"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบเอ็ด เทศกาลธรรมดา

ลก 15:1-10…

1บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟังพระเยซูเจ้า 2ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ต่างบ่นว่า “คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา” 3พระองค์จึงตรัสอุปมาเรื่องนี้ให้เขาฟัง
4“ท่านใดที่มีแกะหนึ่งร้อยตัว ตัวหนึ่งหายไป จะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้ในถิ่นทุรกันดาร ออกไปตามหาแกะที่หายไปจนพบหรือ 5เมื่อพบแล้ว เขาจะยกมันใส่บ่าด้วยความยินดี 6กลับบ้าน เรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมา พูดว่า ‘จงร่วมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบแกะตัวที่หายไปนั้นแล้ว’

7เราบอกท่านทั้งหลายว่าในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับ ใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจ”
8“หญิงคนใดที่มีเงินสิบเหรียญแล้วทำหายไปหนึ่งเหรียญ จะไม่จุดตะเกียง กวาดบ้าน ค้นหาอย่างถี่ถ้วนจนกว่าจะพบหรือ 9เมื่อพบแล้ว นางจะเรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพูดว่า ‘จงร่วมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบเงินเหรียญที่หายไปแล้ว’ 10เราบอกท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมีความยินดีเช่นเดียวกัน เมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจ”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• ยากนะครับ ที่จะให้อภัย ยากที่จะยอมรับคนบาปที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาเป็นคนบาป เป็นคนไม่เหมาะสมหรือทำบาปแบบสาธารณะมากๆ แบบที่เรียกว่าเป็นที่แจ้งแก่ทุกคนในระบบสังคมว่าเป็นบนบาก หรือเป็นคนที่ไม่ดี มีข้อบกพร่องแบบสาธารณะ... พ่อยอมรับว่าบางทีก็ยากเหลือเกินที่จะให้อภัยหรือยอมรับคนบาปหรือคนบกพร่อง เข้าสังคม หรือการเปิดประตูต้อนรับและเสวนาด้วย


• ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ ถ้าเราอยู่กันในสังคมบ้านเมือง สังคมวัด ชุมชนวัดของเรา... และถ้าเรารวมตัวกันและมีบางคนที่ทำผิดหรือทำบาปแบบสาธารณะเป็นที่รับรู้ และหรือทำให้เกิดความลำบากใจ โกรธเคือง เพราะเขาทำบาปหรือกระทำตนเป็นคนไม่ดี ดังนั้นคนที่มีรอยเปื้อนหมองแบบสาธารณะถ้าจะเข้ามาร่วมสังคม ชุมชนวัด พระศาสนจักรหรือสังคมทั่วไป ก็ยากนะที่คนที่เหลือจะให้อภัย หรือสบายใจ ตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าในหมู่บ้านมีบางคนค้ายาเสพติด... หรือประพฤติผิดศีลธรรมและกระทบต่อสังคม เราคงไม่อยากให้เขาเข้ามาอยู่ในสังคมของเรา หรืออยากให้เขาออกไปจากสังคมเรา ถ้าเขาเข้ามาทุกคนก็จะรู้สึกลำบากใจ วางใจได้ยาก... 


• หลายๆ กรณีที่เป็นการทำตนเป็นที่สะดุดหรือบาปที่น่ารังเกียรติในเรื่องความ ซื่อสัตย์ การผิดศีลธรรมจรรยา การค้ามนุษย์ หรือประพฤตินอกใจอย่างสาธารณะ... โอ สังคมคงยากที่จะยอมรับ แม้ว่าปัจุบัน สังคมจะชินจนชากับวิกฤตชีวิตครอบครัว สังคมน้ำเน่า แย่งสามีแย่งภรรยา ประพฤตินอกใจ โกหกหรอกลวง บ้านเล็กบ้านน้อย และก็ดูเหมือนสังคมก็ชินกันจนชาด้าน... แต่ถ้าเลือกได้ สังคมก็คงไม่อยากรับ ไม่อยากคบค้าสมาคมกับคนที่ประพฤติตนเสเพลเหลวไหลแน่นอน

• พี่น้องที่รัก ธรรมาจารย์และฟาริสีชาวยิวถือว่าคนเก็บภาษี โสเภณี ซึ่งก็รู้กันว่าเป็นใครในสังคม และจริงๆ ฟาริสีธรรมาจารย์หลายคนก็อาจได้ทำบาปร่วมกับพวกเขา กับคนเก็บภาษีอาจมีเรื่องการเลี้ยงภาษีหรือโกงภาษี กับบรรดาโสเภณีก็อาจจะได้เคยซื้อร่างกายองพวกเธอเช่นกัน เพราะบ่อยครั้งฟาริสีธรรมจารย์ก็ดูดีในสังคม แต่เบื้องลึกเบื้องหลัง ก็ได้เป็นผู้ร่วมในความเจ็บปวดของสังคมและย้ำยีเกียรติของเพื่อนมนุษย์ ด้วย... แต่เมื่อปรากฎตัวในที่สาธารณะก็ต้องประกาศตนเป็นคนชอบธรรมกันต่อไป.... พระวรสารนักบุญลูกาให้ที่กับคนบาปที่น่าเห็นใจ...


• พระวรสารบันทึกว่า “บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟังพระเยซูเจ้า ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ต่างบ่นว่า “คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา””

• พระเยซูเจ้าจึงทรงตรัสอุปมาสอนพวกเขาสองเรื่องในวันนี้ จริงๆ มีสามเรื่อง อีกเรื่องในบทเดียวกันนี้คือเรื่องบิดาผู้ใจดี อยู่ในตอนต่อไปของพระวรสาร แต่ถ้าเราดูสามเรื่องใน ลูกา บทที่ 15 ช่างเป็นอุปมาที่งดงามเหลือเกิน คือ

o แกะที่หาย (หนึ่งตัวพลัดหลง 99 ตัว) น่าสงสารมาก (ทรัพย์สินที่มีชีวิต สัตว์เลี้ยง มันมีชีวิต มีความรู้สึก ลมหายใจแต่ไม่ใช่มนุษย์)

o เงินเหรียญที่หาย (จากสิบเหรียญแล้วหายไปเหรียญหนึ่ง) ต้องหาให้เจอ (ทรัพย์สินเงินทองที่มีค่าเป็นวัตถุไม่มีชีวิต แต่ก็มีราคา มีคุณค่าเช่นกัน)

o ลูกคนเล็กที่ทิ้งจากบิดา หายไปยาวนา บิดารอให้กลับมา... งดงามที่สุด (เป็นยิ่งกว่าทรัพย์ใดๆ ลูก คือความรัก ชีวิต ลมหายใจ และภาพลักษณ์เหมือนพระเจ้า เหมือนบิดามารดา จะไม่ต้อนรับกลับมาได้อย่างไร)

• พี่น้องที่รัก วันนี้พระเยซูเจ้าสอนเราสอนบรรดาคนชอบธรรมที่ดูถูกเกลียดชังคนบาป ซึ่งก็ยากอย่างที่พ่อบอก... จริงๆ แต่ความอ่อนโยนของพระเจ้า แสวงหาติดตาม และหาให้พบ นี่คือประเด็นที่งดงามเหลือเกิน...

• เรื่องแกะตัวที่หาย

o พ่อมองบางมุม แล้วพ่อเห็นความน่ารักมาก แกะ 99 ตัวอาจไม่ได้สนใจ ไม่รู้ด้วยว่าเจ้าตัวแก่นตัวซน ตัวแสบ พลาดพลักหลงหายไป... เจ้ากลุ่มใหญ่ก็กินหญ้าต่อไป เดินเที่ยวสุขต่อไป... แต่นายชุมพาบาลติดตามออกหา จนได้พบ พระเจ้าก็เป็นนายชุมพาบาล เป็นเจ้าของ พระองค์ย่อมรักและหวงแหนเราเหลือเกิน... น่ารักครับ...

o พ่อเห็นมุมของเจ้าแกะตัวแก่น ตัวซน ตัวพลาดพลัดหลง พ่อลองคิดว่าถ้าพ่อเป็นมัน พ่อาจะจะซนเกเร เที่ยวเตร่จนน่าตี... เถลไถลไปเฉไฉจนน่ารำคราญต่อฝูงใหญ่ แต่ที่สุดเมื่อถ้าพ่อรู้ตัวว่าพลัดหลงฝูง อยู่ผิดที่... เจ้าฝูงใหญ่อาจไม่ได้คิดถึงพ่อ... แต่ถ้าพ่อเป็นเจ้าตัวนั้นที่หลงจนได้ พ่อคงอยากกลับฝูงที่สุด พ่อคงวิ่ง กลัวหมาป่าสารพัด... และเห็นฝูงไกลๆพ่อคงวิ่งเข้าไปอย่างเร็ว แต่เข้าไปใกล้แล้วเกิดไม่ใช่ พ่อคงวิ่งพร่านตาแตก น้ำตาไหลร้องไห้ อยากกลับฝูง แม้ฝูงจะไม่ได้ให้ความสำคัญ... แต่พ่อคงคิดถึงฝูงที่สุด อยากเจอพี่น้องในฝูงที่สุด

o พ่อคิดว่า คนบาป คนผิดพลาด อยากได้พบความรักและความปลอดภัยครับ เขากลับมาเจออย่าทำร้ายกัน อย่าประนามหยามเหยียดกัน พระเยซูเจ้าทรงต้อนรับคนบาปอย่างน่ารักจริงๆ สังคมชุมชนวัด ครอบครัว จงเป็นที่ต้อนรับ เยียวยาบาดแผลแก่กันและกันนะครับ บ้าน ครอบครัว ฝูง คือความรัก เป็นอบอุ่นสำหรับเยียวยาแผลใจของเรา บาปของเราแต่ละคน... งดงามมา เขียนไปแล้วมีความสุขครับ

• เรื่องเงินเหรียญที่หาย...

o เราเห็นถึงความพยายาม... กวาดบ้าน พลิกฟื้นตามหา และเราได้เห็น...

o ความยินดี... มายินดีกับฉัน... พี่น้องครับ พี่น้องของเรา ครอบครัวของเรา คนที่ผิดพลาดหายไป พวกเราต้องออกตามหาครับ ช่วยกันตามหาด้วยความรัก เพราะทุกคนมีค่าจริงๆนะครับ 

o คนบาปที่หายไป มีลมหายใจเช่นเรา มีจิตวิญญาณเช่นเรา แสวงหา พลิกพื้นพสุธามหาสมุทรหากันก็ต้องทำครับ อย่าปล่อยทิ้งไปแบบไร้ค่า... นี่คือความงดงามของความรักและการให้คุณค่ากับชีวิต.. คนบาป คนบาปสาธารณะ แม้แต่คนขายตัว ถ้าเขาเลือกได้ พ่อมั่นใจ เขาไม่อยากทำแน่นอน... และถ้าเราเป็นเขา เราจนตรอก และได้พบสภาพเดียวกับเขา เราก็คือเขาคนนั้นๆที่เราอาจดูแคลน... 

o ตามหากัน วิ่งหากัน... ประกาศความดีใจแก่กันและกันนะครับ...

• พี่น้องที่รัก เท่านี้สำหรับวันนี้ พ่อเขียนไปใจพ่อหวั่นไหว เพราะเราก็เป็นคนบาป เราอยากกลับฝูงถ้าเราหลงทาง เราอยากพบพระเจ้านายชุมพาบาลเพื่อเราจะได้ดีใจ และเขา (พระเจ้า) ทรงยอดเยี่ยมที่สุด พระองค์ไม่ได้ตีเรานะครับ... แต่ ไม่ได้ให้เราเดินกลับด้วย แต่....

o “เมื่อพบแล้ว เขาจะยกมันใส่บ่าด้วยความยินดี 6กลับบ้าน เรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมา พูดว่า ‘จงร่วมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบแกะตัวที่หายไปนั้นแล้ว’ 7เราบอกท่านทั้งหลายว่าในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับ ใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจ”

o พ่อรู้สึกอยากได้นอนบนบ่าแห่งความรักของพระเจ้าองค์ความรักที่ตาหาพ่อจนพบ และทรงอุ้มพ่อขึ้น (ตัวพ่อใหญ่ แต่พระองค์ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด) ทรงตามหาและไม่ยอมให้เราเดินแล้ว แต่อุ้มเลย อาจะเป็นเพราะเจ้าตัวหลงหรือตัวเราวิ่งพร่านตามหาฝูงจนเหนื่อยปางตายแล้วก็ เป็นได้.... พระองค์อุ้มเลย... “พระเจ้าข้า โปรดตามหาลูก โปรดอุ้มลูกด้วยความรักบนบ่า และพาลูกกลับจากความบาป ความเสเพล เกเร หรือเถลไถลในชีวิตคริสตชน ชีวิตพระสงฆ์ กลับสู้พระองค์... ลูกคงยินดีที่สุด... และสัญญาว่าจะไม่ไถลไปไหนไกลจากพระองค์และจากเพื่อนพี่น้องอีก....” (วันนี้เขียนไป มีความสุขกว่าทุกวัน...เพราะพ่อก็เป็นคนบาปคนหนึ่งที่อยากได้รับความรักของ พระเจ้า)

• ขอพระเจ้าแสวงหาเราดุจเหรียญล้ำค่า และเราก็แสวงหากันและกัน เพื่อจะได้... “เมื่อพบแล้ว นางจะเรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพูดว่า ‘จงร่วมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบเงินเหรียญที่หายไปแล้ว’”


• พี่น้องที่รัก... ขอให้มีความสุขกับการแสวงหา การให้อภัย และการต้อนรับกันและกันในความเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอ แต่มีพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งที่สุด รักที่สุด...ครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2022
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2022นักบุญปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรมบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 7:10-17 ) ในครั้งนั้น อามาซิยาห์สมณะที่เมืองเบธ-เอล ส่งคนไปทูลกษัตริย์เยโรโบอัมแห่งอิสราเอลว่า “อาโมสได้คิดกบฏต่อพระองค์ในหมู่พงศ์พันธุ์อิสราเอล แผ่นดินทนฟังถ้อยคำของเขาไม่ได้ เพราะอาโมสพูดว่า ‘กษัตริย์เยโรโบอัมจะสิ้นพระชนม์ด้วยดาบ และอิสราเอลจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของตน’ ” สมณะอามาซิยาห์กล่าวแก่ประกาศกอาโมสว่า “ท่านผู้ทำนาย ไปเสียเถอะ จงกลับไปอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ ไปทำมาหากินที่นั่น และประกาศพระวาจาทีนั่นเถิด แต่อย่าประกาศพระวาจาที่เบธ-เอลอีกต่อไป...
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2022สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 5:14-15, 21-24...
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022ระลึกถึง นักบุญอีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 3:1-8 และ...
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2022นักบุญซีริล แห่งอเล็กซันเดรีย พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 2:6-10,...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ...
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ 1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม4. ผู้ปกครองพิริยะ...
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 454 สงคราม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 454 สงคราม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 452 การนับพระพร (Count our Blessings)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 452 การนับพระพร (Count our...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์