"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบเจ็ด เทศกาลธรรมดา

ลก 10:38-42….
38ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์ พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง สตรีผู้หนึ่งชื่อมาร์ธารับเสด็จพระองค์ที่บ้าน 39นางมีน้องสาวชื่อมารีย์ซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า คอยฟังพระวาจาของพระองค์ 40มาร์ธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้ ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้าง” 41แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า “มาร์ธา มาร์ธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก 42สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะ ไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• พ่อไม่เคยทราบว่าทำไมพ่อจึงถูกส่งไปเรียนพระคัมภีร์... ประสบการณ์พ่อรู้แต่ว่าพ่อชอบเรียนพระคัมภีร์เวลาเป็นเณร พ่อรู้สึกชอบเวลาเรียนพระคัมภีร์ตั้งแต่บ้านเณรเล็ก มีเรียนบ้างตอนบ้านเณรเล็กก็รู้สึกชอบจริง แม้ตัวเองไม่ฉลาดเลย ไม่เก่งเลย แต่ชอบ พอมาบ้านเณรใหญ่ก็เรียนพระคัมภีร์ ก็ชอบทุกวิชาที่เป็นของพระคัมภีร์ ไม่ได้เก่ง แต่ชอบจัง เพราะน่าหลงใหล ก็คงเท่านั้น.. 


• จนพ่อเรียนจบที่แสงธรรม บวชได้หนึ่งปี ผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะส่งไปเรียนพระคัมภีร์ ก็ไม่ได้คิดอะไร คิดว่าก็คือพระคัมภีร์ที่เราเคยเรียน แล้วไปเรียนจะพบเจออะไร ยากแค่ไหน ไม่เคยมีใครบอกเรา แต่ก็คิดว่า คำสั่งให้ไปก็ไป เท่านั้น...

• ไปแล้ว ก็รู้ว่า PIB สถาบันพระคัมภีร์นี่สุดยอดแห่งโลกหล้าจริงๆ แต่ก็อดทนเข็นตัวเองไปพร้อมกับพลังแห่งพระพรที่พระให้มาจนแลวจนรอด แต่เมื่อพ่อกลับมา สอน ทำงาน มาจนถึงวันนี้

o ขณะนั่งเขียนบทเทศน์นี้ พระวาจาวันนี้ ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลังจากเรียนจบ สอนมาเกือบยี่สิบปีเข้าไปทุกที และก็ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา กับการเทศน์ การสอน การบรรยาย การไปแบ่งปัน ฯลฯ และ

o แม้ขณะที่กำลังเขียนอยู่นี้ก็กำลังนำเข้าเงียบเกือบสิบวันที่แปดริ้วกับคณะ เซอร์.. และเมื่อพระวาจาวันนี้มาถึงเรื่องของมาร์ธา มารีย์...

o ทั้งหมดนี้ทำให้พ่อคิดถึงวิชาพระคัมภีร์ที่พ่อเรียน ที่พ่อชอบ และชีวิตที่ผ่านมา ก็มีแต่พระคัมภีร์นี่แหละครับ สำรวจตัวเอง พ่อไม่ได้มีอะไรพิเศษ ไม่ได้มีความรู้ รอบรู้อะไรพิเศษ ที่เรียนมา ก็มีแต่พระคัมภีร์นี่เท่านั้นเองครับ เขียนบทเทศน์แบบนี้มาเกือบห้าปีแล้ว ก็มีแต่พระคัมภีร์ พระวาจาของพระเจ้าทีวนไปมาตามปีพิธีกรรมที่กำหนด แต่ก็มีเรื่องให้เขียนอยู่ทุกวัน ไม่มากกก็น้อยแล้วแต่เวลาและโอกาสที่จะช่วยให้ไตร่ตรอง

• พี่น้องที่รัก พระวาจาวันนี้ทำให้พ่อคิดถึงตัวเองที่เรียนพระคัมภีร์ เรียนพระวาจาของพระเจ้า อ่าน ศึกษา เทศน์ สอน มาโดยตลอด แม้พ่อไม่ได้เลือกไปเรียนต่อพระคัมภีร์ด้วยตนเอง แต่ผู้ใหญ่โดยพระประสงค์ของพระเจ้าส่งพ่อไป แล้วก็พระเจ้าก็ช่วยให้รอดจบกลับมาได้... พระเจ้าจริงๆ ไม่ใช่พ่อเลย...

• จนบัดนี้ วันนี้ อ่านพระวาจาวันนี้เรื่องมาร์ธากับมารีย์ พระเยซูเจ้าตรัส..

o “มาร์ธา มาร์ธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก

o สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”

• มาร์ธาทำอะไรอยู่... คำตอบ “มาร์ธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้””


• มารีย์ทำอะไรอยู่ คำตอบ “มารีย์ซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า คอยฟังพระวาจาของพระองค์”

• พ่อนั่งอ่าน เรื่องราวของมาร์ธาและมารีย์วันนี้ ทำให้พ่อได้คิดถึงตนเองในอดีตเรื่องการเรียนพระคัมภีร์ การอ่านการไตร่ตรอง และเขียนทุกวันแบบนี้ สอนมาเสมอ พ่อหันกลับไปมอง พ่อแทบไม่ได้มีสิ่งอื่น หนังสืออื่นๆ หรือความรู้อื่นๆ เลย หนังสือต่างๆพ่ออ่านน้อยมาก พ่อมีความรู้เรื่องต่างๆ น้อยเหลือเกินจริงๆ เห็นคนอื่นเขาอ่านหนังสือกันมากมาย พ่อไม่เคยอ่านเลย พ่อมีแต่พระคัมภีร์ และก็อ่านอะไรๆเกี่ยวกับพระคัมภีร์เพื่อเทศน์ เพื่อสอน เพื่อบรรยาย เพื่อเขียนทุกๆวัน ก็ไตร่ตรองจากประสบการณ์เท่านั้น

o ความรู้เรื่องอื่นๆ ความรู้อื่นๆที่เขาเรียกกันหรูๆว่า “องค์ความรู้” เดี๋ยวนี้นัการศึกษาอะไรก็ต้องอ้าง “องค์ความรู้” กันทั้งนั้น แต่ก็เห็นระบบการศึกษาต่างๆ เปลี่ยนองค์กันไปเรื่อย องค์ความรู้อย่างที่บอก...

o ส่วนพ่อ มีองค์เดียวเลย องค์ความรู้เดียว คือ พระวาจา พระคัมภีร์หรือ “องค์พระเยซู” ในพระคัมภีร์ มีแค่นี้จริงๆ ครับ

o แต่มาวันนี้ พ่อแน่ใจ มั่นใจ และดีใจ พ่อคิดว่า พ่อเลือกองค์นี้องค์เดียวพอแล้ว ชอบแล้ว เพราะวันนี้มารีย์น้องสาวของมาร์ธาได้รับคำตอบว่าสิ่งที่เธอเลือก คือ นั่งแทบพระบาทฟังพระวาจานั้นคือที่สุดแล้วครับ จำเป็น และไม่มีใคร องค์ไหนแย่งไปได้เลย

• พ่ออยากเชิญชวนให้เราได้ให้ความสำคัญกับการอ่าน การฟัง การศึกษา ไตร่ตรองพระวาจามากขั้นอีกนะครับ จำเป็นมากครับ “สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มี ใครเอาไปจากเขาได้”


• ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะพระวาจาพระคัมภีร์ หนังสือเล่มเดียวที่มียอดการแปล การพิมพ์ตลอดกาล มากที่สุดในโลกใบนี้ ไม่มีแบบนี้อีกแล้ว... ไม่มีหนังสือเล่มใดในโลกนี้เคยทำได้แบบพระคัมภีร์.. หนังสือแสนดังๆ ตามเวลามากมาย สุดยอดหนังสือซีอีโอ หรือสุดยอดนิยายที่คนไปจอดรอเข้าแถวซื้อกันข้ามคืน อ่าน ถือกันเป็นแฟชั่นลั่นระบือ ไม่ถึงปีสองปีก็บื้อบอดกันไปหมดแล้ว ไม่เหลือ... สรุปคนเขียนรวยๆ แล้วก็รอเขียนภาคต่อไป แต่ก็จบไปผ่านปา บางคนก็มาฝอยกันว่าอ่านหนังสือละครจินตนาการนั้นๆกันกี่รอบต่อกี่รอบ แล้วที่สุดก็เลิก ไม่มีสักประโยคที่นำไปสู่การดำเนินชีวิต จินตนาการล้วน พ่อมดหนุ่มน้อยทำคนเขียนร่ำรวย แล้วก็เลิกไป...

• พี่น้อง เลือกเถอะครับ เลือกอ่านพระคัมภีร์มากๆ ฟังพระวาจามากๆ ไม่มีหนังสือใดในโลกยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วครับ จริงๆครับ การศึกษา การพูดถึง การเทศน์สอน การตีความ เปลี่ยนแปลงชีวิตคน ทำให้เกิดการกลับใจ ไม่ใช่แค่จินตนาการ แต่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบถอนรากถอนโคน นำความสุข ความสำเร็จให้แก่ชีวิตมากที่สุดแล้วครับ

• เชื่อพระวาจา อ่านพระวาจาได้เลยครับ.. พ่อขอให้ชีวิตของเราวุ่นวายน้อยลง และหันมาหาปรีชาญาณจากพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้นนะครับ

o “มาร์ธา มาร์ธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก”

o “สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”

• รัก อ่าน รู้ รัก พระวาจาของพระเจ้ากันให้มากๆ เถอะนะครับ พระสงฆ์ ก็ต้องอ่านเตรียมเทศน์ให้มากที่สุดครับ... พระสันตะปาปาฟรังซิสย้ำเรื่องนี้มาก การเตรียมเทศน์ “พระสงฆ์ที่ไม่เตรียมเทศน์ เป็นคนไม่ซื่อสัตย์อย่างยิ่ง” (EG)

• ขอให้ทั้งผู้เทศน์ และผู้ฟัง ชุมพาบาลและหมู่แกะแสวงหาชุมพาบาลแท้จริงผู้เดียวคือพระคริสตเจ้าที่เราได้ พบในพระวาจาในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022น.ยอห์นเอิ๊ด พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:1-14) พระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกมา และวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆ กระดูกเหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากทีเดียวในหุบเขานั้น เป็นกระดูกแห้งสนิท พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้ จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่า ‘กระดูกแห้งเอ๋ย...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 36:23-28) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า...
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 34:1-11) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย...
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการีบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 28:1-10) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์