"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบเจ็ด เทศกาลธรรมดา

ลก 11:14-26…

14พระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้ เมื่อปีศาจออกไปแล้ว คนใบ้ก็พูดได้ ประชาชนต่างประหลาดใจ 15แต่บางคนกล่าวว่า “เขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล เจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” 16บางคนต้องการจับผิดพระองค์ จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์ 17พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า “อาณาจักรใดแตกแยกภายใน อาณาจักรนั้นย่อมพินาศ บ้านเรือนย่อมพังทลายทับกัน 18ถ้าซาตานแตกแยกกันเอง อาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไร เพราะท่านบอกว่า เราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล

19ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล พวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใคร พวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่าน 20แต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้า ก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้ว 21เมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตน ทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัย 22แต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้น และแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้
23”ผู้ใดไม่อยู่กับเรา ย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเรา ใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆ ไว้กับเรา ย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไป
24“เมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้ว มันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พัก เมื่อไม่พบ มันจึงคิดว่า “ข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมา” 25เมื่อกลับมาถึง มันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อย 26มันจึงไปพาปีศาจอีกเจ็ดตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่น สภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• ถ้าเราสามารถจัดลำดับความสำคัญของปีศาจในนรกได้ ถ้าเราสามารถนำปีศาจมาจัดลำดับนั่งเป็นลำดับความสำคัญ “คือระดับความเลวร้าย” จริงๆ ความเลวร้ายไม่น่าจะต้องจัดลำดับ แต่วันนี้เรามาศึกษาเรื่องผีๆกันหน่อยครับ

• พ่อจะบอกว่าพ่อชำนานเรื่องผีปีศาจก็มิกล้า มิกล้าครับเดี๋ยวจะตกหลุมพรางตนเอง... แต่วันนี้พระวรสารเน้นเรื่องชื่อปีศาจ เรื่องอำนาจของเบเอลเซบูล ที่เราเคยได้ยินกันมาในพระวรสาร วันนี้พ่อจึงขอนำเสนอเรื่อง “ปีศาจ” กันสักหน่อยนะครับ

• เมื่อพระองค์ทรงขับไล่ปีศาจออกไปได้มีบางคนกล่าวว่า “บางคนกล่าวว่า “เขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล เจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง”” เอาเป็นวันนี้เรามารู้จักปีศาจกันหน่อย บางทีการรู้จักปีศาจดีๆ เราจะได้หลีกหนีมันได้มากขึ้นครับ..


• “เบเอลเซบูล”

o คำอ่าน... Beelzebub หรือ Beel-Zebub bee-EL-zə-bub 

o ภาษาฮบีรู בַּעַל זְבוּב, Baal Zəvûv; 

o ภาษาอาราบิค بعل الذباب, Ba‘al adh-Dhubāb

o ความหมายชื่อนี้ในภาษาร่วมสมัยของเรา หมายถึง “ปีศาจ หรือความชั่วร้าย” 


• ชื่อ เบเอลเซบูล ในพระคัมภีร์และประเพณีของเราคริสตชน ชื่อนี้ หมายถึง จอมมารจิตชั่ว หรือ จอมปีศาจ (Devil) นั่นเอง


• ในความหมายของคริสตชน เบเอลเซบูลคือหนึ่งในเจ็ดของเจ้าชายแห่งนรก เวลาที่คริสตชนกล่าวถึงนรก นรกมีจอมปีศาจเจ็ดตน (เลข 7 คือความเต็มเปี่ยม เรียกว่า จอมมารทั้งเจ็ด) เบเอลเซบูลเป็นหนึ่งในนั้น ตามคำอธิบายของภาษาชี้ว่า เบเอลเซบูลเป็นเหมือนปีศาจที่รบกวนดุจแมลงวัน เป็นจอมมารน่ารำคราญหรือจะเรียกเป็นภาษาผีๆสมัยใหม่ต้องเรียกว่า “ไอ้แมลงวัน” ก็ว่าได้

o ข้อมูลจากพันธสัญญาเดิม Beelzebub ปรากฏใน 2พกษ 1:2-3,6,16 เป็นชื่อหมายถึงพระเท็จเทียมของพวกฟิลิสตีน คือ พระบาอัล “บาอัล” ในภาษาอูการิก แปลว่า “เจ้านาย” (lord)

o นักวิชาการได้จัดแบ่งขั้นของพวกพระหรือเทพ และจัดให้เซบูลนี้อยู่ในระดับเจ้าชายของปีศาจ และบาอัล หรือ เบเอล คือ ชั้นหนึ่งของปีศาจ เรียกว่า ขั้นยอดเลวทีเดียว


• ในพระวรสาร เรารู้ว่า พวกฟาริสี ประกาศว่าพระเยซูขับผีด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล คือ เจ้าชายแห่งปีศาจ

o พระเยซูเจ้าจึงตอบพวกเขาถึงการไม่แตกแยกกันของอาณาจักร แม้แต่ผีมันก็ไม่น่าจะแตกกันเอง เรียกว่า ถ้ามีความแตกแยกกันเอง ก็มีแต่พังกับพัง แม้แต่ผีปีศาจถ้าแตกกันก็พังเหมือนกัน อาณาจักรของผีก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้แน่ๆ

• ครับ เอาเป็นว่า พ่อรู้จักราชาแห่งปีศาจมากไปไหม... อะไรคือคำสอนจริงๆ ของพระวรสารวันนี้ พ่อคิดว่ามีคำตอบครับ... 

o “ความแตกแยก” มีแต่พังกับพังครับ.... 

o ถ้อยคำของพระเยซูเจ้า “อาณาจักรใดแตกแยกภายใน อาณาจักรนั้นย่อมพินาศ บ้านเรือนย่อมพังทลายทับกัน ถ้าซาตานแตกแยกกันเอง อาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไร”

• วันนี้พ่อจะไตร่ตรองเรื่องอะไร คำตอบ คือ “ความแตกแยก” ไม่ดีเลย ไม่ดีจริงๆ กล่าวแบบ Hyperbole ว่า แม้แต่ผีถ้ามันแตกแยก อาณาจักรแห่งผีมันก็อยู่ไม่ได้...” (เรื่องนี้เคยเขียนไว้บ้างแล้ว)

• ประสบการณ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย ค่ายบางระจันในที่สุดก็แตก พ่อเพลงที่พ่อร้องมาแต่เด็ก “ศึกบางระจันจำให้มั่นพี่น้องชาติไทย เกียรติประวัติสร้างไว้แก่คนชาติไทยรุ่นหลัง...” (พอแล้วครับ..เขียนเนื้อเพลงต่อไปเดี๋ยวเลือดรักชาติของพ่อจะเดือดขึ้น)

o โอ โอ โอ ค่ายบางระจัน ตอนที่ค่ายแตก... พม่าบุกเข้าค่ายได้... บรรดาทหารคนกล้า คนเก่ง คนที่ทุกคนเชื่อมั่นศรัทธา แม้แต่ศรัทธาในศาสนาและอาจารย์ จนศิษย์นำผ้าเหลืองมาออกศึก นำผ้าเหลืองมามายัดไว้ในเสื้อของตนยังถูกฟันกระจายผ้าเหลืองที่ซ่อนอยู่ข้าง ในกระจุยขาดวิ่น... (ละครที่สร้างทำแบบนี้)

• ฉากสะเทือนใจมากๆ สะเทือนใจจริงๆ ค่ายที่แข็งแกร่งอดทนที่สุดพังทลายเพราะอะไร... คำตอบ คือเพราะ “ไส้สึก เพราะคนทรยศขายชาติ เพราะคนที่สร้างกระพือความแตกร้าวจากภายใน...” แม้แต่ปืนใหญ่กระบอกเดียวที่มีก็ใช้ยิ่งสู้ไม่ได้... พระท่านสั่งห้ามแกะปืนใหญ่เพราะปืนนั้นแตกร้าว ท่านจึงสั่งห้ามเปิดจนกว่าจะถึงเวลากำหนดที่จะใช้ได้ แต่ก็ไม่ยอมฟังกัน หนุนกันผิด ยุยงส่งเสริมให้กระด้างกระเดื่องต่อกันเอง... จนที่สุดเปิดมายิงไปก็พังในฝ่ายตน ปืนใหญ่แตกฆ่าฝ่ายตนเอง

• สรุป ค่ายบางระจันแตกเพราะความแตกร้าวจากภายในและไส้สึก การหันไปคบหาศัตรู การที่มีบางคนแตกแยกก่อนจากภายใน 

o คนไทยเองที่แม้ยังรักหญิงแห่งค่ายบางระจัน แต่ใจฝักใฝ่ความยิ่งใหญ่และรับใช้ค้าสึก... จนในที่สุด...ค่ายแตก ศัตรูทำลาย 

o แม้จะกลับใจ อยากช่วยหญิงรักของตน แต่ก็ช้าไป ความร้าวลึกขายชาติเปิดใจให้ศัตรู เอาใจออกห่างจากพี่น้องของตน ก็เปิดทางให้ศัตรูจู่โจมจนพี่น้องร่วมค่าต้องตายเพราะค่ายแตก เพราะใจมันร้าว แตกแยกนั่นเอง...

• ประวัติศาสตร์อีกนิด... อยุธยาเราก็แตก แตกมาสองครั้ง พม่าก็บุกเมืองอันแข็งแกร่งมาสองครั้งสองคราในประวัติศาสตร์ที่พ่อเรียน พ่อไม่อยากจำยามแย่ของชาติเรา... บ้านเกิดพ่อเอง อยุธยา เวลาพาใครๆไปเที่ยวก็เห็นแต่วัด เจดีย์ที่เหลือแต่ซากปรักหักพัง... สิ่งเดียวที่พ่อเล่าได้คือเราเคยรุ่งเรืองมาก ทองคำมากมายแห่งนามสุวรรณภูมิ แต่เราแตก แตกจริงๆ โอ อยุธยา มาอ่านประวัติศาสตร์ชาติเรานิดหนึ่งนะครับ

o การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรพม่าและอาณาจักรอยุธยา อันเป็นผลมาจากความต้องการของพระเจ้าบุเรงนองซึ่งต้องการได้กรุงศรีอยุธยา เป็นประเทศราช และอาจถือได้ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจาก สงครามช้างเผือก ในปี พ.ศ. 2106 ที่ทรงตีกรุงศรีอยุธยาไม่สำเร็จ ความขัดแย้งภายในกรุงศรีอยุธยาระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับเจ้าเมือง พิษณุโลก พระมหาธรรมราชาซึ่งมีพระทัยฝักใฝ่พม่า ได้นำไปสู่ความพินาศของกรุงศรีอยุธยาในที่สุด

o สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง เป็นความขัดแย้งทางทหารครั้งที่สอง ระหว่างราชวงศ์อลองพญาแห่งพม่า กับราชวงศ์บ้านพลูหลวงแห่งสยามในสมัยอาณาจักรอยุธยา ในการทัพครั้งนี้ กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีสยามยาวนานเกือบสี่ศตวรรษได้เสียแก่พม่า และถึงกาลสิ้นสุดลงไปด้วย เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน ตรงกับวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศแห่งอาณาจักรอยุธยา และพระเจ้ามังระแห่งอาณาจักรพม่า การเสียกรุงครั้งนี้ นอกจากจะส่งผลให้อาณาจักรอยุธยาล่มสลายลงแล้ว ตะนาวศรีตอนใต้ยังได้ตกเป็นของพม่าเป็นการถาวร และเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองในระดับต่าง ๆ จนแทบนำไปสู่การล่มสลายของรัฐไทย

• สรุปว่า... การเสียกรุงศรีอยุธยาสองครั้ง และคราวค่ายบางระจันแตก... สรุปว่า.. เกิดมาจากความขัดแย้งแตกร้าวกันเองภายในทั้งสิ้นจริงๆ

• พี่น้องครับ ... คำสอนของพระเยซูเจ้าวันนี้ กับประสบการณ์ของชาติไทยเราสอดรับกันจริงๆ 

o “ปีศาจสำคัญที่สุด เจ้าเบเอลเซบูลแท้จริง” คือ “ความแตกแยก ความแตกร้าว” แน่นอน.... 

o “อาณาจักรใดแตกแยกภายใน อาณาจักรนั้นย่อมพินาศ บ้านเรือนย่อมพังทลายทับกัน ถ้าซาตานแตกแยกกันเอง อาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไร”

• พี่น้องที่รักครับ... เราหันกลับมาไตร่ตรองกันจริงๆ นะครับ ครอบครัว สังคม ชุมชน วัด โรงเรียน หมู่คณะสงฆ์ นักบวช นักพรต... สังคมใดๆก็ตามถ้าแตกร้าวจากภายใน ขาดเอกภาพ และถ้ามีการแทรกแซงจากอำนาจ ทางกระแสโลก ความโลภ แล้วเราจะเหลืออะไร... “แตกครับ” 


• บ้านเมืองเราหลายปีที่ผ่านก็เกือบล่มสลายจะแย่ แตกแยก แตกสี หนุนนำ ขับเคลื่อน กันจนบ้านเมือง ประชาชนไทยที่เคยรักกันกลับเกลียดกันจนแทบแย่... บ้านเดียวกันยังคุยกันไม่ได้ คุยเรื่องการเมืองไม่ได้ เปิดทีวีช่องต่างกันก็จะตีกันตาย...

• พ่อมีวิธีนำเสนอครับ...พระดำรัสของพระเยซู “ผู้ใดไม่อยู่กับเรา ย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเรา ใครไม่รวบรวมสิ่งต่าง ๆ ไว้กับเรา ย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไป”

o สรุปว่า “อยู่กับพระเยซูด้วยกันทุกคนจริงๆให้ได้เลยนะครับ” ให้เราร่วมกันในพระเยซู ในศีล “มหาสนิท ในพระเยซู ในพระวาจาของพระเจ้า” ยิ่งเราใกล้พระองค์ เรายิ่งใกล้กัน 

o ไม่น่าเชื่อนะครับ พี่น้องคริสตชนลูกๆ ที่รักของพระเจ้าบางคนพ่อไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวมาก่อน พ่อไม่เคยพบหน้ากันเลย แต่พวกเราสนิทกันมาก คุยกันบ่อยมากในเรื่องดีๆ ในพระคัมภีร์ในเรื่องพระวาจา... แม้แต่บนเฟสบุค การประกาศพระวาจา พ่อได้รู้จักและสนิทกับผู้คนแสนดีน่ารักเยอะมากๆ และพี่น้องหลายท่านก็ได้ช่วยเหลือบ้านเณรมาก ได้แบ่งปันด้วยความรักต่อกระแสเรียกมากด้วย แต่เราแทบไม่เคยพบหน้ากันเลย... เพียงเราศรัทธาในพระเยซู ในพระวาจา เราได้พบกันในพระองค์

• ดังนั้น พี่น้องครับ ในพระองค์ เราต้องไม่แตกกัน แต่ถ้าในวัดเดียวกัน ประกาศความเชื่อในพระองค์ด้วยกัน แต่ถ้าเราแตกแยกกัน ทะเลาะกัน มีการเมืองในระหว่างเรา... เสียกรุงแน่ๆ ครับ เสียอาณาจักรพระเจ้าหมดเลยครับ พระศาสนจักรก็เสียหายแน่ๆ

• ถ้าเราสมาชิกแตกแยกกัน แตกร้าวกัน คบศึกชักปีศาจเข้าบ้าน... บ้านแตกแน่ๆครับ พระศาสนจักรเรา หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์นะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ ปัดกวาดบ้านชีวิตเราให้สะอาดเรียบร้อย และอย่าปล่อยให้ปีศาจร้าย ความเห็นแก่ตัว การบูชาตัวเอง กลับเข้ามายึดครองเราอีกเลยนะครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022น.ยอห์นเอิ๊ด พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:1-14) พระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกมา และวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆ กระดูกเหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากทีเดียวในหุบเขานั้น เป็นกระดูกแห้งสนิท พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้ จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่า ‘กระดูกแห้งเอ๋ย...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 36:23-28) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า...
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 34:1-11) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย...
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการีบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 28:1-10) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์