"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบเจ็ด เทศกาลธรรมดา

ระลึกถึง แม่พระลูกประคำ
ลก 11:1-4….

1วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง เมื่อทรงอธิษฐานจบแล้ว ศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิด” 2พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนา จงพูดว่า
“ข้าแต่พระบิดา พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
3โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวัน
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4เหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ”อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• พ่อชอบวัดแห่งหนึ่งที่อิสราเอล ที่เยรูซาเล็ม บนฝั่งภูเขามะกอก ชื่อวัด “ข้าแต่พระบิดา” วัดนี้สร้างขึ้น ณ สถานที่ ตามธรรมประเพณี ที่พระวรสารนักบุญลูกาวันนี้ที่เราได้อ่าน พระเยซูเจ้าภาวนาในสถานที่แห่งหนึ่ง และบรรดาศิษย์ได้ขอให้พระองค์สอนให้พวกเขาสวดภาวนาบ้าง พ่อชอบไปที่วัดนี้บ่อยๆ และในบริเวณ ก็เป็นของอารามคาร์แมล วัดที่ไม่ได้ใหญ่เลย แต่มีบริเวณรอบๆ ที่ติดบทภาวนาข้าแต่พระบิดาจากภาษาต่างๆเป็นร้อยภาษาทีเดียว


• พ่อชอบเดินไปและสำรวจบริเวณ ณ ที่ที่มีเสน่ห์มากจุดหนึ่งก็คือ ถ้ำเล็กๆ ธรรมชาติ และแต่งเติมนิดหน่อยตามกาลเวลาและเพื่อการแสวงบุญ เป็นถ้ำที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์ข้ามมาจากฝั่งนครเยรูซาเล็ม มาอยู่บริเวณนี้บนภูเขามะกอก และพระองค์กับบรรดาศิษย์ก็สนทนา ค้างคืน ภาวนาที่นี่เป็นประจำ.. และ ณ ที่นี้ พระองค์ทรงสอนบรรดาศิษย์ให้สวดภาวนา บท “ข้าแต่พระบิดา” ครับ ทุกวันนี้ผู้แสวงบุญมากมาย และนักท่องเที่ยวมาที่นี่ วัดที่ชื่อว่า “วัดข้าแต่พระบิดา” (Pater Noster) และคนมากมายก็เข้าคิวรอเข้าไปในถ้ำเล็กนี้ เข้าไปได้มากสุดน่าจะสามสิบคนก็คงแน่นมากๆ และทุกคนทุกกลุ่ม จากทุกชาติภาษา เมื่อเข้ามาในถ้ำนี้ สิ่งที่ทำกันเป็นประเพณีคือสวดบทข้าแต่พระบิดาในภาษาของตนเอง หรือร้องเพลงข้าแต่พระบิดาในภาษาของตนเอง ซึ่งตลอดทั้งวันที่วัดเปิด กลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามา และเข้าคิดเป็นกลุ่มๆลงไปภาวนาแบบนี้ น่าประหลาดใจครับ คนจากทุกชาติภาษา ต่างเข้ามาและร้องเรียกพระเจ้าสูงสุดว่า “พระบิดา” พระเจ้าเดียวกันที่พระเยซูเจ้าสอนให้บรรดาศิษย์เรียก น่าทึ่งจริง เสียงจากทุกภาษาทั่วโลกแม้ไม่ได้มาที่เยรูซาเล็ม แต่ทุกวัน ทุกนาที ทุกวินาที ไม่ได้ขาด แม้แต่เสี้ยววินาทีด้วย ที่โลกใบนี้จากทุกมุมทุกแห่งของโลก ต่างมีเสียงสวดภาวนา “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” น่าทึ่งจริงๆครับ


• ในวัดข้าแต่พระบิดานี้ มีบริเวณกำแพงขยายไปโดยรอบ... มีคำภาวนาข้าแต่พระบิดาเป็นภาษาต่างๆ เขียนไว้บนกระเบื้องและนำมาติดไว้ในวัด ขนาดใหญ่เล็กต่างกันไป มีภาษาต่างๆ ทั่วโลกมากกว่าร้อยภาษา และทุกชาติที่มาแสวงบุญต่างก็เดินหาภาษาของตนเอง เพื่อสวดภาวนา มีเสน่ห์ดี แปลกดี


• แต่ประเด็นที่พ่ออยากจะบอกคือ อัศจรรย์ครับ พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา พระองค์ถูกเรียกว่า “พระบิดา” และพระเยซูเจ้าทรงเรียกพระเจ้าแบบนี้ สอนบรรดาศิษย์ให้ภาวนา และเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” 

o สำหรับชาวยิว อาจารย์ รับบี ไม่เคยมีใครสอนให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดา มีแต่เน้นความยิ่งใหญ่ ไกลห่างเอื้อมไม่ถึง ต้องเกรงกลัวตัวสั่น พระเจ้าเป็นพระผู้สูงสุด ผู้สร้างสวรรค์และแผ่นดิน พระผู้ควรรับการถวายพระพร และคำอื่นๆที่ใช้เรียกพระเจ้าตามแบบของรับบีชาวยิว

o แต่พระเยซูเจ้า เมื่อศิษย์คนหนึ่งขอให้พระองค์สอนพวกเขาให้ภาวนาถึงพระเจ้า แบบที่รับบีหรืออาจารย์ทั่วไปสอน แบบที่ยอห์นบัปติสสอนศิษย์ของตน เสียงร้องขอนั้นชัดในพระวรสารวันนี้ “พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิด” และผลตามมาจากคำขอ ก็คือการเรียกขานพระนามพระเจ้า การร้องหาพระเจ้า พลิกโฉมประวัติศาสตร์ของการภาวนาของชาวยิว คือ ความใกล้ชิด การร้องหาแบบเด็กเล็กๆเรียกบิดาของตน “พระบิดา พ่อ อับบา”

• แน่นอนครับ ภาษากรีกต้นฉบับที่พ่อได้พบในพระคัมภีร์ ใช้คำว่า Pater บันทึกในพระวรสาร แต่ขณะที่พ่อเดินสำรวจภาษาที่พระเยซูเจ้าใช่พูดในสมัยของพระองค์ ภาษาที่พระองค์คุ้นเคย และใช้สอนบรรดาศิษย์ พ่อเดินไปดูภาษาอารายมายอิก ภาษาฮีบรู ภาษาซีเรียก... คำที่ใช้สวดข้าแต่พระบิดาคือคำที่มีรากมาจาก “อับบา อาบูนา อาบูน” ทั้งสามภาษาที่ใกล้กันที่พ่อบอก ใช้รากเดียวกันหมดเลย.... เป็นคำที่เด็กเล็กๆใช้เรียก “คุณพ่อ พ่อ ป๊า จา อาปา ฯลฯ” เป็นภาษาของความใกล้ชิดจริงๆ ใกล้ชิดแบบเด็กเล็กๆที่ใกล้ชิดบิดาของตนเอง... น่าทึ่งครับ

• พี่น้องที่รัก “พ่อ” “บิดา” คือความรักความวางใจที่สุด ไว้ใจที่สุด รักที่สุดด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่ แต่ละคนล่ะ แต่ แต่ แต่ ความหมายของพ่อ บิดา คือ แน่ๆ ท่านรักลูก รักเรา พ่ออยากจะบอกว่า.. เราอาจรู้สึกรักบิดา พ่อ มากน้อยต่างกันไปตามสภาพของสังคม แต่ความหมาย Meaning ของคำว่า “บิดา” นั่นหมายถึง ความรัก การปกป้อง การเลี้ยงดู การเอาใจใส่ และการช่วยเหลือให้พันอันตรายใดๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เราพบได้ในบทภาวนา “ข้าแต่พระบิดา” ที่พระเยซูเจ้าสอนเราจริงๆ 


• นอกจากนั้น เป็นการยืนยัน ความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อเรา เป็นการยืนยันมิติใหม่ของความรักและความใกล้ชิดกับพระเจ้าที่เคยห่างไกล แต่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราด้วยประสบการณ์ของพระองค์ที่ทรงมีกับพระเจ้าพระบิดา พระองค์สอนและแบ่งปันความจริงๆแห่งการเป็นพระเจ้า “พระบิดาให้กับเรา” พ่อคิดว่าพวกเราคริสตชน เราต้องเรียนรู้ รักพระเจ้าให้ลึกซึ้งขึ้นเสมอทุกวันในการภาวนา

• แน่นอนครับ... เด็กๆคงจะดื้อบ้าง ไม่น่ารักบ้าง หรือขัดใจบิดาบ้าง แต่ปกติ คนที่เป็นพ่อ หรือเป็นบิดาจะมีธรรมชาติหนึ่งที่มีแน่นอนคือรัก ปกป้อง คุ้มครอง เลี้ยงดูใหอาหาร รักษา และเอาใจใส่จริงๆ “บิดา” ปกติ (ย้ำว่าปกติ) เป็นเช่นนั้นครับ


• ในวันนี้ พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด ที่พระเยซูสอนเราให้เรียกพระองค์ว่า “พระบิดา” พ่อจึงคิดว่า สิ่งที่เรามั่นใจได้จริงๆ นะครับ... เราอาจไม่ได้รักพระองค์มากนัก บ่อยๆ อาจดื้อ เสเพล แต่พระบิดาผู้เป็นพระเจ้าที่เราเรียกว่า “พระบิดา” พ่ออยากบอกกับพี่น้องว่า พระองค์รักเราแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยใดๆ แม้ในยามที่เราไม่ได้รักพระองค์ เราลืมพระองค์ ทอดทิ้งห่างไกลจากพระองค์ แต่ที่แน่ๆ พระองค์ “บิดา” ไม่มีวันไม่รักลูกของพระองค์ได้เลย เพราะพระองค์เป็นพระบิดา พระเจ้าที่สมบูรณ์แบบในการเป็นพระบิดาของเราครับ...


• เขียนไปแล้วดูไกลตัวใช่ไหม เทศน์ไปแล้วใกล้สุดจริงๆคือพระบิดา แต่ดูไกลๆใช่ไหม ต้องมีการเปรียบเทียบสักหน่อยไหมครับ... Analogy 

o พ่อเองก็มี “จา” (บิดาของพ่อที่พ่อเรียก “จา” จนหลายคนก็เรียกตาม เชื่อสายญวณครับ) ประสบการณ์ที่พ่อมั่นใจ... พ่อเห็นจาพ่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่สวดภาวนาทุกวันไม่เคยขาด แม้ยามเจ็บป่วยก็ยิ่งสวดมากขึ้น จาพ่อลูกเยอะ 15 คน เลยสวดเยอะ 

o ถ้าไปถามจาว่า จาสวดอะไร สวดให้ใคร จาจะตอบว่า “สวดให้ลูกๆ...ทุกคน” และจะมีคำตอบที่โยงตามมาว่า “สวดให้พ่อเกียรติเยอะที่สุด” โอ...พ่อโดนเต็มๆ จาห่วงมาก สวดขอพระให้มากๆ เพราะพ่อเป็นพระสงฆ์ จารัก ห่วง เป็นห่วง และทำอะไรไม่ได้นอกจากสวดให้ เวลาพ่อเดินทางไกลๆ จาก็จะจดจ่อสวดให้ปลอดภัย 

o พ่อก็เข้าใจจริงๆ เพราะว่าทุกวันจาของพ่อจะหามุมเงียบๆส่วนตัวและก็สวดภาวนา “สายประคำ” คิดถึงลูกๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คิดถึงและภาวนาให้พ่อสมเกียรตินี่แหละ พ่อเองนี่แหละที่จาห่วงและคิดถึงในคำภาวนา... พ่ออาจจะสรุปว่า มีหลายๆวันที่ผ่านไปในชีวิตการงานของพ่อ หลายวันที่พ่อไม่ได้คิดถึงจาจนบางทีผ่านไปสักสี่ห้าวัน จาจะโทรมาคำถามนี้ทุกที... “หมู่นี้งานยุ่งหรอพ่อ...” เงียบเลยพ่อไม่มีข้อแก้ตัวครับ...

o แต่ แต่ แต่ พ่อคิดว่าในชีวิตของจา น่าจะไม่มีสักวัน นับจากที่ลูกคนนี้บวชเป็นพระสงฆ์แล้ว น่าจะไม่มีสักวันที่จาไม่ได้คิดถึงพ่อ และภาวนาให้พ่อ...

• ตัวอย่างเปรียบเทียบนี้คงทำให้เข้าใจความหมายของคำว่า “บิดา” นี่เป็นแบบที่เราสัมผัสได้ในโลกของเราที่มีความจำกัดมากมายนะครับ แล้วสำหรับพระเจ้า “พระบิดา พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระบิดาของเรา” พระเจ้าที่พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกว่า “พระบิดา” เราจึงไม่มีความจำเป็นต้องต้องสงสัยในความเชื่อ เชื่อในความรักของพระองค์อีกเลย

• พี่น้องที่รัก สวดภาวนาขอพรบิดากันเสมอนะครับ สรรเสริญพระบิดากันเสมอ ตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเรา และให้เราแน่ใจว่า พระองค์เป็นพระบิดาของมนุษย์ทุกคนจริงๆครับ.. ขอพระเจ้าพระบิดาทรงรักและอวยพรทุกท่าน ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า ผู้พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายเทอญ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 24:15-24) องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูซิ เราจะพรากผู้เป็นแก้วตาของท่านไปจากท่านโดยกะทันหัน แต่ท่านอย่าคร่ำครวญ อย่าร้องไห้หรือหลั่งน้ำตาเลย จงร่ำไห้คร่ำครวญอย่างเงียบๆ อย่าทำพิธีไว้ทุกข์ให้ผู้ตาย จงสวมผ้าโพกศีรษะ จงสวมรองเท้า อย่าเอาผ้าปกปิดหนวด อย่ากินอาหารไว้ทุกข์” ข้าพเจ้าจึงบอกเรื่องนี้แก่ประชาชนในเวลาเช้า ในเวลาเย็นภรรยาของข้าพเจ้าก็ถึงแก่กรรม เช้าวันรุ่งขึ้น ข้าพเจ้าทำตามที่ได้รับพระบัญชา...
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์ (ยรม 38:4-6, 8-10) ในครั้งนั้น...
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2022น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์ มรณสักขี บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค...
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022นักบุญฌาน ฟรังซัวส์ เดอชังตาล นักบวช บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 16:59-63)...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์