"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
มธ 7:21-29…
       21“คนที่กล่าวแก่เราว่า ‘พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า’ นั้นมิใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้ 22ในวันนั้น หลายคนจะกล่าวแก่เราว่า ‘พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกาศพระวาจาในพระนามพระองค์ ขับไล่ปีศาจในพระนามพระองค์ และได้ทำอัศจรรย์หลายประการในพระนามพระองค์มิใช่หรือ’ 23เมื่อนั้น เราจะกล่าวแก่เขาว่า ‘เราไม่เคยรู้จักท่านทั้งหลายเลย ท่านผู้ทำความชั่ว จงไปให้พ้นหน้าเรา’


24“ผู้ใดฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน 25ฝนจะตก น้ำจะไหลเชี่ยว ลมจะพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านก็ไม่พัง เพราะมีรากฐานอยู่บนหิน 26ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเรา และไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนโง่เขลาที่สร้างบ้านไว้บนทราย 27เมื่อฝนตก น้ำไหลเชี่ยว ลมพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น มันก็พังทลายลงและเสียหายมาก”
28เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสถ้อยคำเหล่านี้จบแล้ว ประชาชนต่างพิศวงในคำสั่งสอนของพระองค์ 29เพราะพระองค์ทรงสอนเขาอย่างผู้มีอำนาจ ไม่ใช่สอนเหมือนบรรดาธรรมาจารย์ของเขา

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ฟังและปฏิบัติ” เท่านั้น คือชีวิตคริสตชนของเรา... เราพบว่าพระวรสารนักบุญมัทธิววันนี้มาถึงตอนสุดท้ายของบทเทศน์แรกสุดของพระเยซูเจ้า คือ บทเทศน์บภูเขา Sermon on the Mount พระองค์เริ่มเทศน์ที่มหาบุญลาภ และมัทธิวบันทึกตลอด 3 บทในพระวรสารของท่าน คือ มธ 5-7 เราได้อ่านและไตร่ตรองมาอย่าต่อเนื่องเป็นอาทิตย์ๆครับ...
o พระองค์สอนมหาบุญลาภ พระองค์สอนบัญญัติใหม่ที่สมบูรณ์กว่าบัญญัติเดิม พระองค์สอนการภาวนา การจำศีล การให้ทาน ฯลฯ และที่สุด ภาพบนภูเขาที่กาลิลีมาถึงจุดสำคัญ คือ “บทสรุป” ถ้าเราสรุปง่ายคือ “ฟังแล้วจะทำหรือไม่ทำ” “ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ” เสียงของพระองค์คือพระวาจาบนภูเขาที่ดังก้องและบันทึกไว้ในพระวรสาร ต่อไปนี้คือเรา ฟังแล้วเราจะปฏิบัติหรือไม่...

• ประสบการณ์ของพ่อ “เสน่ห์ของภูเขามหาบุญลาภ” พ่อได้มีโอกาสขึ้นไปหลายๆครั้งที่กาลิลี.. พ่อรักสถานที่นี้ที่สุดเช่นกัน คือ พ่อขึ้นไปทุกครั้ง พ่อได้เห็นภาพของทะเลสาบกาลิลี ได้เห็นบริเวณภูเขาที่พ่อขึ้นไป ไปถวายมิสซากับกลุ่มแสวงบุญทั้งพระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนฆราวาส พ่อขึ้นไปทุกครั้งพ่อประทับใจทุกที... เพราะ ณ สถานที่นี้ พระองค์ได้ประกาศ “ความสุขแท้ หรือบุญลาภ” พ่อขึ้นไปทุกครั้ง พ่อจะถวายมิสซา ณ ที่นั่น

• พ่อรักความเงียบสงบบนภูเขามหาบุญลาภ (Mount of Beatitudes) ที่นั่น..พ่อได้ยินเสียงลมพักบนเขาที่พัดขึ้นมากจากทะเลสาบกาลิลีที่ พ่อจะนั่งหันหน้าลงไปที่ทะเลสาบ พ่อจะจินตนาการ... คนจำนวนมากตามพระองค์ พระองค์เห็นพวกเขามากมายจึงขึ้นไปบนภูเขา...

• พระองค์ประทับนั่ง บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์เผยพระโอษฐ์ สอนพวกเขา ตรัสว่า “ความสุขแท้... บุญลาภ (Makarios)… (เทียบ มธ 5:1ff) พ่อจะพยายามใช้เวลามากที่สุดกับการนั่งเงียบๆ เพื่อฟัง พ่อศึกษา พ่อเทศน์เรื่องมหาบุญลาภมามากมายหลายรอบ อาจจะถึงร้อยรอบกระมัง...

• เมื่อพ่อไป ณ สถานที่ภูเขาริมทะเลสาบกาลิลี.. พ่ออยากได้ยิน อยากได้ยินเสียงของพระเยซูเจ้าจริงๆ พ่อจินตนาการ พ่อนั่งเงียบๆ มองทะเลสาบ พยายามฟังเสียงกระแสลม และคิดถึงบรรยากาศเมื่อสองพันปีก่อนที่พระองค์ประทับนั่งตรัสจากพระโอษฐ์ของพระองค์ที่นั่น...

• โอ ขนาดเขียนนี้ ยังรู้สึกได้เลยว่า บรรยากาศนั้น การนั่งฟังของประชาชน ช่างมีความสุข เพราะในฤดูที่อากาศดี ดีจริงๆ สดชื่นจริงๆ ภาพบรรยากาศภูเขาล้อมทะเลสาบแสนสวยสงบ และความเงียบที่ทำให้ได้ยินเสียงพระองค์ตรัส... (มีคนบอกว่า เสียงที่พูดไปแล้วจะเป็นคลื่นเสียงที่ไม่มีที่สิ้นสุด มันจะสะท้อนไปมาในอากาศตลอดไป.. พ่อก็พยายามนั่งเงียบ อยากได้ยิน อยากได้ฟัง “พระดำรัส” ของพระเยซูเจ้าเอง อยากได้ยิน “เสียง” สะท้อนที่ยังก้องอยู่ของพระองค์)

• ภาพที่พ่อเขียนเล่ามาทั้งหมด... พ่อสะท้อนความงดงามของสถานที่ และความยิ่งใหญ่แห่งคำสอน “มหาบุญลาภ” ที่พระเยซูเจ้าประทับนั่ง ตรัสสอนจากพระโอษฐ์ ภาพที่บรรดาศิษย์เข้าห้อมล้อมฟังพระองค์... ใช่ๆๆๆ บรรยากาศก็พาไป ใจก็มุ่งสู่พระสุระเสียงของพระเยซูเจ้า... แต่ แต่ แต่

• เมื่อมาถึงตอนสุดท้ายของพระโอวาทบนภูเขา.. ที่กาลิลี ที่ท่านนักบุญมัทธิวบันทึกให้เราอ่านและไตร่ตรองมาหลายๆวันในมิสซาที่จัดไว้ และพ่อก็เขียนบรรยายตลอดมาเป็นอาทิตย์แล้ว..

o วันนี้ ความสุขของสถานที่ ความใหลหลงอยู่กลับบรรยากาศและการถูกสะกดให้นิ่งฟังพระวาจาแสนงดงามของพระโอวาทบนภูเขามาถึงจะหักศอก... ทำให้ต้องสะดุ้งในวิญญาณ ไม่ใช่เพียงการฟัง ไม่ใช่ความเคลิบเคลิ้มในการฟังพระวาจาเท่านั้นนี่นา... มากกว่านั้น... มากกว่านั้นจริงๆ จาก “การฟัง”.. ต้องนำไปสู่การ “ปฏิบัติ”
o ไม่ใช่การร้องร่ำภาวนาดังที่พระองค์สอนด้วยซ้ำที่สอนบทข้าแต่พระบิดา... สอนให้ภาวนา... ไม่ใช่การร้องภาวนาคร่ำครวญชวนศรัทธา ไม่ใช่การฟังและอินเนอร์กับพระวาจา แต่ แต่ แต่... อ่านพระคัมภีร์ตอนจบพระโอวาทนี้ดีๆสิครับ
o “คนที่กล่าวแก่เราว่า ‘พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า’ นั้นมิใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้”
o ความสำคัญที่สุด...ไม่ใช่อยู่ที่การร้องร่ำหาพระเจ้า ไม่ใช่การประกาศหาพระเจ้า แต่ สำคัญที่สุดนั้นอยู่ที่ การ “ปฏิบัติตาม” พระวาจาของพระเจ้า คือ กระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาต่างหากที่สำคัญที่สุด
o พ่อจึงมาถึงหัวใจสำคัญของพระโอวาท คำสอนของพระเยซูเจ้า คือ การฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์หรือคำสอนของพระเจ้าเป็นสำคัญที่สุดนั่นเอง...

• ใช่พ่อเดินทางไปที่นั่นทีไร พ่อมีความสุขทุกที พ่อเทศน์สอนพระโอวาทบนภูเขาทีไร พ่อประทับใจและกินใจตนเองด้วยทุกทีเลย... แต่ที่สุดแล้ว พี่น้องที่รัก สำคัญสูงสุดอยู่ที่ให้เราปฏิบัติตามพระโอวาทบนภูเขา คือ ชีวิตที่ดำเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้า ให้เราต้อง “เชื่อ รัก หวัง เต็มเปี่ยมในพระองค์” เร้าต้อง “แสวงหาพระองค์สุดกำลัง เราต้องมีใจบริสุทธิ์ เราต้องเป็นผู้สร้างสันติ” กล่าวตรงๆ คือ เราดำเนินชีวิตตามพระโอวาทบนภูเขาหรือเส้นแทงแห่งมหาบุญลาภอย่างแท้จริงในชีวิตของเราครับ

• “เราต้องเป็นเกลือดองแผ่นดิน เป็นแสงสว่างส่องโลก” (มธ 5:13-14)
o ความจริงวานนี้มีพี่น้องท่านหนึ่ง แน่นอนเขาคือลูกรักของพระเจ้าพระบิดา... เขาถามพ่อว่า “พ่อเราจะสามารถเป็นเกลือดองโลก เป็นแสงสว่างส่องโลกได้อย่างไรในท่ามกลางกิจการงานและอาชีพหรือสังคมของเรา...”
o พ่อได้ตอบเขาไปด้วยพระวาจาจากพระเยซูเอง.. คือ “กิจการดี” เพราะพระองค์ตรัสว่า “เพื่อคนทั้งหลายเห็นกิจการดีของท่าน เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน” (มธ 5:16)

• พี่น้องที่รัก พระวาจาวันนี้ตอนจบของพระโอวาทบนภูเขามาถึงจุดสำคัญ ไม่ใช่มโนจินตนาการ ไม่ใช่การชื่นชมคำสอนแสนสวยงาม ไม่ใช่การกลับไปบนภูเขามหาบุญลาภด้วย ไม่ใช่อินเนอร์กับบรรยากาศของสถานที่ กระแสลม และเคลิ้มกับคำสอนบนภูเขา... แต่ แต่ แต่...
o “ผู้ใดฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน ฝนจะตก น้ำจะไหลเชี่ยว ลมจะพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านก็ไม่พัง เพราะมีรากฐานอยู่บนหิน
o ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเรา และไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนโง่เขลาที่สร้างบ้านไว้บนทราย เมื่อฝนตก น้ำไหลเชี่ยว ลมพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น มันก็พังทลายลงและเสียหายมาก”

• พ่อเชิญชวนพวกเราให้ “มีปัญญา” ครับ สร้างวางรากฐานชีวิตคริสตชนของเราไว้บนความแข็งแกร่งแห่งศิลาแท้ พระศิลานั้นคือพระเยซูคริสตชน ตามหนทางความจริงและชีวิตของพระองค์... ตามพระฉบับแห่งความรักของพระองค์ที่ทรงมอบให้กับเราบนไม้กางเขน คือ รักจนถึงที่สุดนะครับ... รัก รัก รัก ปฏิบัติบัญญัติแห่งความรักสุดกำลังนะครับ...

• เราต้องไม่ขาดปัญญา เราต้องไม่โง่เขลาในการดำเนินชีวิต...เด็ดขาดนะครับ....

• “เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสถ้อยคำเหล่านี้จบแล้ว ประชาชนต่างพิศวงในคำสั่งสอนของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสอนเขาอย่างผู้มีอำนาจ ไม่ใช่สอนเหมือนบรรดาธรรมาจารย์ของเขา”
o เซอร์ไพรส์ของประชาชน เพราะคำสอนของพระองค์ มีอำนาจ มิใช่เพียงจำมากพูด แต่มาจากความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์จริงๆ ประชาชนพิศวงในพระองค์
o พี่น้องที่รัก จงทำให้ทุกคนรอบข้างพิศวงในคำสอนของเรา ในชีวิตของเรา เพราะเราดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยกิจการดีนะครับ เพื่อคนทั้งหลายสรรเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์เพราะความดี ความงดงามแห่งชีวิตของเรา...
o อย่าทำให้คนรอบข้างเราผิดหวังนะครับ เหตุเพราะว่า เราเป็นคริสตชนครับ... ดีเสมอ น่ารักเสมอนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์