"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 12 เมษายน 2017
วันพุธ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
มธ 26:14-25…
14คนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน ชื่อ ยูดาส อิสคาริโอท ไปพบบรรดาหัวหน้าสมณะ ถามว่า 15“ถ้าข้าพเจ้ามอบเขาให้ท่าน ท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้า” บรรดาหัวหน้าสมณะจ่ายเงินสามสิบเหรียญ ให้แก่ยูดาส 16ตั้งแต่นั้นมา ยูดาสก็หาโอกาสที่จะมอบพระองค์

17วันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ บรรดาศิษย์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์มีพระประสงค์ให้เราจัดเตรียมการเลี้ยงปัสกาที่ไหน” 18พระองค์ตรัสว่า “จงเข้าไปในกรุง ไปพบชายคนหนึ่ง บอกเขาว่า “พระอาจารย์บอกว่าเวลากำหนดของเราใกล้เข้ามาแล้ว เราจะกินปัสกากับศิษย์ของเราที่บ้านของท่าน”
19บรรดาศิษย์ก็กระทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงบัญชา และจัดเตรียมปัสกา 20ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์ประทับร่วมโต๊ะกับศิษย์ทั้งสิบสองคน 21ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา” 22บรรดาอัครสาวกรู้สึกสลดใจและทูลถามพระองค์ทีละคนว่า “เป็นข้าพเจ้าหรือ พระเจ้าข้า” 23พระองค์ตรัสตอบว่า “คนที่จิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรานี่แหละ จะทรยศต่อเรา 24บุตรแห่งมนุษย์จะจากไปตามที่มีเขียนเกี่ยวกับพระองค์ในพระคัมภีร์ วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์ ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่า” 25ยูดาสผู้ทรยศต่อพระองค์ ทูลถามว่า “เป็นข้าพเจ้าหรือ พระอาจารย์” พระองค์ตรัสตอบว่า “ใช่แล้ว”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันนี้วันพุธสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พ่อคอยแกะรอยพระวรสารมาต่อเนื่อง
o เราได้เห็นความเข้มของการกล่าวถึงยูดาสผู้ที่จะทรยศต่อพระเยซูเจ้า โดยการมอบพระเยซูเจ้าให้กับสมณะ
o พ่อได้ตามรอยพระวรสารนักบุญยอห์น... พ่อเห็นความสัมพันธ์พิเศษระหว่างยูดาสและถุงเงิน ความฉ้อโกง เป็นขโมย และการเป็นศิษย์พระเยซูเจ้า...
o วันนี้พระวรสารนักบุญมัทธิวที่พระศาสนจักรจัดไว้ให้เราได้อ่านก็เป็นเรื่องของการกล่าวถึงการทรยศของยูดาสอีก

• สามวันในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ คือ วันจันทร์ อังคาร และวันพุธ
o ทั้งสามวันนี้ พระวรสาร บทอ่านเหมือนกันทุกปีครับ ไม่เคยเปลี่ยน และพระวรสารทั้งสามวันก็จัดให้เราอ่านให้เห็นความเกี่ยวข้องกับยูดาสทั้งหมด พ่อสังเกตอย่างละเอียดครับ...
o วันนี้พระวรสารนักบุญมัทธิวมีประเด็นที่พ่อขอนำเสนอเราได้ไตร่ตรองเพื่อเข้าสู่ตรีวารปัสกา คือวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเรียกว่า “ตรีวารปัสกา” หมายถึง “การฉลองอย่างต่อเนื่อง ถึงพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของเรา” อย่างดีๆ เช่นกัน

• เรื่องราวของยูดาส...“ยูดาส อิสคาริโอท ไปพบบรรดาหัวหน้าสมณะ ถามว่า “ถ้าข้าพเจ้ามอบเขาให้ท่าน ท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้า””
o พระเยซูเจ้าเรียกบรรดาศิษย์มา เป้าหมายตั้งแต่แรกคือ เพื่อให้อยู่กับพระองค์ แต่วันนี้ พระวรสารบันทึกว่า “เขาไปพบบรรดาหัวหน้าสมณะ” เขาหันหลังให้กับพระเยซูเจ้าจริงๆ เขาเคยเดินตามพระองค์ พระองค์เรียกเขามาให้ติดตามให้อยู่กับพระองค์ แต่วันนี้เขา “หันหลังให้กับพระเยซูเจ้า” เขา “ไปพบสมณะ” เพื่อเสนอขายพระเยซูเจ้า
o สามสิบเหรียญเท่านั้นเองหรือ สำหรับพระอาจารย์เจ้า...พ่อไม่อาจเข้าใจได้เลย แน่นอนที่สุด ยูดาสอยู่ในแผนการของพระเจ้าเพื่อแผนการความรอดสำหรับมนุษย์จะได้สำเร็จ.. พ่อไม่อาจตัดสินยูดาสได้ มีคนถามพ่อบ่อยมากๆว่า “ยูดาสผิดไหม ยูดาสตกนรกไหม” และบางคนก็บอกว่า “ถ้าไม่มียูดาส แผนการกอบกู้ก็จะไม่สำเร็จ” พ่อพูดตรงๆ ว่า มีความคิดแบบนี้ด้วยหรือ และคนก็มักหาคำตอบเรื่องยูดาสกันมาก...
o พ่อเองก็ตอบว่า แน่นอน พระเยซูเจ้าบอกว่า “อย่าไปตัดสินเขา และท่านจะไม่ถูกตัดสิน” และอันที่จริงก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะตัดสิน แต่คนเราก็ชอบตัดสินกันเสมอๆ และคำถามว่า ยูดาสผิดไหม ตกนรกไหม จึงเป็นคำถามที่พ่อเคยถูกถามเป็นประจำจริงๆ

• เคยเข้ากลุ่มแบ่งปันพระวาจาที่บ้านเณร มีฆราวาสมาร่วมกันมาก คนมีความรู้ทั้งสิ้น.. พวกเขาก็ถามพ่อเหมือนกัน.. พ่อก็มีหน้าที่ตอบและพาให้อ่านพระคัมภีร์ดีๆ และไตร่ตรอง อย่าเน้นว่า “เราไม่มีหน้าที่ตัดสิน” แต่เราเรียนรู้อะไรจากพระคัมภีร์ เรื่องราวของยูดาสได้มากมาย เรื่องราวการทรยศสอนเรามากมาย...
o เมื่อเราแบ่งปันกัน ไตร่ตรองกัน พ่อประทับใจการไตร่ตรองพระคัมภีร์ของพวกเรานี้ค่อยๆ นำเราไปสู่ความเข้าใจได้มาก และหลายๆ คนก็ไตร่ตรองตระหนัก และภาวนา..ที่สุด
o มีคนเริ่มสรุปว่า “ผมคิดว่า ยูดาสตามเรื่องราวในพระคัมภีร์เขาเป็นคนผิดใช่ไหม ตกนรกไหม ผมไม่คิดแล้ว แต่ผมคิดว่า ผมนี่แหละคือยูดาส ผมเองแหละคือยูดาสที่บ่อยครั้งผมทรยศพระเยซูเจ้าเช่นกัน”

• พี่น้องที่รัก...พระวาจาสามวันนี้ทำให้เราคิดถึงยูดาส ในเรื่อง
o เงินทอง ความฉ้อโกง ยักยอก ขโมย..
o ทั้งสามวันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยูดาสตามที่พ่อกล่าวข้างต้น..

• พ่อคิดว่ามีคำตอบที่ดีมากจากพระวาจาของพระเจ้าสามวันนี้... ใช่เรากำลังจะฉลองปัสกา เรากำลังจะก้าวเข้าไปสัมผัสพระทรมานของพระเยซูเจ้า เรื่องเก่าในครั้งกระโน้น สองพันปีมาแล้ว... แต่เรื่องราวนี้กำลังสะท้อนสอนชีวิตเราจริงๆด้วย

• “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา”
o พี่น้องที่รัก... พี่น้องลองตีความประโยคข้างบนนี้ดีๆครับ ประโยคนี้แปลว่าอะไร
o ประโยคนี้ใช้ในพระวรสารนักบุญมาระโกเช่นเดียวกัน เป็นประโยคที่ไม่ได้บอกเลยว่าคนทรยศแท้จริงเป็นยูดาสไหม เพราะว่านี่คือประโยคที่สามารถประยุกต์ได้กับศิษย์ทุกคน พี่น้องคิดว่าจริงไหมครับ “คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา” เหมือนกับพ่อบอกว่า “คนหนึ่งในพวกเรา” หมายความได้ถึงพวกเราแต่ละคน ทุกคนเลย ใครก็ได้

• เราลองดูพระวรสารมาระโก จะเห็นประโยคที่ประยุกต์ได้กับทุกคนเช่นกัน พระเยซูเจ้าตรัส..
1. “คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา”
2. “คนทรยศกำลังกินอาหารกับเรา”
3. “เป็นคนหนึ่งในสิบสองคนนี้”
4. “คือคนที่กำลังจิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรา”

• สี่ข้อความนี้มาจากมารโกทั้งหมด และมีในมัทธิวด้วยบ้าง.. ทั้งสี่ประโยคไม่ได้ระบุเลยว่าเป็นยูดาส เพราะทุกประโยค ดูดีๆครับ ทุกประโยคประยุกต์ได้กับทุกคนจริงๆ แต่ละคนเลยครับ...

• มัทธิวที่เราอ่านวันนี้ ประโยคที่ว่า “คือคนที่กำลังจิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรา”
o พี่น้องทราบไหมครับ ว่าการฉลองปัสกาของชาวยิว ณ โต๊ะอาหารนั้น มีชามใหญ่เพียงใบเดียว (Common bowl) ทุกคนหักขนมปังในมือและจิ้มน้ำแกงในชามกลางใบเดียวกัน
o ดังนั้น คนที่จิ้มอาหารในชามเดียวกับพระองค์คือศิษย์ทุกคนได้จิ้มกันทุกคน
o ดังนั้น ประโยคทั้งหมดสามารถประยุกต์เข้าได้กับทุกคน แปลว่า ทุกคนสามารถเป็นคนทรยศต่อพระองค์...

• “บุตรแห่งมนุษย์จะจากไปตามที่มีเขียนเกี่ยวกับพระองค์ในพระคัมภีร์”
o ประโยคนี้ อันที่จริงทำให้เราหมดปัญหาเรื่องยูดาสครับพี่น้องที่รัก ประเด็นไม่ใช่การทรยศของยูดาสด้วยที่ทำให้พระเยซูเจ้าต้องสิ้นพระชนม์ แต่ที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์นั้นพระคัมภีร์ได้เขียนไว้แล้ว พระคัมภีร์ในที่นี้หมายถึงพันธสัญญาเดิม หรือเสียงของประกาศกและการทำนายถึงการเสด็จมาของพระแมสซียาห์เพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวล
o หมายความว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อเรา เพื่อทรงรับทรมานสิ้นพระชนม์ เพื่อประกาศว่าพระองค์ยอมเคียงบ่าเคียงไหล่กับมนุษย์ รวมหัวจมท้ายกับมนุษย์ในความตาย เพราะความรัก... และเมื่อทรงกลับคืนพระชนม์เพราะความรักและความสัตย์ซื่อจึงเป็นความหวังให้เราทุกคนจริง
o พระองค์เสด็จมากตามพระสัญญาของพระเจ้า ยูดาสจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่เราจะกล่าวโทษ แต่เป็นโอกาสได้เราได้รู้ว่า พระองค์ทรงรักเราแม้เราเป็นคนบาป แต่ทรงยอมตายเพื่อไถ่บาปเราจริงๆ ตามพระสัญญาในพระคัมภีร์

• “วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์ ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่า”
o มีคนถามพ่อเช่นกันว่า ทำไมพระเยซูเจ้าตรัสแรงมาก “วิบัติ” แน่นอนครับ ประโยคนี้ก็ต้องไม่ประยุกต์กับยูดาสคนเดียว แต่...
o ประโยคนี้เป็นภาษาแบบ Hyperbole คือ พูดแรงๆ ให้เห็นว่า “ไม่ทรยศพระเยซูเจ้าดีที่สุด” “ถ้าทรยศพระเยซูเจ้า ไม่ว่าใคร ไม่เกิดมาดีกว่า...” ไม่ว่าใครก็ตาม ยูดาสด้วย พ่อด้วย พี่น้องทุกท่านด้วยครับ การทรยศไม่เคยเกิดขึ้นเพราะเราเลย
o ในพระวรสารเมื่อยูดาสถามว่าเป็นเขาใช่ไหม พระองค์ตอบว่า ใช่แล้ว... พ่อคิดไตร่ตรองจริงๆครับ พ่อไม่ตัดสินยูดาส.... แต่พ่อถามตนเองด้วยว่า “พระองค์ครับเป็นผมด้วยใช่ไหมที่เคยได้ทรยศพระเยซูเจ้า เคยได้ทำบาป” ถ้าพ่อถามพระองค์ พระองค์คงมองพ่อเช่นกันและตอบว่า “ใช่แล้ว”
o ดังนั้น ยูดาส การทรยศ การขายพระเยซูเจ้า ทั้งหมดสามารถประยุกต์ใช้สอนเราได้ทุกคนครับ ไม่เว้นใครเลย ในโอกาสปัสกาสามวันแรกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ คงเป็นการเตือนพวกเราให้ตระหนัก สำนึก ถึงความอ่อนแอของเรา และชวนเราให้ตระหนักอย่างมากถึงความรักที่ทรงรักเราถึงกับยอมสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเราง..

• ที่สุด เป็นยูดาส และ/หรือ หมายถึงตัวพ่อเอง พี่น้องทุกท่านด้วย เรื่องราวพระคัมภีร์ชี้ให้เราเห็นว่า การขายพระเยซูเจ้าเพื่อเงิน การยักยอกเงินจากถุงเงินและเป็นขโมย (เทียบ ยน 12 เทียบ มก 14 เทียบ มธ 26) พระคัมภีร์กำลังสอนเราแรงๆ ตรงๆ ให้เราระวังครับ
o เงิน ความโลภ ทำให้เราอ่อนแอในการติดตามพระเยซูเจ้าได้ง่าย ง่ายจริงๆ พ่อคิดว่า เราคริสตชนต้องระวังอย่างมาก เราต้องไม่ยอมให้เราตกเป็นทาสของเงินหรือความโลภจนว่าที่สุดเรากำลังตกอยู่ในสภาพเดียวกับยูดาสเช่นกัน
o ยูดาสขายพระเยซูเจ้าครั้งเดียว แต่เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้าสามครั้ง และบางทีชีวิตเราก็ปฏิเสธและขายพระเยซูเจ้าซ้ำซากอยู่เสมอเช่นกัน คือ การเบียดเบียน การขายเพื่อนพี่น้องของเราซึ่งศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ เพราะพระเยซูเจ้าตรัสมิใช่หรือ “สิ่งที่ท่านทำกับพี่น้องผู้ต่ำต้อยของเราครั้งใด ท่านทำกับเราเอง” (เทียบ มธ 25)

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022ระลึกถึง น.ฟรังซิส ชาวอัสซีซีบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:13-24) พี่น้อง ท่านทั้งหลายต้องเคยได้ยินเรื่องความประพฤติในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังยึดถือลัทธิยิวว่า ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรง และพยายามทำลายด้วย ข้าพเจ้าเคร่งครัดในลัทธิยิวมากกว่าเพื่อนชาวยิวรุ่นเดียวกันหลายคน และมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการรักษาประเพณีของบรรพบุรุษ แต่พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาก็ทรงเรียกข้าพเจ้า เดชะพระหรรษทานของพระองค์ และพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศข่าวดีถึงพระบุตรแก่บรรดาคนต่างศาสนา ข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษามนุษย์ผู้ใดเลย หรือไม่ได้ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังอาราเบียและกลับมายังเมืองดามัสกัสอีก สามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำความรู้จักกับเคฟาส และพักอยู่กับเขาเป็นเวลาสิบห้าวัน ข้าพเจ้าไม่พบอัครสาวกอื่นๆ...
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2022สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:6-12) พี่น้อง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า...
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกฮาบากุก (ฮบก 1:2-3; 2:2-44) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า...
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 66:10-14) ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1...
TBS FAIR 2022
เชิญลงทะเบียนสำหรับผู้มาร่วมงานประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 เวลา 9:00-12:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) อาคาร PS Tower ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ (คลิก https://bit.ly/3Ccj3kl )
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์