"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบสาม เทศกาลธรรมดา

ลก 20:27-40…
27ชาวสะดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้า คนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพ เขาทูลถามพระองค์ว่า 28“พระอาจารย์ โมเสสเขียนสั่งไว้ว่า ถ้าพี่ชายตาย มีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายของเขารับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชาย 29มีพี่น้องเจ็ดคน คนแรกมีภรรยา แล้วก็ตายโดยไม่มีบุตร 30คนที่สอง 31คนที่สามรับนางเป็นภรรยาและตายโดยไม่มีบุตร เป็นเช่นนี้ทั้งเจ็ดคน 32ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วย 33ดังนี้ เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพ หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยา”


34พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “คนของโลกนี้ แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน 35แต่คนที่จะบรรลุถึงโลกหน้าและจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนั้น จะไม่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีก 36เพราะเขาจะไม่ตายอีกต่อไป เขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์และจะเป็นบุตรของพระเจ้า เพราะเขาจะกลับคืนชีพ 37โมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องพุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ 38พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์” 39ธรรมาจารย์บางคนพูดว่า “พระอาจารย์ ท่านพูดดีแล้ว” 40เขาไม่กล้าทูลถามพระองค์อีกต่อไปอรรถาธิบายและไตร่ตรอง
  

• ชาวสะดูสีไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพ.. ใช่ครับ ชาวสะดูสีไม่เชื่อเรื่องนี้ วันนี้พ่ออยากพูดถึงสะดูสีหน่อยครับ....ในยุคที่มีความแตกแยกภายในหลังสมัยยูดาห์มัคคาบี... ในอิสราเอลมีการแตกแยกอยู่ภายใน
o พวกที่เป็นฟาริสี พวกเขาเคร่งครัดธรรมบัญญัติ
o กับพวกที่เรียกว่า “ไม่เคร่งครัด” คือพวก “สะดูสี”
o พวกนี้ไม่เคร่งครัดและใช้ชีวิตตามกระแสโลกอย่างมากๆทีเดียวครับ... พวกนี้อันที่จริงได้รับอิทธิพลจากกระแสของกรีก สมัยที่อาเล็กซานเดอร์มหาราชครอบครองและใช้ภาษาและวัฒนธรรมกรีกเข้ามาเป็นสื่อในการปกครอง ความคิดแบบกระแสโลก หรือโลกีย์จึงเข้ามากอย่างแรงเช่นกัน
o พวกที่ไม่เห็นด้วยก็พยายามเคร่งครัดและหันไปหาธรรมบัญญัติของโมเสส คือพวกฟาริสี... ส่วนพวกที่ไหลตามกระแสและทิ้งความเคร่งครัดไปคือพวกที่ถูกเรียกว่าสะดูสี

• อันที่จริงพวกนี้คือพวกที่อยู่กับพระวิหาร อยู่กับพระอยู่กับเจ้านี่แหละครับ...
o รากศัพท์ของคำว่าสะดูสี จริงๆมาจากคำว่าว่าเซเดค zedeq ... หรือ ศาโดก แล้วแต่จะออกเสียงในภาษาฮีบรู รากศัพท์คำนี้หมายถึงความชอบธรรม ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงตรง Righthousness
o แต่ที่แน่ๆ สืบค้นดีๆ บรรดาพวกที่ปล่อยตัวตามกระแสโลกมากๆ และเสเพล เกเร เลือกตามโลกีย์วิสัย และจนกระทั่งพวกเขาก็เลือกเจริญชีวิตเต็มที่กับโลกนี้ โดยที่สุด ไม่เชื่อว่ามีการกลับคืนชีพเลย พวกนี้จำนวนมากคือพวก “สมณะ ครอบครัวสมณะ หรือสงฆ์ทั้งหลายนั่นเอง” ที่อยู่กับพระวิหารทำงานรับใช้บริการที่พระวิหาร แต่เลือกที่จะไหลตามกระแสโลกโลกีย์จนเรียกว่า เคยตัว... จึงไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพ ใช้ชีวิตสุขสบายตามกระแสวัฒนธรรมกรีกเสียเป็นส่วนใหญ่....
o น่าคิดนะครับ กลุ่มที่ใกล้พระใก้ลเจ้ากลับไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพของร่างกาย... เหตุผลเพราะพวกเขาเน้น “ชีวิตนี้เป็นของเราก็ใช้เสียให้เต็มที่” “ใช้ซะ” ภาษาวัยรุ่นหน่อย ชีวิตนี้ใช้ซะ เต็มที่กับมัน ไม่มีชีวิตหน้า ไม่มีการกลับคืนชีพ... ปล่อยตัวเต็มที่ไปตามกระแสโลกนิยม... และเรียกว่า เป็นสุขนิยม ไม่ต้องกังวล... ไม่สนใจในธรรมประเพณีที่ซื่อตรงต่อโมเสส... จึงขัดแย้งกันมากกับคนที่อยากเคร่งครัดธรรมบัญญัติของโมเสส... กลายเป็นสองพวกคือฟาริสีและสะดุสีจนถึงสมัยพระเยซูและอัครสาวก...

• เวลาพ่อเขียนเรื่องสะดูสี พ่อรู้สึกจริงๆ สะเทือนเหมือนกัน บางทีเราคริสตชน เราพระสงฆ์ ที่ว่าเชื่อในพระเจ้า เราเป็นหลักของความเชื่อ แต่บางทีเราก็ขาดความเชื่อ หรือ ประกาศความเชื่อ แต่ชีวิตภาคปฏิบัติก็ไหลตามกระแสโลกเหมือนกันนะ...

• น่าคิดครับ... วันนี้เทศน์ให้ตัวเองฟังเป็นพิเศษในฐานะพระสงฆ์ ให้คริสตชนฟังเป็นพิเศษ
o บางทีเราเองก็ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับบัญญัติของพระเจ้า และบัญญัติพระศาสนจักร แต่เอาแต่ใจตัวเอง เลือกตามใจ สุขตามใจ จนลืมความรักและพี่น้องเหมือนกัน...
o สะดูสีเป็นรากคำของคำว่า “สมณะ” เสียด้วย เหมือนโดนเตะลูกเข้าประตูตัวเองหรือกำลังนำตนขึ้นศาลและแดนประหารอย่างแรง สำหรับพ่อเป็นการเตือนตัวเองแรงๆเหมือนกันครับ
o พ่อเองเป็นพระสงฆ์ พ่อต้องเชื่อในพระเยซู และต้องเจริญชีวิตตามบัญญัติของพระองค์เต็มที่เป็นอันดับแรก...ต้องเชื่อในการกลับคืนชีพ และเชื่อว่าชีวิตใหม่นั้นช่างงดงามสูงส่งบริสุทธิ์ ทุกคนจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า เราจึงต้องใช้ชีวิตให้สมกับที่เรามีความเชื่อเช่นนั้น แต่บางทีเราก็ใช้ชีวิตอาจดูอ่อนแอเหมือนกัน...

• ดังนั้น วันนี้ ขอพระวาจาของพระเจ้าวันนี้สอนเรา สอนพ่อเป็นพิเศษในฐานะพระสงฆ์ที่ต้องถือโสด สอนพี่น้องที่มีชีวิตครอบครัวให้มั่นใจว่าชีวิตหน้าสวยงามและเราทุกคนเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า เพราะพระเยซูเจ้าทรงอ้างอิงชัดเจน
o “โมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องพุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์”

• พี่น้องที่รักครับ... พระวาจาวันนี้ยิ่งเราอ่านในเดือนที่เราระลึกถึงผู้ตาย พ่อยิ่งเชิญชวนเราให้มั่นใจในชีวิตนิรันดร ในการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายและเราทุกคน... พ่อมั่นใจว่า พระวาจาวันนี้กอบกู้พ่อเอง พี่น้องพระสงฆ์ทุกคน และพี่น้องคริสตชนทุกคน้ดวยผู้ร่วมในสังฆภาพแห่งศีลล้างบาป...
o ขอให้เรา กลับใจ หันมาฟังคำสอนของพระเยซูผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ และให้เราดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่ได้รับการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เป็นคนที่เชื่อในพระองค์จริงๆ ด้วยเทอญ
o พ่อต้องเตือนตัวเองเป็นพิเศษจริงๆ ว่าชีวิตของเราเชื่อในพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพจริงๆหรือ ถ้าเราเชื่อ เราจะไม่มีวันปล่อยให้พี่น้องของเราสักคนต้องตายตลอดไปจากความรักและความทรงจำของเราแน่ๆ
o ถ้ามีความเชื่อจริงๆ เราต้องดำเนินชีวิตปัจจุบันให้สมกับที่เราเชื่อในชีวิตนิรันดร ในการกลับคืนชีพ จำเป็นเหลือเกินจริงๆ เราก็ต้องยื่นมือไปหาใครหลายๆคนที่รอคอยความรักจากเราจริงๆ นะครับ.. คงมีคนจำนวนมากที่รอคอยเรา รักเรา อยากหยิบยื่นความรักความเมตตาสำหรับเขา... อยากให้เราผู้เชื่อในพระคริสตเจ้า เชื่อในการกลับคืนชีพ พวกเขาอยากให้เราได้ทำให้พวกเขาเป็น “พระพักตร์แห่งความเมตตา” Misericordia Vultus ของพระเยซู ผ่านทางชีวิตที่มีความเชื่อของเราจริงๆ

• พี่น้องที่รักครับ ให้เราเชื่อในพระพระนามพระเยซูผู้ทรงกลับคืนพระชนม์นะครับ...
o ถ้าเราเชื่อ เราจะเห็นพระองค์ในพี่น้อง และ
o เราจะช่วยให้ทุกคนได้กลับคืนชีพ มีชีวิตใหม่ที่ดีๆกว่าที่เคย โดยเฉพาะพี่น้องที่ต้องการ และรอคอยชีวิตที่ดีกว่าที่เคย....
o ให้เราประกาศพระเยซูผู้คืนพระชนม์เสมอในชีวิต ในกิจการของเรา ที่ทำให้ทุกคนรอบข้างมีความรักและมีความหวังนะครับ...
o ขอพระเจ้าอวยพรครับ... อย่าลืมภาวนาและคิดถึงพี่น้องบรรพบุรุษของเราผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างพิเศษนะครับ ให้เราประกาศความเชื่อว่าพวกเขาและเราจะกลับคืนชีพอย่างแน่นอน อาศัยพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูนะครับ

 

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2022
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2022นักบุญปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรมบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 7:10-17 ) ในครั้งนั้น อามาซิยาห์สมณะที่เมืองเบธ-เอล ส่งคนไปทูลกษัตริย์เยโรโบอัมแห่งอิสราเอลว่า “อาโมสได้คิดกบฏต่อพระองค์ในหมู่พงศ์พันธุ์อิสราเอล แผ่นดินทนฟังถ้อยคำของเขาไม่ได้ เพราะอาโมสพูดว่า ‘กษัตริย์เยโรโบอัมจะสิ้นพระชนม์ด้วยดาบ และอิสราเอลจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของตน’ ” สมณะอามาซิยาห์กล่าวแก่ประกาศกอาโมสว่า “ท่านผู้ทำนาย ไปเสียเถอะ จงกลับไปอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ ไปทำมาหากินที่นั่น และประกาศพระวาจาทีนั่นเถิด แต่อย่าประกาศพระวาจาที่เบธ-เอลอีกต่อไป...
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2022สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 5:14-15, 21-24...
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022ระลึกถึง นักบุญอีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 3:1-8 และ...
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2022นักบุญซีริล แห่งอเล็กซันเดรีย พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 2:6-10,...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ...
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ 1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม4. ผู้ปกครองพิริยะ...
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 454 สงคราม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 454 สงคราม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 452 การนับพระพร (Count our Blessings)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 452 การนับพระพร (Count our...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์