"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบเจ็ด เทศกาลธรรมดา

ลก 10:25-37….

25ขณะนั้น นักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” 26พระองค์ตรัสถามเขาว่า “ในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไร ท่านอ่านว่าอย่างไร” 27เขาทูลตอบว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดกำลัง และสุดสติปัญญาของท่าน ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” 28พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านตอบถูกแล้ว จงทำเช่นนี้ แล้วจะได้ชีวิต”
29ชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “แล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า”

30พระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่า “ชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโค เขาถูกโจรปล้น พวกโจรปล้นทุกสิ่ง ทุบตีเขา แล้วก็จากไป ทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิต 31สมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญ เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่ง 32ชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้น เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกัน 33แต่ชาวสะมาเรียผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ๆ เห็นเขาก็รู้สึกสงสาร 34จึงเดินเข้าไปหา เทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้ นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขา 35วันรุ่งขึ้นชาวสะมาเรียผู้นั้นนำเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรม ไว้ กล่าวว่า ‘ช่วยดูแลเขาด้วย เงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้น ฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา’ 36ท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้น” 37เขาทูลตอบว่า “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• บัญญัติเอก รักพระเจ้าสุดดวงใจ รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับชาวยิว เพราะเขาเคารพยำเกรงพระเจ้าที่สุดแล้ว ไม่มีใครเกินพวกเขาละ ในความเคารพยำเกรงพระเจ้า... โดยเฉพาะพวกธรรมาจารย์ ฟาริสี นักกฎหมายชาวยิว พวกเขารู้ดีที่สุดแล้วเรื่องเหล่านี้ ไม่มีข้อสงสัย และไม่ควรมีข้อสงสัยแต่อย่างใดเลย

• ชาวยิวรักพระเจ้าสุดๆ จนเวอร์ด้วยซ้ำไป เครื่องบูชาเยอะแยะมากมาย และการแสดงออกทางศาสนาก็สุด... ถ้าไปที่กำแพงร้องไห้ ณ ปัจจุบันเราจะเห็น การพิธีสวดภาวนาส่วนตัว ส่วนรวม เครื่องแต่งกายสำหรับสวดภาวนาที่เรียกว่าเครื่องประดับประดานั้น ต้องใช้ภาษาวัยรุ่นอธิบายว่า “เยอะ” ครับ เวลาพ่อไปยืนดูพ่อก็ว่า “เยอะ” ถ้าสามารถพูดได้ก็จะบอกว่า “อย่าเยอะๆๆๆ” เพราะเยอะจริงๆกับเรื่องพระเจ้า เรื่องกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพระเจ้า เพราะเขาต้องการประกาศว่าเขารักพระเจ้า

• ธรรมเนียมเหล่านี้เพิ่มขึ้น ไม่มีลดครับ มีแต่เพิ่ม ยิ่งนานวันยิ่งเพิ่ม สมัยพระเยซูเจ้าก็เยอะอยู่แล้ว และปัจจุบัน การอธิบาย ตีความและการพยายามความหยุมหยิม ยิ่งเยอะไปกันใหญ่ เพราะเขาคิดว่าเรื่องของพระเจ้านั้น ต้อง “เยอะ” เข้าไว้ แล้วพระเจ้าจะพอพระทัย พระองค์จะเมตตา เพาะพวกเขาประกาศ “รักพระเจ้าสุดดวงใจ” นี่เอง ถ้าพ่อเป็นพระเจ้า พ่อคงจะรู้สึกแบบประสบการณ์มนุษย์ที่เยอะเกิน เรียกว่า “รักจนน่ารำคราญ” ยุ่งไปทุกเรื่อง วุ่นไปทุกอย่าง คิดแทนทุกอย่าง และเรียกว่ารัก จนขาดอิสรภาพไปกันหมด... พ่อคงจะบอกกับคนรักที่กำลังวุ่นไปทุกเรื่องว่า “อย่าเยอะๆๆ” ครับ

• วันนี้ นักกฎหมายมาถามพระเยซูเรื่องชีวิตนิรันดร... ขำครับ เขาเป็นนักกฎหมาย คือ กฎหมายของโมเสส และพวกก็รู้ว่า ชีวิตนิรันดรสำรหับพวกเขาจะได้มาจากการถือกฎหมาย แต่เขามาถามพระเยซู...ตรงนี้พระวรสารต้องการให้เราเห็นและรู้ว่า พระเยซูเจ้าคือบัญญัติที่ยิ่งใหญ่กว่า พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าโมเสสต้นตำรับกฎหมายของชีวินของพวกเขาเลยครับ

o “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” 

o พระองค์ตอบ “ในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไร ท่านอ่านว่าอย่างไร” 

o เขาทูลตอบว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดกำลัง และสุดสติปัญญาของท่าน ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”

• สรุปว่า ถูกต้อง ยอดเยี่ยม และพระองค์ถูกถามเช่นนี้ และถูกเรียกว่า “พระอาจารย์” เป็นที่เห็นเด่นชัดในเจตนาของลูกาว่า “พระเยซูเจ้ายิ่งใหญ่กว่าโมเสส และพระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นพระอาจารย์แท้จริง”

• พวกเขา นักกฎหมาย ฟาริสี ธรรมาจารย์ เคารพรักโมเสสมาก มุ่งกฎหมายมากมาย รู้กฎหมายดีมาก... ประกาศว่าตนเองสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากๆ อาศัยการถือกฎหมาย “เยอะๆ” แต่พวกเขาอ่อนในความสัมพันธ์กับพี่น้อง เกลียดพี่น้องที่ไม่ถือกฎหมาย คนบาป ถ้าไม่ถือกฎหมาย ก็ไม่ต้องคบ สายเลือดบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องคบ ฯลฯ ดังนั้น เขาสอบตกในความสัมพันธ์กับพี่น้องจริงๆ ศาสนาทำให้พวกเขารู้สึกถึงพระเจ้า แต่ไม่ได้รู้สึกรู้สากับเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะคนบาปในสายตาของเขา

• เขาจึงถามพระเยซูแบบ “โง่ๆ” ว่า “ใครเล่าคือเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า” ความจริงคำตอบไม่น่ายาก ก็ “มนุษย์อย่างไรล่ะ” แต่เขาไม่คิดว่าคนที่ไม่มีพระเจ้า คนต่างชาติ ต่างศาสนา โดยเฉพาะชาวสะมาเรียกที่ต้นสายเลือดเดียวกับตน อิสราเอลเหมือนกัน เพียงแต่สะมาเรียตกเป็นของคนต่างชาติ และแต่งงานกับคนต่างชาติที่ไม่ใช่อิสราเอล... ทั้งๆที่เป็นพี่น้องกันมาก่อน แต่ยิวกลับไม่เห็นพวกเขาเป็น “เพื่อนมนุษย์” แรงมาก รักพระ แต่ไม่ยอมรับเพื่อนมนุษย์ แต่ประกาศว่าตนถูกต้อง... 

o “ชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “แล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า””

o ถามโง่ๆ แบบนี้ พระเยซูเจ้าจึงเล่าเรื่องชาวสะมาเรีย ให้เขาคิด ชาวสะมาเรียกใจดีกว่า สมณะ ใจดีกว่า เลวี ชนชั้นสูงทางศาสนาของเขา ชาวสะมาเรียต่างหากที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่โชคร้ายโดนปล้นและทำร้าย

o แต่นักกฎหมายก็ตอบ แบบไม่เอ่ยชื่อ “ชาวสะมาเรียด้วย” 

o “ท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้น” 

o เขาทูลตอบว่า “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด””

• ชายคนนี้ไม่ตอบว่า “ชาวสะมาเรีย” เพราะชาวยิวเกลียดชัง เป็นอริ และรู้สึกว่า ชาวสะมาเรียเป็นมลทิน ไม่แม้แต่จะเอ่ยชื่อ “ชาวสะมาเรียคนนั้น” เขาจึงเลี่ยงไป แล้วตอบพระเยซูเจ้า คือ “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา” พระวาจาประโยคนี้มีความหมายมากครับ

o ชาวยิวไม่ชอบ ไม่เอ่ยชื่อชาวสะมาเรียก และไม่เคยถือเป็น “พี่น้อง” เลย รักพระเจ้า แต่เกลียดพี่น้อง แม้เขาทำดี ยังไม่ได้รับเกียรติในสายตาชาวยิว นักกฎหมายด้วย อาการหนัก ถือศาสนาเคร่งครัดแบบนี้

o “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา” เป็นคำตอบชัดว่า เพื่อได้พระอาณาจักรสวรรค์ ต้องปฏิบัติกิจการเมตตา พระเยซูเจ้าจึงสั่งนักกฎหมายคนนั้นว่า “จงไปและทำเช่นเดียวกัน”

• พี่น้องที่รัก เป็นคนศาสนา เป็นคริสตชน 

o เรื่องกฎ เรื่องพิธีรีตอง การแต่งกาย เสื้อผ้าหน้าผม เครื่องทรงองค์เอว สิ่งประดับพริ้งพราว เรื่องมุ๊งมิ๊งฟรุ๊งฟริ๊ง โบ๊ะโบทอกทั้งหลายนั้น... ขอละครับว่า “อย่าเยอะ อย่าเยอะ”

o แต่เรื่องการเมตตา รับใช้ การรักเพื่อนพี่น้อง เอาใจใส่ ใฝ่คุณธรรม รักเมตตา กรุณาปราณี แบ่งปันในรูปแบบต่างๆ ให้เกียรติ ส่งเสริม... เหล่านี้ขอละครับ ขอว่า.. “เยอะๆ เยอะๆ เยอะขึ้นไม่รู้จบได้เลย”

• พี่น้องที่รักครับ ขอให้เราเป็นคนเหมือน “ชาวสะมารียผู้ใจดี” เรื่องเล่าคลาสสิกตลอดกาลของพระเยซู... รัก เมตตา ให้ ให้มากกว่าและจะตามกลับมาใช้หนี้ให้อีกด้วย ถ้าสิ่งที่ให้เพื่อความสุข ความรอดพ้นของร่างกาย จิตใจ และความรอดพ้นนี้จำเป็น... ให้แบบชาวสะมาเรียครับ.. 

o “วันรุ่งขึ้นชาวสะมาเรียผู้นั้นนำเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้ กล่าวว่า ‘ช่วยดูแลเขาด้วย เงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้น ฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา’”

o ดูสิ แม่มีไม่พอ แต่รู้ว่า กลับมาจะมีพอ แต่ก็ให้ไว้หมด ติดไว้ก่อนถ้าจำเป็นเพื่อคนๆนั้นจะได้รอดปลอดภัย และเขารู้ตัวว่าเมื่อกลับมาจะมีเงินพ่อจะชดเชยให้เพื่อความดี...

o มีคนดีแบบนี้ แบบชาวสะมาเรียจริงๆ อ่านเรื่องเล่าขอพระเยซูเจ้า และลงมือนะครับ...ชาวสะมาเรียก คนธรรมดา คนบาปในสายตาชาวยิว แต่ดีเหลือเกิน

• มาไป อ่านไปรำพึงไป ก็เข้าตัว... พระสงฆ์ เลวีล่ะ หายไปไหน พวกเขาเห็นคนเจ็บคนนั้นที่ถูกปล้น เป็นยิวด้วย เป็นพวกตนด้วย แต่แล้วก็เดินเลยไป หรือเดินข้ามถนนไปอีกฟาก ไม่ช่วย เพราะเป็นสมณะเป็นเวลี เป็นคนชั้นสูงในศาสนากระนั้นหรือ... แย่แล้วง..แย่แน่ ถ้าเป็นเช่นนี้

o เรื่องนี้ สอนพ่อ พระสงฆ์ สามเณร นักบวช พระสังฆราชด้วย สอนได้เยอะเลยครับ อย่าเยอะๆ ส่วนที่จำเป็นที่เป็นคุณค่า เยอะๆ เยอะกว่ามากๆในการเสียสละ คุณธรรมและการแบ่งปันชีวิตนะครับ

• พี่น้องที่รัก ให้เรามาเป็นชาวสะมาเรียผู้ใจดี เป็นคริสตชน นักบวช พระสงฆ์ พระสังฆราช ผู้ใจดีจริงๆ กันเถิดนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022น.ยอห์นเอิ๊ด พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:1-14) พระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกมา และวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆ กระดูกเหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากทีเดียวในหุบเขานั้น เป็นกระดูกแห้งสนิท พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้ จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่า ‘กระดูกแห้งเอ๋ย...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 36:23-28) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า...
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 34:1-11) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย...
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการีบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 28:1-10) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์