"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่เก้า เทศกาลธรรมดา
มก 12:13-17…
13ต่อมา เขาได้ส่งชาวฟาริสีและคนบางคนที่เป็นนิยมกษัตริย์เฮโรดมาพบพระเยซูเจ้า หมายจะจับผิดพระวาจาของพระองค์ 14คนเหล่านั้นทูลว่า “พระอาจารย์ พวกเรารู้ว่า ท่านเป็นคนเที่ยงตรง ไม่ลำเอียง ท่านไม่เห็นแก่หน้าใคร แต่สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะเสียภาษีแก่ซีซาร์ เราต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี”

15พระองค์ทรงทราบความเจ้าเล่ห์ของเขา จึงตรัสว่า “มาทดสอบเราทำไม เอาเงินเหรียญมาให้เราดูสักเหรียญหนึ่งซิ” 16เขาก็นำเงินเหรียญหนึ่งมาถวาย พระองค์จึงตรัสถามว่า “รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร” เขาก็ตอบว่า “เป็นของซีซาร์” 17พระองค์จึงตรัสว่า “ของของซีซาร์จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด” คนเหล่านั้นต่างประหลาดใจในพระองค์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• คำถามของบรรดาธรรมาจารย์และฟาริสี เป็นคำถามที่ทำให้เราได้รู้จักตัวจริงของพระเยซูเจ้า ““พระอาจารย์ พวกเรารู้ว่า ท่านเป็นคนเที่ยงตรง ไม่ลำเอียง ท่านไม่เห็นแก่หน้าใคร แต่สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะเสียภาษีแก่ซีซาร์ เราต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี””

• พ่อคิดว่า พระวาจาวันนี้ทำให้เราได้รู้จักความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า ได้อย่างชัดเจน และเราสามารถ เรียนรู้ และเลียนแบบจากพระองค์ได้เป็นอย่างดีมากทีเดียว..
o พระองค์เป็นคนเที่ยงตรง
o ไม่ลำเอียง
o ไม่เห็นแก่หน้าใคร
o สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง

• สรุปว่า ถ้าเราอยากเป็นเหมือนพระเยซูเจ้า ถ้าเราจะเป็นคริสตชนที่แท้จริงนั้นเราต้องเป็นเหมือนพระคริสตเจ้า... คือเราต้องเป็นคนเที่ยงตรง ไม่ลำเอียง และไม่เห็นแก่หน้าใคร ไม่เห็นแก่หน้าใครในเรื่องความไม่ลำเอียง อันนี้พ่อว่าดีมากๆ พี่น้องครับ พวกเราเป็นคริสตชนใช่ไหม?? นี่แหละ คือสิ่งที่เราควรเลียนแบบพระองค์ได้เลย

• พ่อคิดว่าสังคมต้องการคนแบบเรามากๆ... คือคนที่เป็นคนเที่ยงตรงไม่ลำเอียงครับ

• วันนี้พ่อไม่ได้เขียนอะไรมาก พ่อเริ่มแบบนี้เพราะว่าบุคลิกของพระเยซูเจ้าเป็นแบบนี้ และเป็นสิ่งที่เราควรได้เลียนรู้ทั่วหน้ากัน และโลกปัจจุบันต้องการมากจริงๆ

• พี่น้องที่รัก... เที่ยงตรงกันมากๆนะครับ วันนี้พ่อไม่มีเวลาเขียนอะไรมากนักเพราะกำลังวุ่นๆกับหลายๆเรื่อง เพราะเพิ่งเปิดเทอม มีสอนที่บ้านเณร มีคอร์สผู้หว่าน Joy of Discovery แต่พ่อก็อดไม่ได้ที่จะนั่งลงเขียนข้อคิดจากพระวาจาวันนี้นิดหน่อยก็ยังดี ซึ่งประเด็นสำคัญอีกประการ คือ ของๆซีซาร์ เราคือให้ซีซาร์ ของๆพระเจ้า เราคืนให้พระเจ้า สรุปคือ
o แยกให้ออกว่าอะไรเป็นเรื่องของกระแสโลก
o อะไรเป็นเรื่องของกระแสธรรมและความเชื่อ
o ให้เราสามารถแยกแยะและไม่ปะปนกัน... ของของพระเจ้าเราทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า ของของซีซาร์ คือ กระแสโลก เราก็ปล่อยไปตามกระแสโลก และเติมให้มีค่าขึ้นด้วยความงดงามและความดีของพระเจ้า ก็น่าจะดีมากครับ...

• ขอคิดสรุปนิดเดียวครับ พระเยซูเจ้าถูกถามเรื่องการเสียภาษี... ก็คงสะเทือนกันนิดหน่อย เพราะระบบประเทศไทยของเรา เรื่องภาษา การเสียภาษี มีการเลี่ยงหรือหลบหลีกกันหลากลายรูปแบบ ทั้งฝ่ายเสียภาษี และผู้เก็บภาษี ก็บ่อยครั้ง ก็พอๆกัน... ยากจะจัดให้ดีที่สุดได้... แต่พ่อมีข้อคิดครับ...
o นักบุญเปาโลบอกว่า คริสชนที่ดีต้องเสียภาษี
o และพ่อเรียนรู้ว่า การเป็นคริสตชนที่ดี ถ้าจะเป็นคริสตชนที่ดีได้ ต้องเป็นพลเมืองที่ดีด้วย ถ้าเราเป็นพลเมืองไม่ดีของชาติ แล้วเราจะบอกว่าเราเป็นคริสตชนที่ดีได้อย่างไรกัน
o ตรงนี้ พ่อขอประกาศความมั่นใจเลยจริงๆนะครับ...
1. เราคริสตชน ถ้าเป็นคริสตชน ต้องเป็นพลเมืองดีของชาติให้ได้ด้วยครับ
2. ถ้าเราเป็นพลเมืองที่ดี เป็นคริสตชนที่ดี เราต้องทำหน้าที่เสียภาษีให้ถูกต้อง ถือตามกฎหมายและเป็นพลเมืองที่ดีเสมอครับ

• พี่น้องที่รัก คงแปลกมา ถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคริสตชนที่ดี แต่ไม่เป็นพลเมืองที่ดี คือ ไม่ซื่อตรง ลำเอียง และไม่ยอมเห็นแก่หน้าทุกคน ยกเว้นไม่เห็นแก่พระพักตร์พระเจ้า

• ดังนั้น ขอให้เรามุ่งมั่นเป็นคริสตชนที่ดี และมุ่งดำเนินชีวิตที่ทำให้ทุกคนได้เห็นพระพักตร์พระเจ้าในชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์