"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบแปด เทศกาลธรรมดา

ลก 12:1-7…
1ขณะที่ประชาชนนับพันๆ คนพากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกัน พระเยซูเจ้าทรงเริ่มตรัสกับบรรดาศิษย์ก่อนว่า ‘จงระวังเชื้อแป้งของบรรดาชาวฟาริสี คือความหน้าซื่อใจคดของเขา 2ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผย ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้ 3เพราะฉะนั้น สิ่งที่ท่านกล่าวในที่มืดจะมีผู้ได้ยินในที่แจ้ง สิ่งที่ท่านกระซิบที่หูภายในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าของบ้าน


4“เรากล่าวแก่ท่านที่เป็นมิตรของเราว่า อย่าเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายและหลังจากนั้นก็ไม่อาจทำอะไรได้อีก 5เราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านต้องเกรงกลัวผู้ใด จงเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าแล้วยังมีอำนาจโยนท่านลงไปในนรกด้วย ใช่แล้ว เราบอกท่านทั้งหลาย จงเกรงกลัวผู้นี้เถิด 6นกกระจอกห้าตัวราคาขายสองบาทมิใช่หรือ แม้กระนั้นไม่มีนกสักตัวเดียวที่พระเจ้าทรงลืม 7ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว อย่าเกรงกลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมากอรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• ความกล้าหาญในการประกาศข่าวดี คือ เป้าหมายของพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ เพราะพระวรสารโดยท่านนักบุญลูกาได้นำเสนอการเผชิญหน้ากันของพระเยซู กับฟาริสีและธรรมาจารย์มายาวนาน พระเยซูเจ้าได้ตำหนิกระแสของฟาริสีและธรรมาจารย์ เพราะคนศาสนาเมื่อไหลตนเองไปด้วยกระแสโลก กระแสเงินทอง อำนาจ และกระแสแห่งโลกีย์แล้วไซร้ อาการการปะทะกันก็จะยิ่งแรงขึ้นไป เพราะกระแสโลกีย์นั้นเป็นเหมือนเชื้อแป้ง... ที่ลงไปแล้วแป้งจะฟูขึ้นทั้งถัง พระเยซูเจ้าตรัสเตือนบรรดาศิษย์และประชาชนที่เบียดเสียดกันเข้ามาฟังพระองค์

• พระวรสารบรรยายเขียนชัดจนเห็นภาพ “ขณะที่ประชาชนนับพันๆ คนพากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกัน พระเยซูเจ้าทรงเริ่มตรัสกับบรรดาศิษย์ก่อนว่า ‘จงระวังเชื้อแป้งของบรรดาชาวฟาริสี คือความหน้าซื่อใจคดของเขา’” 

o ประชาชนมากมายเกือบจะเหยียบกัน ภาพทำให้เห็นว่ามีความหนาแน่นของประชาชนมากมายจริงๆ สังเกตวิธีการนำเสนอของพระวรสารสิครับ... งดงามเห็นภาพเลยว่าประชาชนคือคนส่วนใหญ่ (ถ้าจะเปรียบกับยุคของเราคือบรรดาประชาชน สัตบุรุษ ฆราวาส ก็น่าจะได้ ถ้าพิจารณาไตร่ตรองต่อเนื่องจากพระวรสารวันก่อนหน้านี้ที่พ่อนำเสนอ) 

o พระวรสารทำให้เราเป็นคนส่วนใหญ่ คนมากมาย เมื่อเปรียบกับคนชั้นผู้นำศาสนาและสังคม ซึ่งอันที่จริงคนชั้นผู้นำหรือคนศาสนาและสังคมต้องเป็นคนดีมากๆ เป็นผู้นำมากๆ แต่อย่างที่เราได้อ่านมาต่อเนื่อง ฟาริสีกลับมิได้เป็นเช่นนั้น พวกเขากลับเป็นกลุ่มผู้นำผู้สอนที่แทนที่จะซื่อตรงแสนดีกลับหน้าซื่อใจคด... เราทราบดีแล้ว... 

o พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับคนจำนวนมากที่เบียดเสียดกันมากมายให้ “จงระวังเชื้อแป้งของบรรดาชาวฟาริสี คือความหน้าซื่อใจคดของเขา” เชื้อแป้ง โดยธรรมชาติคืออำนาจทำให้แป้งทั้งถังฟูขึ้น... ทำให้แป้งทั้งหมดฟูขึ้น ถ้าจะเปรียบก็คือบรรดาฟาริสีน่าจะเป็นกลุ่มน้อยที่ทำให้ประชาชนเติบโต ศรัทธา ซื่อตรงในคุณค่าศาสนา แต่พวกเขากลับเป็นพวก “หน้าซื่อใจคด” และพระเยซูบัญชาให้ระวัง เพราะแป้งนี้มีอิทธิพลก่อให้ฟูขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ มีผลกระทบอย่างมาก หมายความว่าจะด้านดีหรือด้านเลวมีอิทธิพลจริงๆ และบังเอิญฟาริสีที่น่าจะดีกลับไม่ดี ก็เลยแผ่อาการหนัก ส่งผลกระทบมากมาย และนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าเตือนให้ระวัง

• พระเยซูเจ้าตรัสสอนเตือนให้ “ระวัง” ระวัง “ความหน้าซื่อใจคดของฟาริสี” พี่น้องที่รักเรื่องความหน้าซื่อใจคดนี้พ่อมั่นใจว่าพระเยซูเน้นว่ามันคือ เชื้อแป้ง เพราะมันส่งผลต่อส่วนร่วมต่อสังคมมากจริงๆ ในทุกรูปแบบของสังคมครับ มิใช่เพียงสังคมศาสนา แต่การเมือง สังคม ในทุกๆรูปแบบ ถ้ามีความหน้าซื่อใจคดละก็เป็นปกติมากที่จะส่งผลต่อส่วนรวมจริงๆ มีอิทธิพลต่อส่วนร่วมมากๆ และบ่อนทำลายอย่างกว้างขวางถ้าเป็นอาการหน้าซื่อใจคดละก็ ผลกระทบมากจริงๆ

• พ่อมานั่งไตร่ตรองว่า “เชื้อแป้ง” ทำไมเราจึงต้องระวัง... คำตอบที่พ่อพบได้คืออันที่จริงเชื้อแป้ง หรือยิสต์มันคือ “สิ่งมีชีวิต” มันติดเชื้อได้ด้วยกระมัง.. น่าคิดนะครับ เปรียบกับประสบการณ์ของพ่อ

o พ่อเคยเลี้ยงตัวเชื้อโยเกิร์ต ที่ทำนำธรรมดากลายเป็นนมเปรี๊ยวซึ่งมีหลายสายพันธุ์ มีสายพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าคีเฟอร์ บางทีก็ได้ยินเขาเรียกว่าบัวหิมะ ที่ใช้ทำให้นมสดชนิดจืดธรรมดาให้กลายเป็นโยเกิร์ต คือเป็นนำเปรี้ยวนั่นเอง 

o พ่อเห็นว่าวิธีการทำโยเกิร์ตนั้นไม่ยากเลย เพราะครั้งหนึ่งพ่อได้ตัวคีเฟอร์ เป็นชิ้นๆคล้ายชีสมา มีคนสอนพ่อให้เลี้ยงด้วยนมสด เพราะเป็นสิ่งมีชีวิต พ่อก็ลองดูครับ... ใส่นมสดเป็นลิตรเลย แล้วเอาตัวเชื้อคีเฟอร์นี้ประมาณหนึ่งช้อนใส่ลงไป... ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง 24 ชั่วโมง น้ำนมสด กลายเป็นโยเกิร์ต คือ นมเปรี้ยวข้นๆขึ้นมาหมดเลย แล้วเราก็กรองออกเอาโยเกิร์ตไปรับประทานได้เลยคับ เปรี้ยวมาก และที่สำคัญ ตัวคีเฟอร์หรือเชื้อที่ใส่ลงไปก็ทวีจำนวนโตขึ้นด้วย... เติมนมสดลงไปเลี้ยงอีกทุกวันก็ได้นมเปรี้ยวมากขึ้นทุกวัน และตัวเชื้อคีเฟอร์เป็นชิ้นก็มีจำนวนมากขึ้นเยอะแยะ สามารถแบ่งแยกแจกไปให้คนอื่นเลี้ยงทำโยเกิร์ตต่อไปได้ด้วย...

o ไม่ได้เพียงทำให้นมทั้งหมดกลายเป็นนมเปรี้ยวนะครับ แต่ตัวเชื้อก็โตทวีขึ้นด้วย ไม่หยุดเลยแหละครับ และจำนวนนมสดที่ต้องใส่ลงไปก็ต้องมากขึ้นเสมอเพราะเจ้าตัวคีเฟอร์ เชื้อนี้มีชีวิต และเติบโตด้วยครับ...

o ไม่เท่านั้น การทำโยเกิร์ตธรรมดา ถ้าเรานำนมสดมาแก้วหนึ่ง แล้วตักน้ำโยเกิร์ตไปใส่สักช้อนคนให้เขากัน บ่มทิ้งไว้หนึ่งคืน นำสดนั้นก็กลายเป็นโยเกิร์ตเช่นกัน

• เรื่องนี้แปลกสำหรับพ่อ พ่อเคยเลี้ยงและทำโยเกิร์ตเป็นเดือนๆ และเจ้าตัวคีเฟอร์ก็โตจนเลี้ยงไม่ไหว เพราะมีชีวิต และเติบโตเร็วมาก... นอกจากจะเอาออกและทิ้งให้มันเชื้อนี้มันอดตาย หรือตากแดดให้แห้งตายไป หรือไม่ให้นมสดเลี้ยงก็ตายไป... แต่ถ้าให้นมลงไปก็โตไม่รู้จบครับ วิธีการหยุดชั่วคราวพ่อเคยทำครับ กรองเอาตัวชิ้นๆออกมาเยอะแยะและใส่ถุงพลาสติก แช่เย็นช่องแข็งเลยครับ แช่แข็งได้เป็นปีเลยนะครับ หยุดการเจริญเติบโต แต่ไม่ตายนะครับ สุดยอดจริงๆ เพราะหลังจากผ่านไปเป็นแรมเดือนปี เอาออกมา ละลาย และล้างน้ำหน่อย ใส่นมสดลงไปและทิ้งไว้ก็ได้โยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวต่อไป และก็โตขึ้นได้อีกเหมือนเดิม... ออกมาตอนแรกก็จะดูชิ้นผอมๆ เรียวๆ แต่พอได้นมเลี้ยงไปคืนเดียวก็เริ่มตัวอ้วนอีกแล้วและก็ติดทำให้นมเป็นนม เปรี้ยวต่อไป...


• เชื้อแบบนี้ไม่ตายจริงๆนะครับ ยืนยง มีชีวิต ส่งผลกระทบ สร้างอิทธิพลต่อไปได้อีก... ถ้าเราไม่กำจัดให้ตายไปเลี้ยงไว้ก็ทำให้โตตามกันไปหมด และถ้าไม่กำจัดให้เด็ดขาด ก็จะแช่แข็งมีชีวิตต่อไปได้อีก... กำจัดยากครับถ้าไม่กำจัดให้เด็ดขาด...


• พี่น้องที่รัก พ่อได้คำสอนจากคำว่า “เชื้อแป้ง” หรือ “คำว่าเชื้อแป้งของฟาริสี” ครับ พ่อเข้าใจอะไรมากขึ้นจริงๆ “ความหน้าซื่อใจคด” เป็นเหมือนเชื้อที่โตและส่งผลกระทบอย่างมากยากที่จะหยุด ถ้าไม่กำจัดให้เด็ดขาดครับ ถ้าเราเลี้ยงๆไว้ ไม่เอาจริง ไม่จัดการให้เด็ดขาดก็จะยืนยงคงอยู่เติบโต หยั่งรากชีวิตกระจายต่อไปอย่ายากที่จะรู้จบครับ ยิ่งถ้าตั้งใจเลี้ยงไว้ ให้สารอาหารเลี้ยงต่อไปก็ยิ่งเติบโตกันใหญ่ กลุ่มใหญ่ขขึ้นไปอีกมันจะยุ่งไปกันใหญ่ แผ่ขยายจนยากที่จะจัดการ และก็เรียกร้องให้ต้องเลี้ยงด้วยน้ำนมสดดีๆอีกมากให้เจ้าตัวพวกนี้นำไป บริโภคและเติบโต...


• อันที่จริง โยเกิร์ต หรือนมเปรี้ยวคือนมสดที่โดนเจ้าตัวเชื้อคีเฟอร์กินเข้าไปและเติบโตและทิ้งนม เปรี้ยวเป็นผลออกมา... ยิ่งเชื้อโตมากยิ่งกินเยอะครับ...

• พ่อได้คำตอบ เชื่อของฟาริสี ความหน้าซื่อใจคด ทำลายสังคมมากครับ บริโภคความดีของสังคมไปมาก และส่งผลออกมาให้สังคมเป็นผลเสียเยอะ ยิ่งมีความหน้าซื่อใจคดมาก หรือมีกลุ่มคนหน้าซื่อใจคดมาก สังคมทุกแบบยิ่งแย่ ถ้าเป็นศาสนาก็ยิ่งยุ่งแย่ไปหมด การเมืองก็แย่ขาดความดีไปหมด สังคมเศรษฐกิจก็ถูกกัดกินไปหมดจากเจ้าเชื้อหน้าซื่อใจคดครับ คนหน้าซื่อใจคด ตระกูลหรือนามสกุลบริวารหน้าซื่อใจคดก็จะพากันเติบโตขยายตัว และก็บริโภคกัดกินสังคมส่วนใหญ่จนย่ำแย่และหมดตัวครับ... ถ้าไม่กำจัด แต่แค่จับขังแช่แข็งไว้ หรือมันแช่แข็งตัวเอง รอโอกาสได้กัดกินเอาพวกพรรคตัวเองโตอีก ก็จะไปกันใหญ่เลยครับ สังคมย่ำแย่หมด ประชาชนทั้งประเทศต่อให้ใหญ่แสนใหญ่ก็หมดกัน จนมุมยากจนหมดตัวกันหมด เพราะเจ้าพวกเชื้อแป้งเชื้อยิสต์พวกนี้กัดกิน...


• ถ้าเป็น ความดี เชื้อแป้งดีก็จะดีไปกันหมด แต่ถ้าเป็นเชื้อเลว ทำร้าย ทำลาย สังคมก็จะแย่ไปกันหมดครับ... ถ้าความหน้าซื่อใจคดมีในศาสนา ในคนศาสนาแล้วละก็ ศรัทธาของคนจะทำให้คนกลายเป็นเหยื่อเช่นเดียวกัน..

• พี่น้องที่รักครับ ให้เราได้ใส่ใจไตร่ตรองพิจารณากันอย่างพิเศษกับพระวาจาของพระเยซูเจ้านะครับ... 


• ที่สุดสิ่งสำคัญคือความกล้าหาญครับ พระเยซูเจ้าย้ำให้เราอย่ากลัว...อย่ากลัวอะไร อย่ากลัวที่จะยืนหยัดครับ... ต้องกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่จะต่อสู้กับความอธรรม กับเชื้อแป้งที่ไม่ดีครับ เพราะถ้าเราไม่ต่อสู้เราจะพ่ายแพ้และถูกเชื้อแป้งแบบนี้กลืนกินได้อย่าง ง่ายดายครับ...


• “ในการประกาศข่าวดี” สำหรับโลกยุคปัจจุบันยิ่งสำคัญ เราจำเป็นต้องกล้าหาญครับ ต้องกล้าต่อสู้กับกระแสโลก กระแสโลกีย์ทั้งหลาย จำเป็นมากครับเพราะว่ากระแสโลกนั้นกลบทับทำลายกระแสธรรมและศาสนาอีกทั้งคุณ ธรรมมากๆ เราจำเป็นต้องเข้มแข็งครับ ต้องกล้าหาญสู้หรือแม้แต่ต่อต้านกระแสด้วยความจริงและความดี เด็ดเดียวในการประกาศข่าวดีเสมอนะครับ

o กระแสโลกเบียดเบียนเรา ทำร้ายเรา กระแสของเชื้อแป้งแห่งความหน้าซื่อใจคดเบียดเบียนทำร้ายเรา แต่เราต้องกล้าหาญที่จะทัดทาน กับกระแสเบียดเบียนเหล่านี้เสมอนะครับ

o อย่ากลัว พระองค์ตรัสครับ... “อย่าเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายและหลังจากนั้นก็ไม่อาจทำอะไรได้อีก” 

o ไม่มีอะไรต้องกลัวถ้าเราเป็นคริสตชนในกระแสโลก เพราะเรามีพระเจ้าครับ เรามีค่ามากสำหรับพระเจ้าที่จะรักเรา ทรงประทานเชื้อชีวิตให้กับเราเครับ ไม่ต้องกลัว แต่มั่นใจในเชื้อความเชื่อที่เราได้รับ และความเป็นบุตรของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้กับเราครับ

o เพราะพระเยซูเจ้าตรัส “นกกระจอกห้าตัวราคาขายสองบาทมิใช่หรือ แม้กระนั้นไม่มีนกสักตัวเดียวที่พระเจ้าทรงลืม ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว อย่าเกรงกลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก”

• พี่น้องที่รัก เรามีเชื้อชีวิตนิรันดรจากพระเจ้า อย่ากลัวที่จะประกาศความรักของพระเจ้าเสมอครับ และพึงระวังเชื้อแป้งของความหน้าซื่อใจคดหรือเชื้อของกระแสโลกให้มากเป็น พิเศษนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 24:15-24) องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูซิ เราจะพรากผู้เป็นแก้วตาของท่านไปจากท่านโดยกะทันหัน แต่ท่านอย่าคร่ำครวญ อย่าร้องไห้หรือหลั่งน้ำตาเลย จงร่ำไห้คร่ำครวญอย่างเงียบๆ อย่าทำพิธีไว้ทุกข์ให้ผู้ตาย จงสวมผ้าโพกศีรษะ จงสวมรองเท้า อย่าเอาผ้าปกปิดหนวด อย่ากินอาหารไว้ทุกข์” ข้าพเจ้าจึงบอกเรื่องนี้แก่ประชาชนในเวลาเช้า ในเวลาเย็นภรรยาของข้าพเจ้าก็ถึงแก่กรรม เช้าวันรุ่งขึ้น ข้าพเจ้าทำตามที่ได้รับพระบัญชา...
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์ (ยรม 38:4-6, 8-10) ในครั้งนั้น...
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2022น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์ มรณสักขี บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค...
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022นักบุญฌาน ฟรังซัวส์ เดอชังตาล นักบวช บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 16:59-63)...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์