"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2017
ระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก พระสงฆ์
มก 5:21-34…

21เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฟากอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนชุมนุมกันเนืองแน่นรอบพระองค์ขณะที่ยังทรงอยู่ริมทะเลสาบ 22หัวหน้าศาลาธรรมคนหนึ่งชื่อไยรัสเดินมา เมื่อเห็นพระองค์ เขากราบลงที่พระบาท 23พร่ำวิงวอนว่า “บุตรหญิงเล็ก ๆ ของข้าพเจ้าจวนจะสิ้นใจอยู่แล้ว เชิญพระองค์เสด็จไปปกพระหัตถ์เหนือเขาเถิด เขาจะได้หายจากโรค กลับมีชีวิต” 24พระเยซูเจ้าจึงเสด็จไปกับเขา ประชาชนกลุ่มใหญ่ติดตามไปและเบียดเสียดพระองค์


25ขณะนั้น หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดมาสิบสองปีแล้ว 26ได้รับความทรมานมากจากการรักษาของแพทย์หลายคน เสียทรัพย์จนหมดสิ้น โรคก็มิได้บรรเทา ตรงกันข้ามกลับทรุดหนัก 27นางได้ยินเขาพูดกันถึงเรื่องพระเยซูเจ้า จึงเดินปะปนกับประชาชนเข้ามาเบื้องหลัง และสัมผัสฉลองพระองค์ นางคิดว่า 28”ถ้าฉันเพียงได้สัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้น ฉันก็จะหายจากโรค” 29ทันใดนั้น อาการตกเลือดก็หยุด นางรู้สึกว่าร่างกายหายจากโรคแล้ว 30ขณะเดียวกัน พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกว่ามีอิทธิฤทธิ์ออกจากพระองค์ไป จึงทรงหันมายังกลุ่มชน ตรัสว่า “ใครสัมผัสเสื้อของเรา” 31บรรดาศิษย์ทูลว่า “พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าผู้คนเบียดเสียดกันเช่นนี้ แล้วยังทรงถามอีกหรือว่า “ใครสัมผัสเรา”” 32พระองค์ทรงหันไปรอบๆ เพื่อทอดพระเนตรผู้ที่กระทำเช่นนั้น 33หญิงคนนั้นรู้สึกกลัวจนตัวสั่นเพราะรู้ดีว่าอะไรได้เกิดขึ้นแก่ตน จึงกราบลงเฉพาะพระพักตร์และทูลให้ทรงทราบความจริงทุกประการ 34พระองค์จึงตรัสว่า “ลูกเอ๋ย ความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว จงไปเป็นสุข หายจากโรคเถิด”
35ขณะกำลังตรัสอยู่นั้น มีคนมาจากบ้านหัวหน้าศาลาธรรม บอกเขาว่า “บุตรหญิงของท่านตายแล้ว ไปรบกวนพระอาจารย์อีกทำไมเล่า” 36แต่พระเยซูเจ้าทรงได้ยินเขาพูดดังนั้น จึงตรัสแก่หัวหน้าศาลาธรรมว่า “อย่ากลัวเลย จงมีความเชื่อไว้เถิด” 37พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ใครติดตามไปนอกจากเปโตร ยากอบ และยอห์นน้องชายของยากอบ 38เมื่อทุกคนมาถึงบ้านหัวหน้าศาลาธรรม พระเยซูเจ้าทรงเห็นความวุ่นวาย และเห็นผู้คนร่ำไห้พิลาปรำพันเป็นอันมาก 39พระองค์เสด็จเข้าไป ตรัสแก่คนเหล่านั้นว่า “วุ่นวายและร้องไห้ไปทำไม เด็กคนนี้ไม่ตาย เพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้น” 40เขาต่างหัวเราะเยาะพระองค์ พระองค์ทรงไล่เขาออกไปข้างนอก ทรงนำบิดามารดาของเด็กและศิษย์ที่ติดตามเข้าไปยังที่ที่เด็กนอนอยู่ 41ทรงจับมือเด็ก ตรัสว่า “ทาลิธาคูม” แปลว่า “หนูเอ๋ย เราสั่งให้หนูลุกขึ้น” 42เด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นทันที และเดินไปมา เด็กนั้นอายุสิบสองขวบแล้ว คนทั้งหลายต่างประหลาดใจอย่างยิ่ง 43พระองค์ทรงกำชับอย่างแข็งขันมิให้แพร่งพรายเรื่องนี้แก่ผู้ใด และทรงสั่งให้เขานำอาหารมาให้เด็กนั้นกิน

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• สองเหตุการณ์จากพระวรสารวันนี้ คือ
1. หญิงที่เป็นเลือดตกโลหิตมาสิบสองปี รักษาไม่หาย.. นางหวังเพียงได้สัมผัสชายพระภูษาของพระเยซู นางเชื่อว่านางจะหายจากโรคที่เกินจะเยียวยามานาน และก็เป็นเช่นนั้น
2. และลูกสาวของไยรัส เขาคือหัวหน้าศาลาธรรม เมื่อเห็นพระองค์ เขากราบลงที่พระบาท พร่ำวิงวอนว่า “บุตรหญิงเล็ก ๆ ของข้าพเจ้าจวนจะสิ้นใจอยู่แล้ว เชิญพระองค์เสด็จไปปกพระหัตถ์เหนือเขาเถิด เขาจะได้หายจากโรค กลับมีชีวิต”

• นี่เป็นสองเหตุการณ์ที่มีในพระวรสารวันนี้ และเป็นสองรายการที่พระเยซูเจ้า คือ ความหวัง พระองค์คือความรอดและความเชื่อของเขา ทั้งหญิงคนนี้ที่หวังในใจ.. “ถ้าฉันเพียงได้สัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้น ฉันก็จะหายจากโรค” และกรณีลูกสาวของไยรัส เราพบเช่นกันว่า “ทรงจับมือเด็ก ตรัสว่า “ทาลิธาคูม” แปลว่า “หนูเอ๋ย เราสั่งให้หนูลุกขึ้น” เด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นทันที และเดินไปมา”
• พระเยซูเจ้าคือความหวังและความรอดของคนไข้จริงๆ... พ่อมีประสบการณ์สองเรื่องจะเล่าให้ฟัง
o กรณีที่หนึ่ง เช้าวันหนึ่งพ่อได้รับข้อความจากคุณน้าท่านหนึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษ.. ขอคำภาวนาจากพ่อว่าหลานของเขาจะเข้าห้องผ่าตัดหัวใจ... “เรื่องใหญ่” เขาเขียนมาขอให้พ่อภาวนาและบอกว่าคนนั้นที่จะผ่าตัดพ่อก็รู้จักอยู่บ้างด้วย... พ่อได้รับข้อความพ่อก็ตอบกลับทันที เพราะเขาหวังขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือ... พ่อเขียนตอบกลับทันทีว่า พ่อจะภาวนา ถวายมิสซาให้ทันทีเพราะรับข้อความนี้ก่อนมิสซาจริงๆ และพ่อก็บรรจุความปรารถนา ความหวังของเขาและของผู้ป่วยไว้ในคำภาวนาในมิสซาของพ่อ.. พ่อยอมรับว่าเขาต้องการคำภาวนา เขาต้องการความหวัง คนเจ็บไข้ต้องการความหวังเสมอ...พ่อจึงตั้งใจภาวนาให้ทันที

o กรณีที่สอง หลังมิสซาสายวันนั้นที่วัดนักบุญโทมัสอาไควนัส... ตามธรรมเนียมของคณะพระมหาไถ่ พระสงฆ์จะไปยืนรอทักทายสัตบุรุษที่หน้าวัด พ่อก็ไปเพราะเขาเชิญให้ไปเทศน์ และสัตบุรุษหลายท่านก็มาทักทาย ทั้งมิสซารอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่พ่อเทศน์.. แต่ที่พ่อสนใจและตื้นตันใจสงสารมากเห็นใจมาก... คุณป้าท่านหนึ่งเดินมารอพ่อขณะที่พ่อคุยกับคนรู้จักทักทาย คุณป้าท่านนั้นรอพ่ออย่างเพียรทน พ่อเห็นแล้ว พ่อรีบคุยให้จบกับคนอื่นๆ และรู้ว่าคุณป้าแสนน่ารักท่านนั้นรอ... ที่สุดเมื่อพ่อจบจากคนอื่นๆ พ่อรีบหันไปหา... คุณป้าเดินเข้ามาหาพ่อพร้อมซองที่อยู่ในมือใบหนึ่ง พ่อสนใจท่านเพราะใบหน้าที่ต้องการอะไรสักอย่าง หวังอะไรสักอย่าง... พ่อก็หันไปฟังท่าน... ท่านพูดกับพ่อด้วยภาษาอ่อนโยนและดูจะมีหวังในความสิ้นหวัง... ป้ากระซิบพ่อว่า “คุณพ่อ ลูกเป็นโรคไต เป็นระยะสุดท้าย ลูกขอคำภาวนาด้วย....” พ่อฟังแล้วใจพ่อจะละลายจริงๆ... คุณป้าพนมมืออยู่พ่อก็รวบมือคุณป้า มือที่นุ่มนวลและชราภาพพอสมควร พ่อรวบมือที่พนมอยู่ไว้ในมือพ่อ และพ่อก็ก้มลงไปกระซิบว่า “ขอพระเจ้าโปรดเยียวยารักษา ลูก เรามีความหวัง พระเจ้ามีพลัง ขอพระองค์ทรงรักษาลูกนะ ระยะสุดท้ายแต่พระเจ้าสามารถ ขอทรงรักษาด้วยเทอญ...” คุณป้ายิ้ม พ่ออวยพรด้วยมือของคนบาปอย่าพ่อ แต่วอนพระเจ้าสุดกำลังเพื่อเขา พ่อมีความสุขจัง... และหวังจริงๆครับ พระเจ้าสามารถทำอัศจรรย์ได้แน่นอน...

o ขออีกกรณีนะครับ หลังมิสซาเช่นกัน มีชายคนหนึ่งนั่งรถเข็น พ่อรู้จักครับ.. ลูกชายเขาเข็ญมา พ่อพบ พ่อรีบทัก เขาพูดเสียงสั่นเครือ... “พ่อ ขอคำภาวนา วันนี้จะไปผ่าตัดท้ายทอย ระบบประสาทถูกกระดูกทรุดลงมาทับ... ขณะพูดเขาก็พนมมือไปด้วย...” พ่อก้มลงด้วยความเคารพในความอาวุโสของท่าน และความศรัทธาของท่านต่อพระเจ้า... พ่อก้มลง พ่อภาวนาและวางมือโอบบ่าของเขาด้วยความเคารพเขาและศรัทธาในพระเจ้า พ่อวางมือที่ท้ายทอยของเขาและบอกว่า “ลูกไม่ต้องห่วงนะ พ่อขอภาวนาให้ พระเจ้าทรงเยียวยารักษาด้วยเทอญ”...
o สรุปว่า ประสบการณ์ของพ่อในวันนั้น วันที่พ่อได้พบคนเจ็บหลายคน.. พ่อได้อวยพรและพ่อมีความสุขที่ได้อวยพร และได้มีความหวัง และได้เสริมความหวัง...ให้กับผู้ทุกข์ใจในความเจ็บป่วยครับ... พ่อภาวนาต่อไป...

• พี่น้องที่รัก... พระเยซูรักษาหญิงตกโลหิต...พระองค์ตรัสอ่อนโยนเหลือเกิน... พระองค์ตรัสแบบนี้ครับ อ่านอีกทีครับ..
o กรณีหญิงตกโลหิต เพียงได้สัมผัสพระองค์ก็หายโรคแล้ว... และพระองค์จึงตรัสว่า “ลูกเอ๋ย ความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว จงไปเป็นสุข หายจากโรคเถิด”
o กรณีลูกสาวของไยรัส พระองค์ทรงจับมือเด็ก ตรัสว่า “ทาลิธาคูม” แปลว่า “หนูเอ๋ย เราสั่งให้หนูลุกขึ้น” (คำว่าทาลิธาคูม เป็นคำสั่ง Imperative เป็นสำนวนที่บอกว่า พระองค์ไม่พอใจความตายนะ พระองค์สั่งให้ลุกขึ้น สั่งไม่ให้ความตายทำให้เด็กน้อยนั้นต้องนอนตลอดไป... เหมือนจะบอกว่า “ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้)

• พี่น้องที่รัก พระวาจาวันนี้สอนเราให้สัมผัสกันด้วยความห่วงใย ด้วยความรักเมตตาต่อกัน
o พ่อขอวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราจะได้สัมผัสกันด้วยความรักของพระเจ้าเสมอไป โดยเฉพาะสำหรับบรรดาผู้เจ็บป่วยและผู้ยากไร้ชายขอบสังคม
o พ่อขอให้เรากล้าจับมือกัน ฉุดกันให้ลุกขึ้นมาให้ได้จากความสิ้นหวังทุกรูปแบบนะครับ โดยเฉพาะความยากไร้ของพี่น้องของเรา.. และ
o ให้เราสัมผัสเหลียวแลบรรดาคนที่เจ็บไข้และต้องการการสัมผัสแห่งความรักและความช่วยเหลือนะครับ
o สำคัญมาก วิงวอนพระเจ้าโปรดประทานความหวังจนถึงที่สุด และเยียวยาด้วยอำนาจแห่งความรักของพระองค์สำหรับบรรดาผู้เจ็บป่วยผู้เชื่อในพระองค์ด้วยเทอญ...
o จนกว่าชีวิตจะถึงที่สุด ขอพระองค์รับเราทุกคนไว้ในความรักของพระองค์ตลอดนิรันดร... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023 วันสมโภชพระจิตเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 2:1-11) เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้น มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า ทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยิน เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมและเริ่มพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด ขณะนั้้น ที่กรุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้ามาจากทุกชาติทั่วโลก เมื่อประชาชนได้ยินเสียงนี้ จึงมาชุมนุมกันจำนวนมาก รู้สึกฉงนสนเท่ห์เพราะแต่ละคนได้ยินคนเหล่านี้พูดภาษาของตน และประหลาดใจอย่างยิ่ง กล่าวว่า “ทุกคนที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีมิใช่หรือ แล้วทำไมเราแต่ละคนจึงได้ยินเขาพูดภาษาท้องถิ่นของเราเล่า เราชาวปาร์เธีย ชาวมีเดีย...
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 นักบุญออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี พระสังฆราชบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 28:16-20, 30-31) เมื่อมาถึงกรุงโรม...
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึง นักบุญฟิลิป เนรี พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 25:13ข-21) เวลานั้น...
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2023 นักบุญมารีย์ มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 22:30,...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (2)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (2) - พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้ เป็นสำนวนที่เราพบบ่อย ๆ ในพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาใหม่ (เทียบ...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...
บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์