"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่สิบ เทศกาลธรรมดา
มธ 5:33-37…
33“ท่านยังได้ยินคำกล่าวแก่คนโบราณว่า อย่าผิดคำสาบาน แต่จงทำตามที่ได้สาบานไว้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 34แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่าสาบานเลย อย่าอ้างถึงสวรรค์ เพราะเป็นที่ประทับของพระเจ้า 35อย่าอ้างถึงแผ่นดิน เพราะเป็นที่รองพระบาทของพระองค์ อย่าอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเป็นนครหลวงของพระมหากษัตริย์ 36อย่าอ้างถึงศีรษะของท่าน เพราะท่านไม่อาจเปลี่ยนผมสักเส้นให้เป็นดำเป็นขาวได้ 37ท่านจงพูดเพียงว่า ‘ใช่’ หรือ ‘ไม่ใช่’ คำพูดที่มากไปกว่านั้นมาจากมารร้าย”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รักพระวาจาของพระเจ้าสืบเนื่องจากวันก่อนๆ พระโอวาทบนภูเขา และพระเยซูเจ้ากำลังทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ เพื่อให้คำสอนของพระองค์ได้เป็นคำสอนใหม่ที่ดีกว่าการถือปฏิบัต ของบรรดาธรรมาจารย์และฟาริสี ชีวิตต้องมีมาตรฐานใหม่จากเดิม มาตรฐานใหม่ที่ดีกว่า...
o พ่อได้อ่านพระวาจาและพ่อเห็นประเด็นที่พระเยซูเจ้ากล่าวถึงบรรยากาศของการสาบาน ชาวยิวต้องการยืนยันความจริง ต้องการสาบาน และการสาบานในสิ่งที่พูดนั้น ก็ต้องอ้างพระวิหาร ต้องอ้างหลายสิ่งหลายอย่างที่ค้ำประกันคำสาบานของตน...
o แต่พระเยซูเจ้าสอนบรรดาศิษย์ว่า “อย่าสาบาน อย่าอ้างถึงโน่น นี่ นั่น” แต่ให้ยืนยัดคำพูด อะไรที่ใช่ก็ให้บอกว่าใช่ อะไรที่ไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ นั่นหมายความว่า “ความจริง” พอแล้ว ยืนหยัดในความจริง ยืนยันความจริง อะไรใช่ก็ใช่ อะไรไม่ใช่ก็ไม่ใช่... เพราะศิษย์พระเยซูเจ้าจะต้องเป็นบุคคลแห่งความจริง

• พ่อชอบคำสอนของพระศาสนจักร โดยพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ทรงสอนเราเรื่อง “ความรักในความจริง” (Caritas in Veritate) พ่อได้ศึกษาเอกสารนี้ให้กับสภาพระสังฆราช และได้บรรยายหลายหน พ่อรับทราบความจริงว่า “ความรักต่อความจริง” เป็นสิ่งที่สำคัญในการหล่อหลอมชีวิตคริสตชนของเราเสมอ...
• เราคริสตชนต้องรักในความจริงๆ ต้องไม่หลงรักความเท็จหรือยอมให้ความเท็จเป็นความจริงไปโดยเด็ดขาด... ธรรมชาติของเราคนที่มีพระเจ้า มีความเชื่อ เราต้องรักในความจริงเสมอ
• ชาวยิวสมัยพระเยซูอาจชอบสัญญา ชอบสาบานเพื่อจะบอกว่าตนพูดความจริง แต่พระเยซูเจ้าสอนมาตรฐานใหม่ที่ไม่ต้องสาบาน แต่ต้องยืนหยัดและยืนยันความจริงเสมอ
• พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่าสังคมไทยของเรา คนไทยของเรา บ่อยครั้ง เราหาความจริงไม่พบ เราล่าความจริงไม่เจอ...เพราะว่า ความจริงถูกละเมิดครอบงำไปอย่างน่าเสียดายจริงๆ ความโลภความอยากได้ ความละโมบ ทำให้ความจริงถูกมอบข้ามไปบ่อยจริงๆนะครับ บ่อยครั้งความจริงถูกซ่อนกลบจนพบไม่ได้ แต่มีเปลือกนอกแห่งความเท็จที่เห็นได้... นั่นคือปัญหาจริงๆสำหรับชีวิในสังคมของเราในปัจจุบัน

• สังคมไทยต้องการความจริงมากกว่าที่เคย เราต้องการการกล้ายอมรับความจริง เวลานี้เรากำลังถอยหลังและเขมรกับลาวกำลังก้าวเดินแซงเราในหลายเรื่องอย่างน่าใจหาย เพราะความบกพร่องอ่อนแอของการรักษาระเบียบแห่งความจริงที่เราต้องเคารพ... แต่เราพบว่าในความเป็นจริงของสังคมไทยของเราจับตรงไหนก็มีเรื่องไม่ตรงและผิดทั่วไปหมด
o เรื่องการจราจรเรืองเดียวก็แย่มากๆแล้ว เราก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเราทำอะไรก็ตามใจ การขับรถฝ่าการจราจรก็เลยเป็นนิสัย การแย่งช่องทางวิ่งก็เป็นนิสัยถาวร คอขวดแบบยอยีราฟ คือจากสิบช่องทางเหลือช่องทางเดียวก็ทำกันได้ มาที่หลังจะไปก่อนแล้วจะทำไม... ฝ่าไฟสัญญาณกันเป็นว่าเล่น ยิ่งวันยิ่งไม่น่ารัก หรือน่าเกลียดมากๆแต่ก็ไมนำพา
o เรื่องการเมือง ช่วงนี้เงียบดีหน่อย ไม่มีการพากันไปสาบานสามวัดเจ็ดวัด เมื่อก่อนมีนักการเมืองนะ จะพูดอะไรก็ต้องสาบาน สาบาน สาบานวัดที่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด... อะไรกัน คนพูดไม่น่าเชื่อถือขนาดนี้ต้องไปหาที่สาบาน แล้วจะมาเป็นผู้ปกครองเป็นนักการเมืองได้อย่างไร... ต่อไปถ้ามีเลือกตั้ง ให้พวกเราที่เลือกถ้าเราเลือกที่จะเลิก “เลิกรับเงิน เลิกขายเสียง และมีความคิดอ่านที่พอที่จะใช้สิทธิ์อย่างเป็นสิทธิ์ที่ถูกต้อง ไมใช่เพียงตามใจ แต่ตามมโนธรรมและความรู้ที่มีวุฒิภาวะ” พวกนักการเมืองช่างสาบานก็ไม่มีให้เห็นแล้ว (ไม่มีให้เห็นมานานใช้ได้แล้ว) พ่อไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นการเมืองสะอาดในประเทศไทยไหม (นี่เขียนบทนี้เช้าวันหลังจากอายุพ่อครบห้าสิบสองปี เท่าที่รู้ความมา ไม่เคยเห็นการเมืองที่สะอาดเลยจริงๆ ใครว่าไม่จริง... พ่อยืนยัน ไม่สาบานนะ..แต่ ไม่มี)

• พ่อว่าวันนี้พอดีกว่า ฟ้าสว่างแล้ว
o พ่อเองก็พยายามรีบทำหน้าที่เขียนบทเทศน์และแบ่งปันประสบการณ์ นี่เป็นหน้าที่แห่งความรัก
o พ่อไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะครับ ไม่ได้รับเงินเดือนจากการเขียนบทเทศน์ แต่มีกำไรมหาศาลที่ทิ้งไม่ได้ เพราะกำไรคือพี่น้องที่รักทุกท่านได้สัมผัสพระเจ้าในพระวาจา แม้เพียงสักนิด ก็เกินคุ้มที่พ่อจะยอมเป็นทาสรับใช้พระวาจาของพระเจ้า
o ถ้าพ่อเป็นลูกจ้างเขียนอรรถาธิบายพระวาจาละก็ วันนี้และหลายวันก่อนหน้านี้พ่อคงลาหยุด ขอลากิจ ขอลาจากงาน ฯลฯ
o พ่อทำหน้าที่ เพราะพ่อไม่ได้เป็นลูกจ้างของพระเจ้า ไม่ต้องลาหยุด เพราะพ่อและพี่น้องที่รักทุกท่าน ทั้งผู้เทศน์และลูกๆผู้อ่านเป็นลูกของพระบิดาเจ้า โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า ดังนั้น พ่อเองและพี่น้อง เราต้องรัก “พระเจ้าพระบิดา” ทุกวัน ไม่มีการขอลาหยุดจากความรักต่อพระวาจาเลย และพระบิดาของเราไม่รู้ตาย เป็นนิรันดร์ ความรักของเราจึงต้องทวีขึ้น ไม่มีวันที่จะหยุดรักพระองค์ในการประกาศถึงพระองค์

• พี่น้องที่รักครับ... ขอพระเจ้าอวยพร ให้เรา “รัก” “ซื่อตรง” “รักพระเจ้าองค์ความรัก” “รักองค์ความรัก” ชีวิตเราจะไม่เป็นลูกจ้าง แต่เป็นทาสเพราะความรักจึงยอมรัก ยอมรักความจริงยอมรักพระเจ้า เหมือนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักและยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเรา...
• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ รักนะครับ พี่น้องที่รักลูกๆที่รักของพระเจ้าครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 12:9-16) พี่น้อง จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือพี่น้องคริสตชนในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี จงอวยพรผู้ที่เบียดเบียนท่าน จงอวยพรเขา อย่าสาปแช่ง จงร่วมยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้...
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา(บสร 35:1-12) การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมาย การปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายศานติบูชา...
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือปฐมกาล(ปฐก 3:9-15,20) องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน”...
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023 วันสมโภชพระจิตเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 2:1-11) เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้น มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...
บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์