"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่สิบ เทศกาลธรรมดา
มธ 5:20-26...
20“เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้วท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย
21“ท่านได้ยินคำกล่าว แก่คนโบราณว่า อย่าฆ่าคน ผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาล 22แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า ทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้อง จะต้องขึ้นศาล ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่’ ผู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูง ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่บัดซบ’ ผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรก

23ดังนั้น ขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้ว24จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น 25จงคืนดีกับคู่ความของท่านขณะที่กำลังเดินทางไปศาลด้วยกัน มิฉะนั้น คู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบท่านให้ผู้คุม ซึ่งจะขังท่านในคุก 26เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ท่านจะออกจากคุกไม่ได้ จนกว่าท่านจะชำระหนี้จนเศษสตางค์สุดท้าย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันนี้พระวรสารนักบุญมัทธิวที่เราอ่านต่อเรื่องบทเทศน์บนภูเขา... บทที่ 5 ของพระวรสารนักบุญมัทธิว พระเยซูเจ้าเรียกร้องสิ่งที่สำคัญเป็นหลัก คือ

• “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้วท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย”
o ความชอบธรรม คือ ความดีที่ต้องเหนือกว่าแบบธรรมาจารย์และฟาริสีคือที่เน้นกฎเพียงเพื่อกฎเกณฑ์ แต่พระเยซูเจ้าเรียกร้อง.. ความดีจากจิตใจ
o ไม่ใช่เพียงกฎของการ “อย่าฆ่าคน” ตามกฎทั่วไป แต่... ต้องเป็นคนดีกว่านั้น คือ ต้องไม่แตะรากเหง้าของการฆาตกรรมคือการไม่แตะต้องความโกรธ ไม่แตะต้องการพูดว่าด่าตะวาดโดยเด็ดขาด... “ทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้อง จะต้องขึ้นศาล ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่’ ผู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูง ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่บัดซบ’ ผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรก”
o ความโกรธ คำหยาบคาย การเคืองกันคือสาเหตุที่นำไปสู่การกระทำและไปถึงการฆาตกรรมได้... พระเยซูเจ้าสอนให้ศิษย์ของพระองค์ ต้องไม่แตะต้องความชั่วร้ายแบบถอนรากถอนโคน..
o พ่อจะสรุปว่า “คริสตชน ศิษย์พระคริสต์ ต้องเป็นคนดีนะครับ”

• ประโยคนี้ประโยคเดียวก็พอแล้วที่เราจะไตร่ตรองวันนี้การเป็นคริสตชนขอเรา
o คนดี คือ คนที่สังคมศาสนา การเมืองประเทศชาติ ต้องการ เราต้องการคนดี...
o พี่น้องที่รัก เราได้ยินหนังสือกิจการอัครสาวกกล่าวถึงศิษย์พระเยซูที่เลือกสรรว่า “เขาเป็นคนดี เปี่ยมด้วยความเชื่อและพระจิตเจ้า”...

• คำว่า “คริสตชน คนดี เปี่ยมด้วยความเชื่อ และเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า” ทั้งหมดดูเหมือนกลายเป็นคำสองคำที่เหมือนกัน “คริสตชน กับคำว่า คนดี” เหมือนกันไปแล้ว เรียกว่า

• ถ้าเป็นคริสตชน ต้องเป็นคนดี พี่น้องว่าจริงไหม... พ่อชอบจินตนาการ ถ้าเราเป็นคริสตชน เป็นคนของพระเจ้า เป็นคาทอลิก เป็นคนที่มีพระเจ้า มีความเชื่อ เราต้องเป็นคนดี๊ดี... พ่อจินตนาการไม่ออก หรือถ้าจินตนาการได้และพบได้

• พ่อเชื่อว่า พ่อพบความเจ็บปวดและเสียดแทงดวงใจ ถ้าเราพบคริสตชนคาทอลิกกลับเป็นคนที่ไม่น่ารัก เป็นคนไม่ดี.. ฉ้อโกง ทำร้ายคนอื่น พ่อว่า เป็นการไม่สอดคล้องอย่างยิ่งกับคำว่าคริสตชน มันขัดแย้ง มันเหมือนกับเราซื้อรถยนต์มาอย่างดี แต่มันวิ่งไม่ได้ หรือวิ่งไม่ตรงทาง และใช้การไม่ได้

• ถ้าเป็นคริสตชนหรือศิษย์พระคริสต์แล้ว “ใช้ไม่ได้” แปลว่า ไม่ได้เรื่อง ก็น่าเสียดายหรือเรียกว่า ไม่น่าเรียกว่าเป็นคริสตชนจะดีกว่า
o ดังนั้น ธรรมชาติ สาระ สารัตถะของคริสตชน “ต้องเป็นคนดีจริงๆ นะครับ”
o เราต้องปรากฏตัวเป็นคนที่ “แสนดี” พี่น้องว่าเราต้องเป็นเช่นนี้ไหม....
o ไม่ต้องคิดถึงคนอื่น มองดูและพิจารณาตนเอง ตัวเราเอง และแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาตัวเราให้ดีที่สุด....
o พ่อเคยได้ยินคำสอนมาตั้งแต่พ่อเป็นเด็กเสมอๆว่า ถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงโลก เราต้องเริ่มจากตัวเรา ถ้าเราคิดจะสร้างวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเจ้าบนโลก เราต้องเริ่มจากตัวเรา.... ก่อนอื่นใด

• พี่น้องครับ คริสตชนคือคนที่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้า พี่น้องครับ เรามีความเชื่อในพระองค์จริงๆ ไหม.... ถ้าพระองค์คือโฟกัสของชีวิต คือ หัวใจของชีวิตเรา เราต้องให้ความสำคัญกับพระองค์ ให้ความสำคัญกับคำสอนของพระองค์ ให้ความสำคัญกับคุณค่าแห่งแบบฉบับและคำสอนของพระองค์ โดยเฉพาะในเรื่องบัญญัติแห่งความรักและการมอบชีวิตเป็นประจักษ์พยาน ความรัก คือ หัวใจของธรรมบัญญัติ เราต้องเชื่อ เชื่อในความรักของพระเจ้า

• พี่น้องเชื่อในพระองค์จริงๆ ไหม... เราเชื่อหมดใจ และทุ่มเทจิตใจของเราเพื่อรักพระองค์ เพื่อเชื่อในพระองค์จริงๆ ไหม หรือเพียงใด พ่อจินตนาการได้ง่าย แต่ผลคือความเสียดแทงดวงใจ เมื่อเห็นคริสตชนไหลไปกับเขาด้วย ไปกับกระแสต่างๆด้วย ไปหาหมอดู หมอผี ตัวเลข เครื่องราง ของขลัง และการติดกับวัตถุมงคล หรือคำทำนายทายทัก...

• พ่อคิด่า ความเชื่อในพระเยซูเจ้า ต้อง “เพียงพอ” ที่จะทำให้เราไม่ “หลง” แน่นอนคนเราอยากรู้อนาคต... แต่ถ้าเรารู้ว่า อนาคตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ เราคงไม่หลงไปนั่งสดับตรับฟังคำทำนายลายมือจากบรรดาหมอดูอาชีพ ที่ทำเพื่อเงินอย่างงมงาย... ความเชื่อ แท้ ต้องไม่หลงและงมงาย... เชื่อในพระเจ้า เชื่อในพระองค์

• คริสตชนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า พระจิตเจ้าคือ “พลัง” เป็น “พลังของพระเจ้า เป็นลมหายใจแห่งความรักนิรันดร และเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ แสงสว่างและความจริง...” ผลของพระจิตก็คือ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง ผลของพระจิตเจ้าทั้ง 9 ประการนี้ (กท 5: 22-23) น่าจะเพียงพอที่จะอธิบายคนดีที่มีพระจิตเจ้า ชีวิตเขาต้องมีผลทั้งเก้าประการนี้ออกมเป็นสิ่งที่สัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถพบและปฏิบัติตามได้ พ่อคิดว่า คนที่มีความเชื่อ เปี่ยม้ดวยพระจิตเจ้า ต้องมีผลทั้งเก้าประการนี้อย่างเด่นชัดขึ้น และทวีขึ้นทุกวันเสมอไป....

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 12:9-16) พี่น้อง จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือพี่น้องคริสตชนในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี จงอวยพรผู้ที่เบียดเบียนท่าน จงอวยพรเขา อย่าสาปแช่ง จงร่วมยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้...
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา(บสร 35:1-12) การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมาย การปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายศานติบูชา...
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือปฐมกาล(ปฐก 3:9-15,20) องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน”...
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023 วันสมโภชพระจิตเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 2:1-11) เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้น มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...
บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์