"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
มธ 7:6,12-14…
6“อย่าให้ของศักดิ์สิทธิ์แก่สุนัข อย่าโยนไข่มุกให้สุกรเพราะมันจะเหยียบย่ำทำให้เสียของ และหันมากัดท่านอีกด้วย”
12“ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก”
13“จงเข้าทางประตูแคบ เพราะประตูและทางที่นำไปสู่หายนะนั้นกว้างขวาง คนที่เข้าทางนี้มีจำนวนมาก 14แต่ประตูและทางซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นคับแคบ คนที่พบทางนี้มีจำนวนน้อย”

อรรถาธิบายและไตรต่รอง
• พระวาจาของพระเจ้าวันนี้มีคำสอนอยู่สามประการที่เป็นคำโบราณหรือคำปราชญ์ เป็นกฎทองของชีวิตมนุษย์ พ่อคิดว่าวันนี้จะเขียนสรุปสั้นๆ ให้เห็น “กฏปฏิบัติ” เหล่านี้คือ

• “อย่าให้ของศักดิ์สิทธิ์แก่สุนัข อย่าโยนไข่มุกให้สุกรเพราะมันจะเหยียบย่ำทำให้เสียของ และหันมากัดท่านอีกด้วย”
o พระวาจาของพระเจ้ามีค่า คำสอนบนภูเขามีค่ามากสำหรับการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาบุญลาภแปดประการ แต่คำสอนที่มีค่าเกินกว่าเพชรพลอย ต้องไม่โยนให้กับสุนัขหรือสุกร นี่เป็นภาษาเปรียบเทียบที่จะบอกว่า
o พระวาจาของพระเจ้า ต้องหว่านให้กับมนุษย์ ให้กับคนที่มีความปรารถนาจะได้รับ รัก และปรารถนาจะนำไปปฏิบัต
o พ่อคิดว่าประเด็นสำคัญคือ การเห็นคุณค่าของพระวาจาของพระเจ้า ที่เรามนุษย์จะต้องเห็นคุณค่าจริงๆ พิจารณาจริงๆ เอาใจใส่ให้เกิดผลจริงๆ มิฉะนั้น จะไม่มีประโยชน์อันใดที่จะมอบให้ เหมือนกับการหว่านเมล็ดพืชลงไปบนถนนหินทั้งหมด เสียเปล่า...
o พี่น้องที่รักครับ.. พ่อหว่านพระวาจามาเจ็ดปีทางเฟสบุค facebook เริ่มจากข้อเขียนที่ละน้อยๆ จนเป็นบทเทศน์ประจำวัน และที่สุด สองปีหลังนี้ก็คลิปบทเทศน์... พ่อมั่นใจ ไม่เสียเปล่าเลย พ่อได้พบกับพี่น้อง ได้ประกาศข่าวดี และได้ทำให้พี่น้องลูกๆที่รักของพระเจ้าได้ฟังพระวาจาและได้ยินพระองค์ตรัสกับเราทุกวัน...
o พ่อมั่นใจพี่น้องหลายท่านจะต้องรักพระมากขึ้น มีช่องทางได้ใกล้ชิดพระวาจามากกว่าที่เคย “ใกล้ชิดพระมากขึ้น” หลายท่าน “คืนดีกับพระเจ้า หลายท่าน คืนดีกับพี่น้อง หลายท่าน ไปวัดและรักเมตตามากกว่าที่เคย...”
o พ่อคิดว่า นี่ไม่ใช่ facebook นี้ พ่อบอกเสมอว่าหน้าจอเฟสบุคนี้ นี่เป็นเหมือน “วัดน้อยของพ่อ” เป็นเหมือน “ธรรมาสน์ประกาศพระวาจาของพ่อ”
o เป็น “Faithbook” หนังสือเสริมความเชื่อไปอย่างแน่นอนเสียแล้ว... ดังนั้น
o การหว่านพระวาจา ณ ที่นี้ กลับเป็นการหว่านในจิตใจลูกของพระ ผู้ที่อ่อนโยน น่ารัก และตั้งใจรัก และเปิดใจ... มีค่า ล้ำค่า พ่อรู้และมั่นใจว่า ใจของพี่น้องและของพ่อไม่ใช่หิน แต่เป็นใจเนื้อที่อ่อนโยนครับ...
o พวกเราไม่ได้รับพระวาจาแบบไม่เห็นคุณค่า หรือเหยียบย่ำลายหรือละเลย...พ่อมั่นใจและขอบคุณพระมากๆครับ... ขอให้สิ่งที่เรากำลังทำนี้ เป็น Faithbook หนังสือแห่งความเชื่อของพวกเราตลอดไปนะครับ...

• พระวาจาวันนี้ย้ำ “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก”
o นี่คือกฎทองครับ... ไม่ต้องอธิบาย คริสตชนต้องกระทำความดี ต้องดีจริงๆกับพี่น้องครับ ทำดีกับทุกคน คริสตชนทุกคนต้องใจดีมีเมตตา
o และเหนือกฎทอง.. คือ มากกว่ากฎทองคือกฎเพชรของชีวิต... รักศัตรู ให้อภัย แก่ทุกคนจริงๆ นะครับ คนทั่วไปเขาก็ทำดีกับคนอื่นๆด้วยหวังจะได้รับสิ่งดีตอบแทน... แต่มากกว่านั้น เราต้องกระทำความดีแม้เขาจะเป็นศัตรูของเราก็ตาม นี่คือกฎที่เหนือกฎทองจริงๆครับ

• “จงเข้าทางประตูแคบ เพราะประตูและทางที่นำไปสู่หายนะนั้นกว้างขวาง คนที่เข้าทางนี้มีจำนวนมาก แต่ประตูและทางซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นคับแคบ คนที่พบทางนี้มีจำนวนน้อย”
o พี่น้องที่รัก หนทางแห่งชีวิตของเราคริสตชนคือการเลือกหนทางที่ถ่อมตน สุภาพ ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ฟุ่มเฟือยนะครับ ความสุขไม่ได้อยู่กับสิ่งของหรือทรัพยสิน...
o พี่น้องครับ “ประตูแคบ” คือประตูแห่งวามสุภาพ ถ่อมตน อ่อนโยน ไม่ยึดติด ประตูกว้างนำไปสู่หายนะนะครับ มีแต่นำไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ ยึดติด โลภ อยากได้และที่สุดก็ฉ้อโกงเอาเปรียบ ไม่น่ารักเลย... คนรวยๆ ก็เลือกประตูแคบได้นะครับ ด้วยความถ่อมตนไม่ยึดติดนะครับ... คนทั่วไปชอบหนทางกว้าง ยิ่งใหญ่ ร่ำรวย ยศศักดิ์ ไฮโซโก้หรูและบ่อยครั้งก็ลวงหลอก ชอบการเยินยอที่ขาดความจริงใจ และบางที่คนยากจนก็พยายามกระเสือกกระสนเข้าทางประตูกว้างๆเหมือนกัน หนี้ท่วมแต่ดูหรู ทุกอย่างผ่อนเพื่อเข้าประตูสวยงาม
o ประตูแคบ คือ หนทางที่คนน้อยคนจะเข้าไป เลือกเข้าไป หนทางของพระเยซูครับ

• พี่น้องที่รัก พ่ออยากให้เราใช้สื่อเทคโนโลยี เฟสบุค ไลน์ หรืออื่นๆ เพื่อสื่อความรักกันในระหว่างพี่น้องหรือกลุ่มเพื่อนชีวิตคริสตชนนะครับ...
o จะมีคุณค่ามหาศาลในการประกาศพระคริสตเจ้าครับ...
o ขอพระเจ้าโปรดให้เราได้ใช้โอกาสเหล่านี้เพื่อการประกาศข่าวดีของพระเจ้าด้วยกันเสมอครับ...
o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้ทรงพลังแห่งความรัก รู้รักพระวาจา เห็นคุณค่า และดำเนินชีวิตเลือกหนทางประตูเล็กๆแต่ทรงพลังแห่งรักของพระเจ้าครับ บางทีอาจเรียกว่า “ประตูใจก็ได้” นะ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์