"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบสี่ เทศกาลธรรมดา
ลก 21:5-11…
       5ขณะนั้นบางคนให้ข้อสังเกตว่าพระวิหารมีหินและของถวายตกแต่งอย่างงดงาม พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า 6“สักวันหนึ่ง ทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย” 7เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร และมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้น”


8พระองค์ตรัสตอบว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้ หลายคนจะอ้างนามของเรา พูดว่า ‘ฉันเป็นพระคริสต์’ และ ‘เวลากำหนดมาถึงแล้ว’ อย่าตามเขาไป 9เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามและการปฏิวัติ จงอย่าตกใจ เหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้าย” 10แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่ง อาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่ง 11แผ่นดินไหวใหญ่หลวง ความอดอยาก และโรคระบาดจะเกิดขึ้นหลายแห่ง จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้าอรรถาธิบายและไตร่ตรอง
  

• พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ในพระวรสารนักบุญลูกาอยู่ในหมวดที่เรียกว่า “อวสานตกาล” และเป็นเนื้อหาที่ออกไปในรูปของ “วิวรณ์” apocalypse เหมือนกับเป็นการทำนายถึงอนาคต และผู้อ่านทั่วไปก็มักจะคิดว่านี่เป็นการทำนายถึงอวสานตกาล ซึ่งเรื่องอวสานตกาลนี้คนส่วนใหญ่อยากรู้อยากเห็นว่าจะมาถึงเมื่อไร การสิ้นโลกหรือวาระสุดท้ายจะมาถึงเมื่อใด

• พ่อจำได้ สมัยพ่อเป็นเด็ก มีคนบอกปล่อยข่าวว่า “อีกสิบปีโลกแตก” แค่ได้ยินพวกเราก็ตกใจตามประสาเด็กๆ โลกแตกเราก็จะต้องตายกันหมด ไม่มีใครรอดอยู่ได้เลย จะไม่มีใครสักคนที่รอดไปได้...พ่อจำได้ว่าพอพ่อได้ยินว่าโลกจะแตก พ่อกลัวเลย ซึมเลย และก็คิดหนักมากเลยว่าเหตการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร... พ่อจำได้ว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับอวสานสุดท้ายของโลก หายนะที่จะมาถึงกับโลก โลกจะแตกนี้พ่อได้ยินอยู่เนืองๆทุกยุคทุกสมัย มีเกจิอาจารย์ นักทำนายทายทักมากมายในอดีตที่ผ่านมา ก็ป่าวประกาศทำนายว่าจะมาถึงแล้ว ใกล้แล้ว และบ่อยครั้งก็มีเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม แก้เวร และหาทางต่างๆนาๆ ที่จะแก้ไข้ไม่ใหเกิดขึ้น หรือให้มีทางที่จะเลื่อนออกไปได้... เหตุการณ์แบบนี้มีอยู่เสมอครับ

• มนุษย์เราอยากรู้อนาคต และก็อยากรู้ว่าเมื่อไรหนอการอวสานสิ้นโลกจะเกิดขึ้น... เป็นธรรมดาจริงๆครับ และพระวรสารก็มีเรื่องราวที่เป็นลักษณะของวิวรณ์หรือการคาดการณ์แบบนี้ ในพระวรสารสหทรรศน์ มัทธิว มาระโก ลูกา ก็มีทุกฉบับ และทั้งสามฉบับ เรื่องราวอวสานตกาลนั้นอยู่ก่อนเรื่องเล่า “พระทรมานของพระเยซูเจ้า” ณ เวลาที่พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม และเมื่อทรงเห็นนครเยรูซาเล็ม เหตุการณ์เรื่องราวอวสานตกาลก็เริ่มต้นเล่าเรื่องเช่นนี้ และคำถามที่มีเสมอคือเหตุการณ์นี้จะมาถึงเมื่อใด... เพราะทุกคนก็อยารู้ และคิดว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว และยิ่งคาดกันไปเสมอเมื่อเหตุร้ายต่างๆมากมายเกิดขึ้น... เวลามีเหตุร้ายมากๆ ก็คิดว่าโลกจะแตกแล้ว อวสานจะมาถึงแล้ว... ในพระวรสารวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ..
o เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร และมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้น”
o พระองค์ตรัสตอบว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้ หลายคนจะอ้างนามของเรา พูดว่า ‘ฉันเป็นพระคริสต์’ และ ‘เวลากำหนดมาถึงแล้ว’ อย่าตามเขาไป
o เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามและการปฏิวัติ จงอย่าตกใจ เหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้าย”

• แม้จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายจนน่าวิตก แต่พระเยซูเจ้าก็ตรัสว่าเวลานั้นยังมาไม่ถึง... พ่อเรียนพี่น้องตรงๆ ว่า เวลานี้ในโลกของเราก็มีเหตุการณ์อะไรมากมายที่น่าหวั่นวิตกจริงๆ การก่อการร้าย การอ้างศาสนาและพยายามก็ให้เกิดความรุนแรง การอพยพของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นอย่างน่าผิดสังเกตมาก... การก่อความรุ่นแรงต่อชีวิตด้วยความรุนแรงจริงๆแบบที่ไม่เคยมีมากำลังเกิดขึ้นและขู่ทำร้าย ทำลาย โดยอ้างศาสนาอย่างผิดๆ และดูเหมือนโลกของเรากำลังขาดความปลอดภัยอย่างมากๆ และไม่รู้ว่าใครแท้จริงอยู่เบื้องหลังหรือความรับผิดชอบ มีความซับซ้อนมาก และดูเหมือนยิ่งวันยิ่งรุนแรงและต้องอยู่กันอย่างไม่สามารถไว้วางใจ และต้องระวังระไว สภาพของโลกเราเป็นเช่นนี้จริงๆ ในปัจจุบัน จนบางทีความคิดเรื่องอวสานตกาล เรื่องสงครามโลก หรือความรุนแรงจนโลกของเราจะอยู่ไม่ได้ สิ่งเหล่านี้กำลังก่อความรุนแรงอย่างน่าแปลกใจครับ

• แล้วอวสานจะมาถึงหรือยัง... พระเยซูเจ้าตรัสว่า
o “ชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่ง อาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่ง แผ่นดินไหวใหญ่หลวง ความอดอยาก และโรคระบาดจะเกิดขึ้นหลายแห่ง จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้า”
o แม้ในเรื่องที่พระดำรัสเช่นนี้ ก็เป็นแบบวรรณกรรมส่วนหนึ่งของวรรณกรรมวิวรณ์ครับ ไม่มีอะไรต้องตกใจ

• จุดประสงค์ของวรรณกรรมวิวรณ์คืออะไรจริงๆ จุดประสงค์ของวรรณกรรมชนิดนี้เป็นแบบวรรณกรรมพิเศษจริงๆ เพื่อเป็นการเน้น “การเตรียมพร้อมไว้” แน่นอนความคิดแบบวิวรณ์ไม่ได้ต้องการบอกให้เราคาดคะเนหรือประกาศให้รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้หรือการสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร แต่ทว่า...
o วรรณกรรมวิวรณ์ หรือการเขียนแบบนี้เน้นให้ผู้อ่านไม่ประมาทและเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเท่านั้น
o และที่สำคัญในการเตรียมพร้อมเสมอนั้น เน้นให้ต้องไว้วางใจในพระเจ้าอย่างยิ่ง ให้ฝากชะตากรรมหรืออนาคตให้พระเจ้าดูแล ไม่ต้องกล้ว แต่วางใจในพระองค์ต่างหาก นั่นคือประเด็น
o วรรณกรรมแบบวิวรณ์ไม่ได้ต้องการเป็นผู้พยากรณ์หรือทำนายนะครับ อย่าลืมประเด็นนี้หลายคนเรียกว่า “พระวิวรณ์” และคิดว่านี่คือการทำนาย พยากรณ์ แบบรู้อนาคต... แต่ที่ไหนได้ วรรณกรรมชนิดนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจ ให้ไม่ประมาทและวางใจในพระเจ้าเท่านั้น และที่สำคัญ พระเจ้าเท่านั้นทรงทราบวันเวลาและไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของเราหรืออยู่ในอำนาจของเราที่จะควบคุมครับ

• พี่น้องที่รัก.. ช่วงเวลาปลายปีพิธีกรรมพระวรสารก็เป็นแบบนี้ครับ อย่าลืมว่าเราอยู่อาทิตย์สุดท้ายของปีพิธีกรรม พระศาสนจักรจัดให้เราได้อ่านพระวรสารนักบุญลูกาเช่นนี้
o พระวาจาวันนี้เพื่อเตือนเรา ให้ตื่นเฝ้าและพร้อมเสมอถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า
o เป็นการเตือนเราให้ทราบถึงเวลา และตระหนักเสมอกับเวลาของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรที่กำลังจบเช่นนี้ เพื่อเราจะได้ทบทวนชีวิตที่รอคอยพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาก หรือแม้แต่เวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไป เพื่อว่า... “จงเตรียมพร้อมไว้”
o พี่น้องที่รัก...ขอพระเจ้าประทานพระพรแห่งเวลา และนิรันดรภาพแก่พวกเราเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง ขอให้เรา พร้อมรับเสด็จพระองค์ทุกวันเสมอไป...

 

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์