"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
ลก 14:25-33…
     25ประชาชนจำนวนมากกำลังเดินไปกับพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงหันพระพักตร์มาตรัสกับเขาทั้งหลายว่า 26“ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่า บิดามารดา ภรรยา บุตร พี่น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้ 27ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้”28“ท่านที่ต้องการสร้างหอคอย จะไม่คำนวณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอสร้างให้เสร็จหรือไม่ 29มิฉะนั้นเมื่อวางรากฐานไปแล้ว แต่สร้างไม่สำเร็จ ทุกคนที่เห็นจะหัวเราะเยาะเขา พูดว่า 30“คนนี้เริ่มก่อสร้าง แต่ทำให้สำเร็จไม่ได้” 31หรือกษัตริย์ที่ทรงยกทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่ง จะไม่ทรงคำนวณก่อนหรือว่า ถ้าใช้กำลังพลหนึ่งหมื่นคน จะเผชิญกับศัตรูที่มีกำลังพลสองหมื่นคนได้หรือไม่ 32ถ้าไม่ได้ ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ห่างไกล พระองค์จะได้ทรงส่งทูตไปเจรจาขอสันติภาพ 33ดังนั้น ทุกท่านที่ไม่ยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่ก็เป็นศิษย์ของเราไม่ได้

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ศิษย์พระเยซู” สำคัญที่สุดต้องให้พระองค์เท่านั้นเป็นที่หนึ่งในชีวิต พ่อว่าเมื่ออ่านพระวรสารวันนี้อาจทำให้เราผู้อ่านตกใจว่าการติดตามพระเยซูเจ้าต้องเลือกพระองค์ มากกว่าบิดามารดาพี่น้องชายหญิงกระนั้นหรือ...

• พี่น้องทราบไหมครับว่าภาษาต้นฉบับในภาษากรีกใช้คำว่าอะไรเมื่อกล่าวถึง “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่า บิดามารดา ภรรยา บุตร พี่น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้”
o ภาษาต้นฉบับไม่ได้ใช้คำว่า “โดยไม่รักเรามากกว่า...” แต่ภาษาต้นฉบับกรีกใช้คำว่า “เกลียด ปฏิเสธ เกลียดชัง” (μισέω ผ่าน มิสเซโอ มก 5:43; 24:10; มก 13:13; ลก 1:71; 14:26; J 3:20; 15:18f, 23f, 25; รม 7:15; 9:13; อฟ 5:29; ฮบ 1:9; ยด 23; วว 2:6; 18:2.)
o ถ้าแปลตรงๆ คือ “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่เกลียดบิดามารดา...” เป็นไปได้อย่างไรนี่ พระองค์สอนให้เราเกลียดบิดามารดาหรือ
o พระเยซูเจ้าเรียกร้องให้เกลียดชังบิดามารดา ขนาดนี้เลยหรือ

• พี่น้องที่รัก อย่าตกใจนะครับ... ภาษาพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นภาษาที่นักบุญลูกาบันทึกโดยใช้เทคนิควิธีการใช้ภาษาแบบ Hyperbole เรียกว่า “พูดเกินความจริง” เน้นให้รู้ชัดให้เห็นความเด็ดขาด ดังนั้น คำแปลภาษาไทยจึงเลือกแปลให้เบาลง... “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่า บิดามารดา...” การเขียนด้วยภาษาแบบ Hyperbole นี้ ทำให้เห็นว่า... เด็ดขาดที่สุด คนที่จะติดตามพระเยซูคริสตเจ้า เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ จำเป็นต้องเลือกพระองค์เป็นอันดับหนึ่งเท่านั้น... และถ้าจะพิจารณาดีๆ นะครับ...
o ถ้าใครรักพระเยซูเจ้ามากที่สุด... จะไม่มีวันเกลียดบิดามารดาหรือพี่น้องชายหญิงได้เลยครับ ถ้าใครเลือกรักพระเยซูเจ้าก่อนเขาจะสามารถรักทุกคนได้อย่างมากมายและถูกต้องที่สุดเลยครับ
o และที่สำคัญ.. ความรักต่อพระเยซู คือ จุดเริ่มต้นของการได้สัมผัสกับพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าองค์ความรัก... กล่าวได้ว่า ใครได้รักพระเยซูเจ้าจริงๆ และรักที่สุด จะได้เรียนรู้ความรักที่แท้จริงสำหรับบิดามารดา พี่น้องชายหญิงอย่างแน่นอน
o และถ้าพิจารณาต่อไป.. คนที่รักพระเยซูเจ้าจริงๆ จะรักพระองค์ยิ่งกว่ารักตนเองแน่นอน เพราะอันที่จริงความรักแท้ก็ทำให้คนเราละจากตัวเองได้อยู่แล้วครับ ดังนั้น ถ้าเราได้รักพระเยซูเจ้าและเลือกติดตามเป็นศิษย์ของพระองค์ เขาคนนั้นจะต้องรักพระองค์ยิ่งกว่ารักตนเองแน่นอน เพราะพระองค์คือต้นแบบของความรักที่ยอมสละตนเองเพื่อทุกคนจริงๆครับ

• ดังนั้น พี่น้องไม่ต้องตกใจ ถ้าไปพบพระคัมภีร์ที่ตรงกับต้นฉบับบอกว่า ถ้าจะเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าต้องติดตามพระองค์ โดยต้องเกลียดหรือละทิ้งบิดามารดา พี่น้อง และตนเอง... ไม่ต้องตกใจกับภาษานะครับ เพราะเป็นแบบวรรณกรรมการเขียนเพื่อเน้นย้ำให้หนักแน่น เรียกว่าเป็นการกระแทกความรู้สึกให้ลึกไปเลยว่า... “พระเยซูเจ้าต้องเป็นที่หนึ่งในความรักของเรา” เราจึงเป็นศิษย์แท้ของพระองค์ และถ้าใครได้รักพระองค์ที่สุด... พ่ออยากจะหัวเราะแบบน่ารักสมเหตุสมผลว่า... เราจะไม่มีทางเกลียดชังคนอื่นได้เลย ชีวิตเราจะมีแต่รัก และรักมากที่สุดเสมอแน่นอนครับ...

• พระเยซูเจ้าสรุปให้เราตัดสินใจดีๆ คำนวนดีๆครับ ประเมินกำลังของเราเพื่อ... “เพื่อทุ่มเทลงทุนติดตามเป็นศิษย์พระเยซู” เหมือนการคำนวนเงินเพื่อสร้างหอ หรือคำนวนแรงเพื่อต่อสู้ศัตรู... เป็นบทสอนที่งดงามครับ เราจะต้องจ่ายหมดหน้าตักให้กับความรักต่อพระเยซูเจ้าครับ... เราจะต้องทุ่มหมดจริงๆ ทุ่มเทให้กับการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าครับ และเราจะได้รักบิดามารดาและทุกคนได้อย่างเหมาะสมที่สุดอย่างแน่นอนครับ

• พี่น้องที่รัก คำนวนชีวิตของเราและทุ่มเทชีวิตของเรา “รักพระเจ้า โดยการเป็นศิษย์ที่รักและติดตามพระเยซูเจ้า สุดกำลัง สุดหัวใจ” เพราะนั่นคือพระบัญญัติเอกเลยครับ... บัญญัติประการต่อมาที่เป็นผลตามมาแน่นอนครับ “จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”

• พ่อมั่นใจว่า คำสอนวันนี้ของพระองค์ ประกาศแบบสุดกำลัง Hyperbole คือใช้คำพูดชัด โดดเด่น และเทหมดจริงๆ ว่าเราต้องเป็นศิษย์พระคริสต์ด้วยการรักพระองค์เป็นที่หนึ่งครับ.. ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์