามเคร่งครัดและหันไปหาธรรมบัญญัติของโมเสส คือพวกฟาริสี... ส่วนพวกที่ไหลตามกระแสและทิ้งความเคร่งครัดไปคือพวกที่ถูกเรียกว่าสะดูสี

• อันที่จริงพวกนี้คือพวกที่อยู่กับพระวิหาร อยู่กับพระอยู่กับเจ้านี่แหละครับ...
o รากศัพท์ของคำว่าสะดูสี จริงๆมาจากคำว่าว่าเซเดค zedeq ... หรือ ศาโดก แล้วแต่จะออกเสียงในภาษาฮีบรู รากศัพท์คำนี้หมายถึงความชอบธรรม ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงตรง Righteousness
o แต่ที่แน่ๆ สืบค้นดีๆ บรรดาพวกที่ปล่อยตัวตามกระแสโลกมากๆ และเสเพล เกเร เลือกตามโลกีย์วิสัย และจนกระทั่งพวกเขาก็เลือกเจริญชีวิตเต็มที่กับโลกนี้ โดยที่สุด ไม่เชื่อว่ามีการกลับคืนชีพเลย พวกนี้จำนวนมากคือพวก “สมณะ ครอบครัวสมณะ หรือสงฆ์ทั้งหลายนั่นเอง” ที่อยู่กับพระวิหารทำงานรับใช้บริการที่พระวิหาร แต่เลือกที่จะไหลตามกระแสโลกโลกีย์จนเรียกว่า เคยตัว... จึงไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพ ใช้ชีวิตสุขสบายตามกระแสวัฒนธรรมกรีกเสียเป็นส่วนใหญ่....
o น่าคิดนะครับ กลุ่มที่ใกล้พระใก้ลเจ้ากลับไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพของร่างกาย... เหตุผลเพราะพวกเขาเน้น “ชีวิตนี้เป็นของเราก็ใช้เสียให้เต็มที่” “ใช้ซะ” ภาษาวัยรุ่นหน่อย ชีวิตนี้ใช้ซะ เต็มที่กับมัน ไม่มีชีวิตหน้า ไม่มีการกลับคืนชีพ... ปล่อยตัวเต็มที่ไปตามกระแสโลกนิยม... และเรียกว่า เป็นสุขนิยม ไม่ต้องกังวล... ไม่สนใจในธรรมประเพณีที่ซื่อตรงต่อโมเสส... จึงขัดแย้งกันมากกับคนที่อยากเคร่งครัดธรรมบัญญัติของโมเสส... กลายเป็นสองพวกคือฟาริสีและสะดุสีจนถึงสมัยพระเยซูและอัครสาวก...

• เวลาพ่อเขียนเรื่องสะดูสี พ่อรู้สึกจริงๆ สะเทือนเหมือนกัน บางทีเราคริสตชน เราพระสงฆ์ ที่ว่าเชื่อในพระเจ้า เราเป็นหลักของความเชื่อ แต่บางทีเราก็ขาดความเชื่อ หรือ ประกาศความเชื่อ แต่ชีวิตภาคปฏิบัติก็ไหลตามกระแสโลกเหมือนกันนะ...

• น่าคิดครับ... วันนี้เทศน์ให้ตัวเองฟังเป็นพิเศษในฐานะพระสงฆ์ ให้คริสตชนฟังเป็นพิเศษ
o บางทีเราเองก็ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับบัญญัติของพระเจ้า และบัญญัติพระศาสนจักร แต่เอาแต่ใจตัวเอง เลือกตามใจ สุขตามใจ จนลืมความรักและพี่น้องเหมือนกัน...
o สะดูสีเป็นรากคำของคำว่า “สมณะ” เสียด้วย เหมือนโดนเตะลูกเข้าประตูตัวเองหรือกำลังนำตนขึ้นศาลและแดนประหารอย่างแรง สำหรับพ่อเป็นการเตือนตัวเองแรงๆเหมือนกันครับ
o พ่อเองเป็นพระสงฆ์ พ่อต้องเชื่อในพระเยซู และต้องเจริญชีวิตตามบัญญัติของพระองค์เต็มที่เป็นอันดับแรก...ต้องเชื่อในการกลับคืนชีพ และเชื่อว่าชีวิตใหม่นั้นช่างงดงามสูงส่งบริสุทธิ์ ทุกคนจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า เราจึงต้องใช้ชีวิตให้สมกับที่เรามีความเชื่อเช่นนั้น แต่บางทีเราก็ใช้ชีวิตอาจดูอ่อนแอเหมือนกัน...

• ดังนั้น วันนี้ ขอพระวาจาของพระเจ้าวันนี้สอนเรา สอนพ่อเป็นพิเศษในฐานะพระสงฆ์ที่ต้องถือโสด สอนพี่น้องที่มีชีวิตครอบครัวให้มั่นใจว่าชีวิตหน้าสวยงามและเราทุกคนเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า เพราะพระเยซูเจ้าทรงอ้างอิงชัดเจน
o “โมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องพุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์”

• พี่น้องที่รักครับ... พระวาจาวันนี้ยิ่งเราอ่านในเดือนที่เราระลึกถึงผู้ตาย พ่อยิ่งเชิญชวนเราให้มั่นใจในชีวิตนิรันดร ในการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายและเราทุกคน... พ่อมั่นใจว่า พระวาจาวันนี้กอบกู้พ่อเอง พี่น้องพระสงฆ์ทุกคน และพี่น้องคริสตชนทุกคน้ดวยผู้ร่วมในสังฆภาพแห่งศีลล้างบาป...
o ขอให้เรา กลับใจ หันมาฟังคำสอนของพระเยซูผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ และให้เราดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่ได้รับการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เป็นคนที่เชื่อในพระองค์จริงๆ ด้วยเทอญ
o พ่อต้องเตือนตัวเองเป็นพิเศษจริงๆ ว่าชีวิตของเราเชื่อในพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพจริงๆหรือ ถ้าเราเชื่อ เราจะไม่มีวันปล่อยให้พี่น้องของเราสักคนต้องตายตลอดไปจากความรักและความทรงจำของเราแน่ๆ
o ถ้ามีความเชื่อจริงๆ เราต้องดำเนินชีวิตปัจจุบันให้สมกับที่เราเชื่อในชีวิตนิรันดร ในการกลับคืนชีพ จำเป็นเหลือเกินจริงๆ เราก็ต้องยื่นมือไปหาใครหลายๆคนที่รอคอยความรักจากเราจริงๆ นะครับ.. คงมีคนจำนวนมากที่รอคอยเรา รักเรา อยากหยิบยื่นความรักความเมตตาสำหรับเขา... อยากให้เราผู้เชื่อในพระคริสตเจ้า เชื่อในการกลับคืนชีพ พวกเขาอยากให้เราได้ทำให้พวกเขาเป็น “พระพักตร์แห่งความเมตตา” Misericordia Vultus ของพระเยซู ผ่านทางชีวิตที่มีความเชื่อของเราจริงๆ

• พี่น้องที่รักครับ ให้เราเชื่อในพระพระนามพระเยซูผู้ทรงกลับคืนพระชนม์นะครับ...
o ถ้าเราเชื่อ เราจะเห็นพระองค์ในพี่น้อง และ
o เราจะช่วยให้ทุกคนได้กลับคืนชีพ มีชีวิตใหม่ที่ดีๆกว่าที่เคย โดยเฉพาะพี่น้องที่ต้องการ และรอคอยชีวิตที่ดีกว่าที่เคย....
o ให้เราประกาศพระเยซูผู้คืนพระชนม์เสมอในชีวิต ในกิจการของเรา ที่ทำให้ทุกคนรอบข้างมีความรักและมีความหวังนะครับ...
o ขอพระเจ้าอวยพรครับ... อย่าลืมภาวนาและคิดถึงพี่น้องบรรพบุรุษของเราผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างพิเศษนะครับ ให้เราประกาศความเชื่อว่าพวกเขาและเราจะกลับคืนชีพอย่างแน่นอน อาศัยพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูนะครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2023
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2023 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือกันดารวิถี (กดว 21:4-9) เวลานั้น ชาวอิสราเอลออกเดินทางจากภูเขาโฮร์มุ่งสู่ทะเลต้นกก เพื่อเลี่ยงแผ่นดินเอโดม แต่ขณะที่อยู่ตามทางประชากรเริ่มหมดความอดทน จึงพากันบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสว่า “ทำไมท่านจึงพาพวกเราออกมาจากประเทศอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดารนี้เล่า ที่นี่ไม่มีทั้งน้ำและอาหาร พวกเราเบื่ออาหารจืดชืดนี้เต็มทีแล้ว” องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งงูพิษมากัดประชาชน ทำให้ชาวอิสราเอลตายเป็นจำนวนมาก คนทั้งปวงจึงไปหาโมเสสขอร้องว่า “พวกเราทำบาปเพราะบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและบ่นว่าท่าน ขอท่านได้ทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงขจัดงูพิษเหล่านี้ออกไปเสียเถิด” โมเสสจึงอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อประชากร แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า “จงทำงูโลหะติดไว้บนเสา...
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2023 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกดาเนียล (ดนล 13:1-9, 15-17,...
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2023 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:12-14) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้...
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 วันสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 7:10-14) เวลานั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับกษัตริย์อาหัสว่า “จงขอองค์พระผู้เป็นเจ้า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2023 วันพุธที่ 8...
“วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
โอกาสวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ปี ค.ศ.2023 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019 ในพระสมณลิขิต...
การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023
สมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) จัดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023 (Thailand Theological Academic...
รับรางวัลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนนักบุญเปโตร ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล และเหรียญเงิน การแข่งขันฯ...
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่ 4/2022
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2022 บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่...
วันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2022 แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดวันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (1)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (มก 14:32-42) 1432พระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ถึงสถานที่แห่งหนึ่งชื่อ “เกทเสมนี” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงนั่งอยู่ที่นี่ ขณะที่เราไปอธิษฐานภาวนา”...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(3)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 5. นักบุญเปโตรยอมรับว่า แม้ทุกคนอาจสะดุดล้มแต่เขาจะไม่สะดุมล้มเลย เพราะเขาไม่เป็นเหมือนผู้อื่น...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(2)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา" ถ้าแปลพระวาจาประโยคนี้ตามตัวอักษรจะได้ว่า...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(1)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:27-31) 1427พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะตีผู้เลี้ยงแกะและแกะจะกระจัดกระจายไป 28แต่เมื่อเรากลับคืนชีพแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่าน”...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 470 ความเชื่อ ความศรัทธา VS ความงมงาย
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 470 ความเชื่อ ความศรัทธา VS...
บทสวดของฉัน บทที่ 469 คนที่มีความสุข
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 469 คนที่มีความสุข:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 468 เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 468 เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์