"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2017
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา
มก 2:13-17…

13พระองค์เสด็จออกไปริมฝั่งทะเลสาบอีก ประชาชนต่างมาเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขา 14ขณะที่ทรงพระดำเนินไป พระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวีบุตรของอัลเฟอัสกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป


15ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารที่บ้านของเลวี คนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์ เพราะมีหลายคนติดตามพระองค์มา 16บรรดาธรรมาจารย์ที่เป็นฟาริสีเห็นพระองค์เสวยร่วมกับคนบาปและคนเก็บภาษี จึงถามศิษย์ของพระองค์ว่า “ทำไมอาจารย์ของท่านกินอาหารกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า” 17พระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า “คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• การเริ่มต้นพันธกิจการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า เริ่มต้นด้วยการเทศนา การเยียวยารักษาด้วยอัศจรรย์แห่งความรักและความเมตตาของพระเยซู.. พระองค์เสด็จไปที่ไหนประชาชนก็ตามพระองค์ไป นี่เป็นภาพที่น่าประทับใจ ประชาชาติดตามพระองค์ไปเพื่อฟังพระองค์

• พันธกิจการเริ่มต้นประกาศข่าวดีนั้น พระองค์มิได้ทำงานคนเดียว แต่พระองค์ทรง “เรียกบรรดาศิษย์” พระองค์เรียกเปโตรกับอันดรูว์ ทรงเรียกยากอบและยอห์น เขาทั้งสี่เป็นชาวประมง และวันนี้พระวรสารบันทึกว่า พระองค์เสด็จผ่านไปพบ “เลวีบุตรของอัลเฟอัส” คนเก็บภาษี พระองค์ก็ทรงเรียกเขาให้เป็นศิษย์ของพระองค์ “จงตามเรามาเถิด” คือเสียงเรียกของพระองค์ ณ ด่านเก็บภาษีนั้นพระองค์ทรงเรียกเขา และเขาได้ติดตามพระองค์

• เลวี คนเก็บภาษี และเพื่อนๆคนเก็บภาษีได้ต้อนรับพระองค์ในบ้านของตน พระองค์ได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับพวกเขา
o คนเก็บภาษีถูกมองว่าเป็นคนบาป เพราะพวกเขาทำหน้าที่เก็บภาษีจากพี่น้องร่วมชาติและส่งภาษีให้กับโรมัน หรือเพราะคนเก็บภาษีเป็นพวกที่อยู่กับการเงินที่มักจะหาประโยชน์หรือทุจริต ทำให้คนเก็บภาษีมักจะเป็นคนร่ำรวยหน่อย แต่ก็เงินจำนวนไม่น้อยอาจได้มาจากการฉ้อโกงหรือยักยอก พวกเขาถูกมองว่าเป็บนคนบาป...
o พระองค์ร่วมโต๊ะอาหารกับพวกเขา ทำให้ธรรมาจารย์และฟาริสีไม่พอใจและตำหนิพระองค์ว่าร่วมโต๊ะกับพวกคนบาป เราได้อ่านพระวรสารวันนี้เราทราบเรื่องนี้ดี และเราได้ยินถ้อยคำพระวาจาทีคลาสสิกมากๆ มีความหมายมากๆ นั่นคือถ้อยคำที่ว่า “คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป”

• พี่น้องที่รัก พระวาจาวันนี้พ่อมีประเด็นไตร่ตรองสองสามประเด็นจะนำเสนอสั้นๆครับ นั่นคือ
o “พระเยซูเจ้า” เราพบว่า พระวาจาและคำสอนของพระองค์ รวมกับกิจการแห่งความรักเมตตาของพระองค์เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากๆ บรรดาประชาชนติดตาม “การประกาศข่าวดี” ของพระองค์ การประกาศข่าวดีเป็นการประกาศเพื่อประทานความหวังแก่ทุกคน ดังนั้น เรามั่นใจได้ว่า “การประกาศข่าวดี” คือพันธกิจที่พระองค์เสด็จมาเพื่อนำข่าวดี ความหวัง และความรอดพ้นมาสู่เราทุกคน
o “ศิษย์ของพระเยซูเจ้า” “ทั้งเปโตรและอันดรูว์ ยากอบและยอห์น” และวันนี้ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกคือ “เลวี” เราพบกว่า พระองค์ทรงเรียกคนธรรมดามากๆ ชาวประมงและแม้แต่คนเก็บภาษีที่ถูกถือว่าเป็นคนบาปด้วย “กระแสเรียก” คือ “ความรัก” พระองค์เรียกเพราะทรงรัก และเป็นพระองค์ที่ทรงทำให้พวกเขาเป็นศิษย์ ไม่ใช่ด้วยดีกรีความรู้หรือตระกูลสูง แต่พระองค์เติมเต็มพวกเขาให้มีความสามารถด้วยการ “เรียก” เรียกมาให้อยู่กับพระองค์ ได้อยู่กับพระองค์ ได้ฟังพระองค์ เจริญชีวิตติดตามพระองค์ จนกระทั่งพวกเขาสามารถเป็นเหมือนพระองค์ ประกาศข่าวดีกับพระองค์... โดยข้อคิดที่สำคัญคือการอยู่โดยมีพระองค์ ทำให้พวกเขาได้รับพลังแห่งการเป็นศิษย์ของพระองค์อย่างมากจริงๆ พ่อคิดว่า กระแสเรียกคือการเรียกให้มาอยู่กับพระเยซู ใกล้ชิดกับพระเยซู ได้มีพลังแห่งการประกาศข่าวดี กล่าวได้ว่า... ไม่ว่าเราจะเป็นคนอย่างไร แม้เป็นคนบาป ถ้าได้อยู่โดยมีพระองค์เสมอจริงๆ ชีวิตของเราก็สามารถเป็นศิษย์แท้ ทรงพลังของพระคริสตเจ้าได้อย่างแน่นอน มีสุภาษิตลาตินบอกว่า “สิ่งที่อยู่ใกล้กันก็รู้จักกัน” หรือ “ใกล้ใครก็เป็นเช่นคนนั้น” ดังนั้น พ่อเชื่อว่า เราคริสตชนต้องอยู่ใกล้ชิดพระคริสตเจ้าให้มากที่สุด อาศัยพระวาจาและศีลมหาสนิทและการอธิษฐานภาวนา.. เราจะเป็น “ศิษย์พระคริสตเจ้า” อย่างแน่นอน
o “คนบาปได้รับพระเมตตา” พระเยซูเจ้าเสด็จมา และทรง “พลิกโฉมชีวิต” จากคนบาปที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ น่าทึ่งมากๆ ไม่ใช่เพราะเขาวิ่งเข้าหาพระองค์ด้วย แต่เป็นพระองค์ทรงเสด็จมาหาขา เข้ามาในบ้านของเขา... คนบาปได้ต้อนรับพระองค์ และแน่นอนชีวิตของพวกเขาต้องถูกพลิกโฉมอย่างไม่ต้องสงสัยเลย.. จำเรื่องซักเครียสคนเก็บภาษีที่เยริโคได้ไหม... พระองค์เรียก “ซักเคียสลงมานี่ วันนี้เราจะไปพักที่บ้านของท่าน” ผลสรุป ซักเคียสยืนขึ้นประกาศ “พลิกโฉมชีวิต” แบ่งปันครึ่งหนึ่งให้คนยากจน และถ้าได้โกงใครมาจะชดใช้สี่เท่า... พระเยซูเจ้าเป็นฝ่ายเรียกเขาลงมาจากต้นไม้ และเสด็จไปบ้านของเขา น่าทึ่งจริง.. จำเรื่องลูกล้างผลาญได้ไหมเมื่อเขากลับมาแบบหมดตัวและหมดสภาพ จำได้ไหมว่าใครเป็นฝ่ายเห็นใครก่อน ใครเป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปหา... “บิดาเห็นเขาไกล รู้สึกสงสาร จึงวิ่งไปหาและสวมกอดและจูบเขา...” พลิกโฉมทั้งหมด ชีวิตจากคนบาป แต่ได้รับ “แพทย์จากสวรรค์ผู้เป็นฝ่ายวิ่งไปหา”

• พี่น้องที่รัก อ่านพระวรสารวันนี้แล้วพ่อขอสรุปว่า
o เป็นพระองค์พระเยซูผู้ทรงทรงเรียก เป็นพระองค์ผู้ที่ทรงเติมพลังความหวังและความสามารถแม้เราไม่มีความสามารถหรืออ่อนแอ พระองค์เติมเต็มเรา ยกบาปของเรา และเติมความหวังให้แก่เรา กระแสเรียกเป็นความรักและเป็นการเติมพลังความหวังจริงๆอย่างไม่ต้องสงสัย
o เป็นพระองค์ที่เป็นฝ่ายเสด็จมาหาเรา ตรงนี้น่าทึ่งจริงๆ เรามีพระเจ้าผู้เสด็จมาหาเรา... หลายศาสนาหลายความเชื่อมนุษย์ต้องพยายามมากๆที่จะขึ้นไปหาพระเจ้า ดิ้นรน ออกแรงขึ้นไปสูงส่งไปหาพระเจ้า ต้องทำบุญเอาใจกันมากๆเพื่อให้พระเจ้าได้พอพระทัยและให้โอกาส... แต่พี่น้องทราบไหมครับ ศาสนาคริสต์ของเราช่างแตกต่างๆ นั่น คือ พระเยซูเจ้า พระองค์ต่างหากที่เป็นฝ่ายทิ้งทุกสิ่งในความเป็นพระเจ้าเพื่อมาบังเกิดเป็นมนุษย์ จะมีความรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้ที่มนุษย์จะได้รับจากพระเจ้าสูงสุด
o ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงรักเราถึงเพียงนี้ ขอพี่น้องได้รับพระพรจากพระองค์ครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022น.ยอห์นเอิ๊ด พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:1-14) พระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกมา และวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆ กระดูกเหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากทีเดียวในหุบเขานั้น เป็นกระดูกแห้งสนิท พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้ จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่า ‘กระดูกแห้งเอ๋ย...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 36:23-28) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า...
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 34:1-11) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย...
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการีบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 28:1-10) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์